Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV,
2 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie
3 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019r.
4 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk"
5 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r.
6 Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
7 Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia gminy Rogóźno jako członka zwyczajnego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza
8 Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno
9 Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników
10 Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych