herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość brutto umowy

Tryb wyboru podmiotu realizującego umowę

Uwagi

138/OI/2018

9.01.2018 r.

Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.

Nadzór autorski na d programem informatycznym SELWIN, RWWIN- System Ewidencji Ludności z modułem Rejestru Wyborców

5.889,24 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/02/2/2018

10.01.2018r.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Bydgoszcz

Monitoring gleby na terenie gminy Rogóźno w 2018 r.

2.000,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Badanie zasobności gleby w indywidualnych gospod. rolnych i węgla organicznego

01/GmR/2018

5.01.2018r.

Zakład Wielobranżowy „WIAZAR” Warlubie

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy, Remiza Szembruczek, Remiza Szembruk i świetlica Rogóźno-Zamek

Koszt opróżnienia odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu-

pojemnik 120 l-30,00 zł

pojemnik 240 l – 60,00 zł

odpady selektywnie zbierane jeden raz w miesiącu 7,00 zł od pojemnika 120/240 l (tworzywa sztuczne); co dwanaście tygodni (szkło)

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Wywóz odpadów zmieszanych, z tworzyw sztucznych , szkła

CAZ.ZRI.611.4.18

9.01.2018

Prezydent Miasta Grudziądza

(Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu)

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

1999,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

(3 m-ce + 32 dni w ramach zobowiązania)

01/05/2/2018

9.01.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „FACTUM” sp. z o. o. Bydgoszcz

Dostawa koksu opałowego -sortyment gruby w ilości 300 ton do kotłowni w Jamach

 

 

367.155,00 zł

Wybór dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego

9.01.2018-31.12.2018

01/05/4/2018

10.01.2018

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz

Dostawa energii elektrycznej

 

Przygotowanie procedur poprzedzających postępowanie, sporządzenie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego, świadczenie usług doradczych,opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki.

492,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

1.01.2018

8.01.2018

Miasto Grudziądz

W sprawie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Miastu Grudziądz

160.000,00

Umowa w sprawie dopłaty

do transportu autobusami komunikacji miejskiej realizowanej przez Miasto Grudziądz na obszarze Gminy Rogóźno

Dopłata budżetowa na 2018 rok uiszczana przez Gminę Rogóźno

01/05/3/2018

9.01.2018

EXITO s.c. Eliza Reinholz i Marek Skórski Radzyń Wybudowanie

Dostawy

-węgla kamiennego kostka 3 tony do świetlicy w Szembruku

-węgla kamiennego ekogroszek 8 ton do OSP w Szembruczku i Szembruku

-węgla kamiennego sortyment miał- 45 ton do bloku mieszkalnego w Skurgwach

31.488,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Okres obowiązywania umowy: 9.01.2018 r. do 31.12.2018r.

01/02/10/2018

23.01.2018

DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Mszano 13c

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Zarośle, Białochowo i Rogóźno”

3.300,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

Aneks nr 7

25.01.2018

Kancelaria Prawna „Lege Artis” Michał Gilewicz Budziszewo

Obsługa prawna Urzędu Gminy

------------

Aneks do umowy z dnia 25 października 2012 roku

do 31 grudnia 2018 r.

01/05/1/2018

2.01.2018

DAR-KAJ” Hurt Detal s.s. Anna Dobrzyńska, Władysław Dobrzyński Grudziądz

Remont kotłowni w komunalnym lokalu mieszkalnym mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Szembruku

6.206,60 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 8-12 stycznia 2018 r. Wymiana kotła centralnego ogrzewania

EOŚ-81/2018

11.01.2018

Energa Oświetlenie Sp z o.o. Sopot

Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Rogóźno

13,30 zł za punkt , określa paragraf 6 umowy

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania umowy 01.01.2018- 31.12.2020

01/01/1/1018

11.01.2018

Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu

Udział finansowy gminy w specjalistycznej pomocy w poradniach w Świeciu, Grudziądzu

1.200,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania 11.01.2018-31.12.2018

Aneks do umowy 01/05/2/2018

18.01.2018

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Bydgoszcz

Zmiana wynagrodzenia za dostawę 300 ton koksu

385.605,00

Na podstawie § 5 umowy 01/05/2/2018 z dnia 9.01.2018

 

15/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

18/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

01/03/1/2018

24.01.2018

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie

Konserwacja rowów i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

13.240,00 zł

Dotacja celowa

Termin wykonania robót do 30.11.2018 r. w sołectwach :

Szembruk, Skurgwy, Szembruczek,Bukowiec,Zarośle, Rogóźno

01/05/5/2018

25.01.2018

FAKOT Serwis Grzegorz Jur Nowa Sół

Wymiana 4 uszkodzonych półczłonów środkowych i 1 szt. półczłonu narożnego kotła wodnego w kotłowni w Jamach

19.200,00 zł + VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 25.01.2018- 26.01.2018

01/02/4/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/6/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Skurgwy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/7/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruczek

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/9/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

Aneks nr 1

9.02.2018

Prezydent Grudziądza

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

2099,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego

01/03/2/2018

31.01.2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

Zakup kombinezonów, odzieży ochronnej dla członków OSP, zakup kostki chodnikowej

4.550,00 zł

Dotacja celowa

Wykorzystanie dotacji do 30.11.2018r.

64/UP/2018

26.02.2018

Kujawsko-Pomorski Zarząd Pływacki Toruń

Program „umiem pływać” zajęcia dla dzieci szkól samorządowych Gminy Rogóźno z nauki pływania

Koszt transportu dzieci na zajęcia do Grudziądza

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Uczniowie klas I-III ze szkól Rogóźno, Białochowo, Szembruczek`- 30 dzieci

404/2018

1.02.2018

Kujawsko-Pomorskioe Stowarzyszenie Związków Sportowych Bydgoszcz

Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego programu Wojewódzkiego „Szkolny Klub Sportowy”

175,00 w skali roku za jedną grupę ćwiczebną- wpisowe

4 grupy x 175,00 zł

porozumienie

 

01/02/3/3018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/8/3018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

UDS/03/02/2018

5.02.2018

SmartMedia Sp. z o.o. Gdańsk

Sprzęt i Materiały eksploatacyjne do programu ewidencjonowania środków trwałych

Wynagrodzenie netto za sprzedaż urządzeń- 1150,00 zł

sprzedaż materiałów ekspolatacyjnych-332,00 zł

świadczenie usług- 4210 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

UDS/04/02/2018

5.02.2018

SmartMedia Sp. z o.o. Gdańsk

Zakup licencji na program informatyczny STOCK

Wynagrodzenie netto: 6.823,37 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/03/4/2018

12.02.2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku

Zakup ubrań koszarowych, obuwia, umundurowania dla członków OSP Szembruk

5.079,04 zł

Dotacja celowa

 

01/05/6/2018

12.02.2018

Zakład Usług Technicznych „INWESTPROJEKT” Aleksander Stachowski Grudziądz

Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Białochowie

 

 

61.327,80 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/02/12/3018

26.02.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Skurgwy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

Bez numeru

14.07.2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz

W sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wysokość ustalana corocznie przez Wojewodę

Dotacja celowa

Wpływ porozumienia 26.02.2018r.

01/05/7/2018

19.03.2018r.

FAKOT Serwis Grzegorz Jur Nowa Sól

Remont kotła wodnego typu Eca-IV

wymiana jednego

uszkodzonego narożnego półczłonu kotła

10.584,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin od 21 marca do 23 marca 2018 r.

91/M/2018

27.03.2018 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz

W sprawie trybu przekazywania gminie w 2018 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztow kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z wnioskowanymi kwotami przez pracodawców

Zgodnie z ustawa prawo oświatowe oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

01/02/11/2018

7.02.2018 r.

Rolnik indywidualny z miejscowości Zarośle

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/14/2018

10.04.2018

ER- TRANS” Firma Transportowo-Ciężarowo-Osobowa Handel i Usługi Roman Wojda Mokre

Równanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sołectwach: Bukowiec, Szebruczek, Szembruk, Gubiny, Skurgwy, Budy, Rogóźno, Rogóźno-Zamek, Białochowo, Kłódka, Zarośle

15.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania:

od dnia 10.04.2018 r- do dnia 24.04.2018 r.

01/02/15/2018

12.04.2018

Zakład Usług Elektrycznych „INSTEL” Marek Ostrowski Mełno

Badanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz w świetlicach wiejskich i budynkach OSP

14.514,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 30.04.2018 r.

01/02/16/2018

18.04.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SONNENFELD Dariusz Sonnenfeld Grudziądz

Dostawa 2000

kruszywa ceglano-betonowego frakcji 0-0,51 mm

78.720,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin dostawy od dnia 18.04 br. do dnia 15 listopada br.

01/02/13/2018

8.03.2018

ED-BUD Chruszczewski Edward z siedzibą w Kisielicach

Roczny przegląd instalacji gazowej butlowej z gazem płynnym w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz w świetlicach wiejskich i budynkach OSP;

okresowy przegląd pięcioletni i roczny budynków i otoczenia ,

okresowy przegląd roczny placów zabaw

3.040,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 30.04.2018 r.

CAZ.ZRI.611.96.18

18.04.2018

Prezydent Grudziądza

Zorganizowanie robót publicznych dla 6 bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

2.099,00 dofinansowanie z Funduszu Pracy

zatrudnienie subsydiowane

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zatrudnienie od 7.05. do 6.08. 2018 r.

01/05/8/2018

12.04.2018

Produkcja-Handel-Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski Toruń

Dostawa kruszywa wapiennego 1100 ton –

wartość 83.886,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego

Dostawy od dnia 12.04.15.11.2018 r.

Aneks nr 1/2018

23.04.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Zwiększenie dotacji z 3.000,00 zł do 4.000,00 zł

Dotacja celowa

 

Aneks Nr 1 do umowy Nr EOŚ-291/2017 z dnia 29.03.2017

29.03.2018

Energa Oświetlenie Sopot

Przedłużenie terminu wykonania umowy

-----------------

-----------------

Przedłużono termin do dnia 31.08.2018r.

------------

8.05.2018

Rafał Kazimierczak firma „MAGICZNA TĘCZA” Papowo Toruńskie

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Rogóźno

Wartość zamówienia 4.956,90

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 22.06.2018

EOŚ-532/2018

27.04.2018

Energa Oświetlenie spółka z o.o. Sopot

Wykonanie 2 punktów świetlnych LED sieci oświetleniowej w miejscowości Rogóźno

7.850,00 brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 31 sierpnia 2018

01/03/18/2018

14.05.2018

Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz

Prowadzenie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno z zakupem sprzętu sportowego

10.280,00 zł

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- otwarty konkurs ofert

Dofinansowanie kosztów zadania w 63,83 %

01/03/28/2018

17.05.2018

Gminny Ludowy Klub Sportowy Rogóźno

Szkolenie młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach powiatowych , wojewódzkich i krajowych organizowanych przez Związki Sportowe tenisa stołowego, siatkówki i piłki nożnej

10.000,00

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- otwarty konkurs ofert

Dofinansowanie kosztów zadania w 94,70 %

01/02/18/2018

4.06.2018

AUTO JOKER Rafał Kociszewski

Kłódka

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sołectwach : Bukowiec, Szembruczek,Szembruk, Gubiny, Skurgwy, Budy, Białochowo, Kłódka, Rogóźno Zamek, Zarośle

10.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 16.06.2018

01/02/19/2018

7 czerwca 2018

P.H.U. „GRA-MAR” Joanna Malinowska, Kowalewo Pomorskie

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2018 roku

21.877,45 zł nett + podatek VAT 1.750,20

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania12.06.-12.10.2018r.

01/05/10/2018

8.06.2018

Firma Ogólnobudowlana Paweł Wasucionek

Dolna Grupa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy W Rogóźnie

592.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Termin wykonania 14 września 2018 r.

01/02/17/2018

25 maja 2018 r.

Firma Ciepłownicza Energosan M. Jaskowski Sp. J. Grudziądz

Nadzór inwestorski nad zadaniem „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

14.760,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

 

 

27.06.2018

Krajowe Biuro Wyborcze

W sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania

Wg wskaźników

Na podstawie art. 191g ustawy Kodeks wyborczy

 

 

27.06.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu III Rewir Dzielnicowych

5.000,00 zł brutto

Art. 13 ust. 3 ustawy o Policji

Na zakup aparatu fotograficznego, mobilnej drukarki, latarki Streamlight

01/05/11/2018

28.06.2018

Firma Handlowo-Usługowa auto-mar Mariusz Piotrowicz Toruń

Dostawa uzywanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

215.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Termin dostawy 12 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

01/02/21/2018

17.07.2018

Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołkow Toruń

Wykonanie dokumentacji projektowej dloa inwestycji pod nazwą”Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóxno”

14.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 30.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

CAZ.ZRI.611.227.18

14.08.2018r.

Prezydent Grudziądza- Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Organizacja robót publicznych dla 4 bezrobotnych w okresie od 03.09.2018 do 30.11.2018

2.099, 00 zł + składki – wynagrodzenia dla osób zatrudnionych subsydiowane z PUP

W trybie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy

 

DFS-7211-623/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/23/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/22/2018

 

 

 

 

 

 

OR.031.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZ,ZRI.611.270.18

28.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2018

 

 

 

 

 

 

7.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2018

Minister Sprawiedliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-Joker Rafał Kociszewski Rogóźno

 

 

 

 

 

 

 

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

 

 

 

Prezydent Grudziądza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Grudziądza- Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Dofinansowanie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Rogóźno

 

 

wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sołectwach

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

doradztwo metodyczne nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Rogóźno

przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Organizacja robót publicznych dla 1 osoby bezrobotnej w okresie od 01.10.2018 do 31. 12.2018

 

 

95.000,00 z ł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja 4.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.099, 00 zł + składki – wynagrodzenia dla osób zatrudnionych subsydiowane z PUP

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

wybór dostawcy w trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

 

 

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

 

 

 

dotacja celowa

 

 

 

 

 

 

 

porozumienie między organami samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trybie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy

Dla jednostki OSP Rogóźno i OSP Szembruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termin wykonania do dnia 12.09.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

15.10.2018

01/02/25/2018

ER-TRANS” Firma Transportowo Ciężarowo-Osobowa Handel i Usługi, Roman Wojda, Mokre

Utwardzenie i rozprowadzanie kruszywa na drogach gminnych

30.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 5.11.2018r.

Anek nr 1/S/2018

22.10.2018

Wojewodą Kujawsko-Pomorski

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów w roku szkolnym 2018/2019

128.501,00 zł

Umowa Nr 77/S/2018 z dnia 27.04.2018

 

01/05/13/2018

22.10.2018

Firma TANK Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski Toruń

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy) w ilości 23.000 litrów

82.800,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

do dnia 31 maja 2019 r.

 

10.10.2018

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Dofinansowanie zadania dla Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”

10.000,00 zł

porozumienie

 

01/05/12/2018

1.10.2018

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz

Przygotowywanie procedur na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej

400,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Grupa zakupowa energii elektrycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 17-01-2018 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 09-11-2018 09:58