Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza pisemny przetarg ograniczony na najem garażu położonego na osiedlu mieszkaniowym Jamy


O G Ł O S Z E N I E

Wójt gminy Rogóźno ogłasza pisemny przetarg ograniczony na najem garażu, położonego na osiedlu mieszkaniowym Jamy .

1.Garaż położony jest na działce o nr ewidencyjnym 191/19 , powierzchnia użytkowa

garażu wynosi 18 m2 .

2.Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1 m2 wynosi 2,82 zł + 22% VAT .

Zaproponowana stawka czynszu , będzie co roku od 1 lutego waloryzowana w oparciu o

komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów usług

konsumpcyjnych ogółem w danym roku.

3.Termin trwania umowy najmu - czas nieokreślony .

4.Prawo do udziału w przetargu przysługuje najemcom lokali komunalnych , położonych w

miejscowości Jamy.

Ubiegający się o garaż musi być właścicielem samochodu oraz posiadać prawo jazdy .

5.Wadium w wysokości 20,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rogóźno w BS

Łasin nr 67 9500 0008 0000 0097 2000 0014 w terminie do 16 lutego 2010 roku.

6.Oferty w zamkniętych kopertach wraz z kopią pokwitowania wpłaty wadium należy

składać do 16 lutego 2010 roku do godz. 16.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy , pokój nr 8 .

Oferta powinna zawierać :

- imię , nazwisko i adres zamieszkania oferenta,

- kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy ,

- wysokość proponowanej stawki czynszu za 1 m2 ( netto ) ,

- kserokopię dowodu wpłaty wadium.

7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy Rogóźno, pokój nr 17

o godz. 10.00 .

8.Rozstrzygnięcie przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .

Uczestnikom przetargu , których oferty nie zostały przyjęte , wpłacone wadium zostanie

zwrócone w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia .

Wadium oferenta , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na

poczet czynszu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeśli osoba , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia

umowy najmu .

9.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

10.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rogóźno , pokój nr 17 ,

telefon 56 4688485 .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 03-02-2010 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Mirota 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 03-02-2010 12:25