herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2017-01-11 09:53
UCHWAŁA NR XX/117/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017 - 2027 2017-01-11 09:52
Uchwała Nr 12/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 2016-12-30 09:15
Uchwała Nr 12/P/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogóźno na 2017 rok 2016-12-30 09:14
Uchwała Nr 12/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogóźno na 2017 rok 2016-12-30 09:13
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. o dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-12-07 12:08
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017 - 2027 2016-11-15 15:32
ZARZĄDZENIE NR 85/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2016-11-15 15:32
ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-10-31 09:46
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 2016-08-31 09:20
ZARZĄDZENIE NR 53/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-08-09 09:49
ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2016-05-23 11:50
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-04-29 12:16
Uchwała Nr 14/S/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogóźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 2016-04-22 11:09
Uchwała Nr 10/D/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2016-02-08 09:44
Uchwała Nr 13/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rogóźno 2016-02-08 09:43
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2016-01-29 12:23
Informacja o udzieleniu dotacji dla Parafii w Szembruku 2016-01-07 13:28