herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej 2018-04-10 09:43
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie " Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I" 2018-04-09 12:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. 2018-03-27 14:37
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. 2018-03-26 10:49
Obwieszczenie Wójta gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 2018-03-15 14:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustów drogi powiatowej nr 1353C 2018-03-08 12:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2018-02-28 14:04
Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. 2018-02-27 14:02
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. usunięcie kolizji w ramach budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. 2018-02-27 12:03
Obwieszczenie dot. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913". 2018-01-30 09:53
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-23 14:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. 2018-01-19 08:59
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę usunięcia kolizji w ramach napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-16 11:58
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-10 07:58