Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość brutto umowy

Tryb wyboru podmiotu realizującego umowę

Uwagi

01/03/1/2017

2 .01 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie, Rogóźno 91 C

W sprawie przekazania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóźnie

239.359,00

Środki zaplanowane w budżecie gminy

Dotacja podmiotowa

01/03/2/2017

2 .01 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna, Rogóźno 91C,

W sprawie przekazania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rogóźnie

76.237,00

Środki zaplanowane w budżecie gminy

Dotacja podmiotowa

01/03/3/2017

9.01.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szembruku

w sprawie zasad przekazywania i wykorzystywania dotacji celowej
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

3.800,00

Środki zaplanowane w budżecie gminy

Dotacja celowa

01/03/4/2017

9 .01 2017 r.

Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie

w sprawie zasad przekazywania i wykorzystywania dotacji celowej
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

15.870,00

Środki zaplanowane w budżecie gminy

Dotacja celowa

01/02/1/2017

5.01.2017r.

Urbanista Maciej Kornalewski Grudziądz

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

 

184,50 za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy

 

123,00 za wykonanie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 

24,60 za wykonanie projektu zmieniającego decyzję

 

 

 

 

 

 

 

wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywana liczba projektów

ok. 60

 

1.01.2017

9.01.2017

Miasto Grudziądz

Realizacja zadań transportu publicznego zbiorowego

140.000,00

Środki zaplanowane w budżecie gminy

Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego

01/02/7/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Białochowo

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/02/2/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Gubiny

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/02/6/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/02/8/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/02/4/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

138/OI/2017

17.01.2017

Ośrodek Informatyki Bydgoszcz-Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Nadzór autorski systemów informatycznych SELWIN

RW WIN

4.560 ,00 + VAT

w 12 równych ratach

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

 

01/05/2/2017

16.01.2017

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp z o.o. Pilchowice

 

 

Zakup koksu opałowego

250 ton

261.375,00

Przetarg nieograniczony

 

01/02/3/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/05/1/2017

16.01.2017

EXITO s.c. Radzyń Chełmiński

Zakup węgla kostka

ekogroszek

miał

 

3 tony

6 ton

45 ton

wartość

23.652,90

 

Przetarg nieograniczony

 

01/02/9/2017

23.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/02/11/2017

24.01.2017

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza Bydgoszcz

Monitoring gleby na terenie gminy Rogóźno

2.000,00

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/02/10/2017

24.01.2017

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Rogóźno

Wymiana istniejącego zaworu regulującego ciśnienie wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce Nr 189/4 obręb Rogóźno

19.926,00

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/02/13/2017

7.02..2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Gubiny

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

 

Dotacja celowa

01/06/1/2017

19.01.2017

Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedziba w Grudziądzu

Specjalistyczna pomoc dla rodzin

1.200,00 zł

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Udział finansowy

01/05/4/2017

31.01.2017

FAKOT Serwis Nowa Sól

Remont prawego pieca wodnego c.o. w kotłowni Jamy

20.094,48 zł

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

11/17/JNFR

25.01.2017

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu

Przepompowywanie ścieków z osiedla mieszkaniowego Jamy

15,20 zł nett/ m3

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

12/17/JNFR

25.01.2017

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu

Przepompowywanie ścieków z osiedla mieszkaniowego Jamy

 

1,44 zł nett/ m3

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

11/17/JNFR

Aneks nr 6

26.01.2017

Radca Prawny

Michał Gilewicz

Obsługa prawna Urzędu

Cena usługi wg umowy z dnia 25 10.2012r.

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

13518

2.01.2017

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Grudziądz

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości Rogóźno 91b

1.222,20 zł

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Odbiór odpadów z Urzędu Gminy

01/03/5/2017

17.02.2017

Piotr Zielonka „Studio Programistyczne Piotrków Trybunalski

Program informatyczny „ZWROTY”

400 +23% VAT

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Zwrot akcyzy

 

CAZ.ZRI.611.64.17

17.03.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Roboty publiczne

Umowa z osobami bezrobotnymi

2.000,00 brutto + narzuty do wynagrodzeń

Wniosek Gminy

Zatrudnienie na okres co najmniej 32 dni po okresie zatrudnienia subysdiowanego

 

01/03/6/2017

28.02.2017

Autonomiczna Sekcja Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz

Prowadzenie szkółki kolarskiej

Dofinansowanie zadania -4.850,00 zł

39,74%

Konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2017 rok

 

01/03/7/2017

28.02.2017

Gminny Klub Sportowy w Rogóxnie

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym, siatkówce i piłce nożnej

Dofinansowanie zadania

8.000,00 zł

93,57%

Konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 

01/05/5/2017

1.03.2017

FAKOT Serwis Nowa Sól

Remont pieca wodnego c.o. w kotłowni Jamy

19.661,40 zł

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Wymiana półczłonów środkówych 4 szt

i wymiana półczłonu narożnego

 

01/02/16/2017

23.03.2017

Zakład Usługowo-Handowy, Budowa i Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski Zawda

Równanie, profilowanie i niwelacja dróg gminnych

15.000,00 zł brutto

Tryb pozaustawowy na podstawie regulaminu

 

 

103/M/2017

17.03.2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski-Kurator Oświaty w Bydgoszczy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Zadanie realizowane w drodze porozumienia między organami administracji rządowej a samorządem gminnym

 

 

56/UP/2017

13.02.2017

Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki Toruń

Udziałw programie „Umiem pływać”

Koszty transportu z budżetu gminy, zajęcia na pływalni nieodpłatne

Zadanie realizowane w ramach projektu ministerialnego powszechnej nauki pływania pn.”Umiem pływać”

30 dzieci z szkół podstawowych klas I-III

01/02/12/2017

2.02.2017r.

Rolnik indywidualny w miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/15/2017

20.02.2017

Edward Chruszczewski ED-BUD Kisielice

Przegląd instalacji butlowej z gazem płynnym w budynkach mieszkalnych, świetlicach wiejskich, przegląd roczny placów zabaw, przegląd roczny budynków komunalnych

2.850 zł brutto

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Przegląd instalacji 10,00 zł za 1 lokal, przegląd roczny 70,00 za jeden obiekt

01/05/5/2017

12.04.2017

Zakład Remontowo-Budowlany REM BUD sp.j. Matczyński, Kosiński, Rybicki Grudziądz

Adaptacja byłego mieszkania na poddaszu Szkoły Podstawowej w Białochowie na gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteke i WC

95.549,01 brutto

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/02/5/2017

10.01.2017

Rolnik indywidualny w miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

EOŚ291/2017

29.03.2017

ENERGA Oświetlenie Sp z o.o. Sopot

Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych

Rogóźno, Dworzec PKP- 148.488,55 zł;

Rogóźno, kier Zamek-

32.318,50 zł

Na mocy ustawy Prawo energetyczne

Rogóźno, kier. Dworzec PKP- 28 szt

Rogóźno , kier. Zamek-4 szt

Termin wykonania do 31.03.2018 r.

01/05/10/2017

8.05.2017r.

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp z o.o. Świecie n/W

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy

1.606.163,10 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Wynagrodzenie kosztorysowe

termin wykonania do dnia 29 września 2017 r.

01/05/9/2017

26.04.2017r.

PHU „AD-MAR” s.c. Iława

Zamontowanie bramy garażowej segmentowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku

9.000,00 zł brutto

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Termin wykonania 28.04.2017r. 24 miesięczna gwarancja

 

 

 

 

 

 

 

01/05/8/2017

28.04.2017r.

MAR-POL” Rypin

Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm

56.419,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

1100ton

01/05/7/2017

28.04.2017

Produkcja Handel Usługi MAR POL Toruń

Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm

55.458,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

900 ton

01/05/11/2017

16.05.2017

NOVUM Spółka Akcyjna Warszawa

Dostawa energii elektrycznej

30.895,24 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Wynagrodzenie przewidywane zależne od ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej

01/05/3/2017

18.01.2017

Pomorska Grupa Konsultingowa SA Bydgoszcz

Przygotowanie procedur na potrzeby przetargu na dostawy energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

400,00 netto + podatek VAT 23%

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/02/20/2017

2.06.2017

AUTO-JOKER Rafał Kociszewski Kłódka

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno

90 zł za /h

nie więcej niż 10.000,00 zł brutto

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

do 30.06. 2017 r.

CAZ/ZRI.611. 154.17

7.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie 2 osób w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Umowa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienie

do 31.10.2017

robotnik gospodarczy

CAZ/ZRI.611. 155.17

7.06.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie 1 osoby w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Umowa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienie

do 31.10.2017

robotnik gospodarczy

01/03/8/2017

23.06.2017

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruczku

Organizacja uroczystości nadania sztandaru i Sztandar dla jednostki OSP

3.000,00 zł

Umowa dotacji

Dotacja na sztandar na stulecie jednostki OSP Szembruczek

01/03/9/2017

28.06.2017

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruczku

Zakup umundurowania

3.500,00zł

Umowa dotacji

Zakup z okazji 100-lecia jednostki

01/02/21/2017

28.06.2017

Krzych-ROL” USŁUGI Krzysztof Kowalewski Rogóźno

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno

8.500 zł brutto

Wybór pozaustawowy

na podstawie regulaminu

-wycinka drzew , demontaż siatki, zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, itd.

Aneks Nr 1

11.07.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zobowiązanie do zatrudnienia 7 osób na okres co najmniej 32 dni

2.000,00 zł

Aneks do umowy z dnia 17 marca 2017 r.

Zatrudnienie od 2.07. 2017 r.

01/05/13/2017

3.07.2017

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Gruta

Prace instalacyjne kotłowni osiedlowej w Jamach zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego

10.764,68 zł

Wybór

pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/05/13/2017

10.07.2017

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Gruta

Prace instalacyjne kotłowni- dodatkowe osiedlowej w Jamach zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego

5.400,00 zł

Wybór

pozaustawowy

na podstawie regulaminu

 

01/05/12/2017

23.07.2017

Usługi Ogólnobudowlane Roman Zagórski Nowe Miasto Lubawskie

Zalanie posadzki przy użyciu betonu B25 i dylatacji w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku

7.503,00 zł

Wybór

pozaustawowy

na podstawie regulaminu

30.06.2017 r.

01/05/15/2017

24.07.2017

FAKOT Serwis Nowa Sól

Remont kotła w kotłowni osiedlowej w Jamach

17.493,84 zł

Wybór

pozaustawowy

na podstawie regulaminu

Termin wykonania 28.07.2017 r.

45

21.07.2017

Zenon Glinowiecki

Sprzedaż ładowacz, chwytaka czerpakowego i segmentu kosza z 1987 roku

1.869,60 zł

Sprzedaż w trybie licytacji ustnej

Przetarg ograniczony

46

21.07.2017

Bogusław Zienkiewicz

Sprzedaż opryskiwacza AGP-340 z 1987r.

209,10 zł

Sprzedaż w trybie licytacji ustnej

Przetarg ograniczony

47

21.07.2017

Jerzy Niezgoda

Sprzedaż siewnika Gamma z 1987r.

393,60 zł

Sprzedaż w trybie licytacji ustnej

Przetarg ograniczony

01/02/23/2017

29.08.2017r.

Tomasz Kozikowski Stolarstwo Ogólne, Usługi Budowlane

Rogóźno

Remont konstrukcji i pokrycia dachowego na garażach w miejscowości Jamy

7.736,00 zł

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Termin wykonania 30.09.2017

01/02/24/2017

29.08.2017 r.

AUTO- JOKER Rafał Kociszewski Kłodka

Wykaszanie poboczy dróg gminnych

10.000,00 zł

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Termin wykonania 15.09.2017 r.

Aneks Nr 1

16.08.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Zobowiązanie do zatrudnienia 3 osób na okres co najmniej 32 dni

21.08.2017-30.11.2017

CAZ.ZRI.611.203.17

10.08.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Zobowiązanie do zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia na okres co najmniej 32 dni

21.08.2017-30.11.2017

CAZ.ZRI.611.204.17

10.08.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Zobowiązanie do zatrudnienia 2 osób bezrobotnych na okres co najmniej 32 dni

21.08.2017-30.11.2017

CAZ.ZRI.611.206.17

10.08.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych

2.000,00 zł

Zobowiązanie do zatrudnienia 2 osób bezrobotnych na okres co najmniej 32 dni

21.08.2017-30.11.2017

01/02/22/2017

29.08.2017 r.

Roman Wojdo

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóxno

17.000,00 zł

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Termin wykonania 20.09.2017 r.

)R.031.6.2017

1.09.2017 r.

Gmina Miasto Grudziąz

Doradztwo metodyczne nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogóźno

2.350,00 zł

Porozumienie międzygminne z Prezydentem Miasta Grudziądz , a Wójtem Gminy Rogóźno

Rok szkolny 2017/2018

1/2017

1.09.2017

Hanna Mickiewicz

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

2/2017

1.09.2017

Monika Dankwart

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

3/2017

1.09.2017

Małgorzata Kotewicz

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

4/2017

1.09.2017

Wojciech Gumiński

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

5/2017

1.09.2017

Józef Rec

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

6/2017

1.09.2017

Daria Wojciechowska

Realizacja obowiązku gminy -art. 17a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Rok szkolny 2107/2018

01/05/16/2017

26.09.2017

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Wąbrzeźno

Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruczku o długości 998 mb

424.839,50 zł

Przetarg nieograniczony

Termin wykonania 23.10.2017 r.

01/02/25/2017

25.10.2017

PROJ-BUD Piotr Nowak Gniewkowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji” Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową tych dróg.

27.060,00 zł

Wybór pozaustawowy na podstawie regulaminu

Termin wykonania: dokumentacja do 30.04.2018 r.

Nadzór inwestorski do 31 grudnia 2019 r.

01/05/18/2017

3.11.2017

KRZYCH ROL” Krzysztof Kowalewski Rogóźno

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2017/2018

105,00 zł brutto za 1 godzinę pracy sprzętu

Zapytanie ofertowe

Rejon: Rogóźno i Rogóźno-Zamek

01/05/19/2017

3.11.2017

AUTO-JOKER Rafał Kociszewski Kłódka

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2017/2018

128,52 zł brutto za 1 godzinę pracy sprzętu

Zapytanie ofertowe

Rejon: Kłódka i Białochowo;

Rejon:

Szembruk i Bukowiec

01/05/20/2017

3.11.2017

Usługi Transportowe” Zbigniew Długoński Zarośle

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2017/2018

108,00 zł brutto za 1 godzinę pracy sprzętu

Zapytanie ofertowe

Rejon: Szembruczek, Sobótka, Budy

Rejon:

Zarośle, Skurgwy, Gubiny, Jamy

01/02/26/2017

20.11.2017

F.H.U. „Natura” Marek Michałowski

Bydgoszcz

Odbiór odpadów tj. przetermionowanych lekarstw mieszkańców gminy Rogóxno zbieranych w specjalnych pojemnikach

10.80 zł za 1 kg odpadów

Wybór pozaustawowy

Umowa zawarta na okres 2 lat

45/2017

27.11.2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Dotacja celowa z budżetu państwa

17.060,00

art. 6 ustawy z dnia 15. 09.2017 r.

Wyposażenie gabinetów pielęgniarki szkolnej w szkołach samorządowych

ZAB/1/2017

29.11.2017

Parafia pw. Św. Bartłomieja w Szembruku

Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich organów w kościele parafialnym w Szembruku

7.000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Rogóźno Nr XXVIII/170.2017 z dnia 28.11.2017r.

Ochrona zabytków

01/05/21/2017

5.12.2017

Zakład Wielobranżowy „WIZAR' Wiesław Menard Wielki Komórsk

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogóźno

848.880.,00 zł

Przetarg nieograniczony

Umowa na okres 2 lat tj. od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.

COZ.ZRI.611.307.17

7.11.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach programu specjalnego „Potrójna 3”

1.999,00 + składki na ubezpieczenie społeczne

Zobowiązanie do zatrudnienia 1 osoby na okres 32 dni po zatrudnieniu subsydiowanym

Zatrudnienie subsydiowane na okres od 10.11.2017 do 20.12.2017

Aneks nr 1 do umowy COZ.ZRI.611.307.17

30.11.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Zmiana terminu złożenia wniosku o refundację

-----------

----------------

-----------------

01/U/2018

27.11.2018

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski Grudziądz

wyłapywanie bezdomnych zwierząt-psów i kotów z terenu Gminy Rogóźno

Pobyt psa w schronisku -14,15 zł za 1 dobę;

pobyt kota – 4,92 zł za 1 dobę

dojazd do miejsca wyłapania zwierzęcia i powrót do schroniska 2,09 zł za 1 km

ro9boczogodzina pracownika podczas usługi wyłapywania zwierzęcia w godz. od 7:00 do 15:00 i od 15:00 do 7:00 dnia następnego oraz w soboty,niedziele i święta -14,76 zł za 1 godzinę

koszty utrzymania stanowiska w gotowości – 400 zł za 1 miesiąc ( w przypadku określonym w umowie)

Wybór pozaustawowy

Okres obowiązywania

1.01.2018-31.12.2018r.

01/U/2018

27.11.2018

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski Grudziądz

zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno

Za odbiór padłego zwierzęcia- 16,00 netto za 1 roboczogodzinę;

transport zwierzęcia samochodem 1,70 za 1 km

przekazanie zwierzęcia do utylizacji

2,00 netto za 1 kg przekazanego zwierzęcia.

Wybór pozaustawowy

Okres obowiązywania

1.01.2018-31.12.2018r.

45/2017

27.11.2017 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Bydgoszcz

Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w Rogóźnie, Białochowie i Szembruczku

17.060,00 zł

Umowa pomiędzy administracją rządową a samorządową

Termin realizacji do dnia 31.12.2017 r.

01/03/11/2017

21.09.2017

Powiat Grudziądzki

Pomoc finansowa Gminy Rogóźno dla Powiatu Grudziądzkiego

50.000,00 zł

Dotacja celowa

Remont drogi powiatowej Kłódka- Dąbrówka nr 1363C

01/02/27/2017

14.12.2017

URBANISTA Maciej Kornalewski Grudziądz

Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zmieniających wraz z analizą na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy- 184,50 zł brutto

za wykonanie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 123,00 zł brutto

za wykonanie projektu zmieniającego decyzję 24,60 zł. Brutto

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie więcej niż 11.070,00 zł brutto.

Wybór pozaustawowy

Okres obowiązywania od 1.01.2018 do 31.12.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 20-01-2017 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 28-12-2017 13:56