herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XIX/116/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gruta w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Rogóźno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. 2016-12-14 12:08
UCHWAŁA NR XIX/115/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy Rogóźno. 2016-12-14 12:07
UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016r. 2016-12-14 12:06
UCHWAŁA NR XIX/113/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2016-2028 2016-12-14 12:05
UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Bartłomieja w Szembruku 2016-12-14 12:04
UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok 2016-12-14 12:02
UCHWAŁA NR XIX/110/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-12-14 12:01
UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r. 2016-12-14 11:59
Uchwała Nr XIX/108/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-14 11:59