Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość brutto umowy

Tryb wyboru podmiotu realizującego umowę

Uwagi

138/OI/2018

9.01.2018 r.

Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.

Nadzór autorski na d programem informatycznym SELWIN, RWWIN- System Ewidencji Ludności z modułem Rejestru Wyborców

5.889,24 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/02/2/2018

10.01.2018r.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Bydgoszcz

Monitoring gleby na terenie gminy Rogóźno w 2018 r.

2.000,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Badanie zasobności gleby w indywidualnych gospod. rolnych i węgla organicznego

01/GmR/2018

5.01.2018r.

Zakład Wielobranżowy „WIAZAR” Warlubie

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy, Remiza Szembruczek, Remiza Szembruk i świetlica Rogóźno-Zamek

Koszt opróżnienia odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu-

pojemnik 120 l-30,00 zł

pojemnik 240 l – 60,00 zł

odpady selektywnie zbierane jeden raz w miesiącu 7,00 zł od pojemnika 120/240 l (tworzywa sztuczne); co dwanaście tygodni (szkło)

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Wywóz odpadów zmieszanych, z tworzyw sztucznych , szkła

CAZ.ZRI.611.4.18

9.01.2018

Prezydent Miasta Grudziądza

(Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu)

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

1999,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

(3 m-ce + 32 dni w ramach zobowiązania)

01/05/2/2018

9.01.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „FACTUM” sp. z o. o. Bydgoszcz

Dostawa koksu opałowego -sortyment gruby w ilości 300 ton do kotłowni w Jamach


 

 

367.155,00 zł

Wybór dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego

9.01.2018-31.12.2018

01/05/4/2018

10.01.2018

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz

Dostawa energii elektrycznej


 

Przygotowanie procedur poprzedzających postępowanie, sporządzenie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego, świadczenie usług doradczych,opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki.

492,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

1.01.2018

8.01.2018

Miasto Grudziądz

W sprawie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Miastu Grudziądz

160.000,00

Umowa w sprawie dopłaty

do transportu autobusami komunikacji miejskiej realizowanej przez Miasto Grudziądz na obszarze Gminy Rogóźno

Dopłata budżetowa na 2018 rok uiszczana przez Gminę Rogóźno

01/05/3/2018

9.01.2018

EXITO s.c. Eliza Reinholz i Marek Skórski Radzyń Wybudowanie

Dostawy

-węgla kamiennego kostka 3 tony do świetlicy w Szembruku

-węgla kamiennego ekogroszek 8 ton do OSP w Szembruczku i Szembruku

-węgla kamiennego sortyment miał- 45 ton do bloku mieszkalnego w Skurgwach

31.488,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Okres obowiązywania umowy: 9.01.2018 r. do 31.12.2018r.

01/02/10/2018

23.01.2018

DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Mszano 13c

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Zarośle, Białochowo i Rogóźno”

3.300,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

Aneks nr 7

25.01.2018

Kancelaria Prawna „Lege Artis” Michał Gilewicz Budziszewo

Obsługa prawna Urzędu Gminy

------------

Aneks do umowy z dnia 25 października 2012 roku

do 31 grudnia 2018 r.

01/05/1/2018

2.01.2018

„DAR-KAJ” Hurt Detal s.s. Anna Dobrzyńska, Władysław Dobrzyński Grudziądz

Remont kotłowni w komunalnym lokalu mieszkalnym mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Szembruku

6.206,60 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 8-12 stycznia 2018 r. Wymiana kotła centralnego ogrzewania

EOŚ-81/2018

11.01.2018

Energa Oświetlenie Sp z o.o. Sopot

Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Rogóźno

13,30 zł za punkt , określa paragraf 6 umowy

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania umowy 01.01.2018- 31.12.2020

01/01/1/1018

11.01.2018

Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu

Udział finansowy gminy w specjalistycznej pomocy w poradniach w Świeciu, Grudziądzu

1.200,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania 11.01.2018-31.12.2018

Aneks do umowy 01/05/2/2018

18.01.2018

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Bydgoszcz

Zmiana wynagrodzenia za dostawę 300 ton koksu

385.605,00

Na podstawie § 5 umowy 01/05/2/2018 z dnia 9.01.2018

 

15/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

18/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT


 


 


 


 


 


 

 

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

01/03/1/2018

24.01.2018

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie

Konserwacja rowów i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

13.240,00 zł

Dotacja celowa

Termin wykonania robót do 30.11.2018 r. w sołectwach :

Szembruk, Skurgwy, Szembruczek,Bukowiec,Zarośle, Rogóźno

01/05/5/2018

25.01.2018

FAKOT Serwis Grzegorz Jur Nowa Sół

Wymiana 4 uszkodzonych półczłonów środkowych i 1 szt. półczłonu narożnego kotła wodnego w kotłowni w Jamach

19.200,00 zł + VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 25.01.2018- 26.01.2018

01/02/4/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/6/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Skurgwy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/7/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruczek

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/9/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

Aneks nr 1

9.02.2018

Prezydent Grudziądza

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

2099,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego

01/03/2/2018

31.01.2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

Zakup kombinezonów, odzieży ochronnej dla członków OSP, zakup kostki chodnikowej

4.550,00 zł

Dotacja celowa

Wykorzystanie dotacji do 30.11.2018r.

64/UP/2018

26.02.2018

Kujawsko-Pomorski Zarząd Pływacki Toruń

Program „umiem pływać” zajęcia dla dzieci szkól samorządowych Gminy Rogóźno z nauki pływania

Koszt transportu dzieci na zajęcia do Grudziądza

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Uczniowie klas I-III ze szkól Rogóźno, Białochowo, Szembruczek`- 30 dzieci

404/2018

1.02.2018

Kujawsko-Pomorskioe Stowarzyszenie Związków Sportowych Bydgoszcz

Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego programu Wojewódzkiego „Szkolny Klub Sportowy”

175,00 w skali roku za jedną grupę ćwiczebną- wpisowe

4 grupy x 175,00 zł

porozumienie

 

01/02/3/3018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/8/3018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

UDS/03/02/2018

5.02.2018

SmartMedia Sp. z o.o. Gdańsk

Sprzęt i Materiały eksploatacyjne do programu ewidencjonowania środków trwałych

Wynagrodzenie netto za sprzedaż urządzeń- 1150,00 zł

sprzedaż materiałów ekspolatacyjnych-332,00 zł

świadczenie usług- 4210 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

UDS/04/02/2018

5.02.2018

SmartMedia Sp. z o.o. Gdańsk

Zakup licencji na program informatyczny STOCK

Wynagrodzenie netto: 6.823,37 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/03/4/2018

12.02.2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku

Zakup ubrań koszarowych, obuwia, umundurowania dla członków OSP Szembruk

5.079,04 zł

Dotacja celowa

 

01/05/6/2018

12.02.2018

Zakład Usług Technicznych „INWESTPROJEKT” Aleksander Stachowski Grudziądz

Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Białochowie


 

 

61.327,80 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/02/12/3018

26.02.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Skurgwy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

Bez numeru

14.07.2017

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz

W sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wysokość ustalana corocznie przez Wojewodę

Dotacja celowa

Wpływ porozumienia 26.02.2018r.

01/05/7/2018

19.03.2018r.

FAKOT Serwis Grzegorz Jur Nowa Sól

Remont kotła wodnego typu Eca-IV

wymiana jednego

uszkodzonego narożnego półczłonu kotła

10.584,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin od 21 marca do 23 marca 2018 r.

91/M/2018

27.03.2018 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz

W sprawie trybu przekazywania gminie w 2018 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztow kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z wnioskowanymi kwotami przez pracodawców

Zgodnie z ustawa prawo oświatowe oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

01/02/11/2018

7.02.2018 r.

Rolnik indywidualny z miejscowości Zarośle

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/14/2018

10.04.2018

„ER- TRANS” Firma Transportowo-Ciężarowo-Osobowa Handel i Usługi Roman Wojda Mokre

Równanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sołectwach: Bukowiec, Szebruczek, Szembruk, Gubiny, Skurgwy, Budy, Rogóźno, Rogóźno-Zamek, Białochowo, Kłódka, Zarośle

15.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania:

od dnia 10.04.2018 r- do dnia 24.04.2018 r.

01/02/15/2018

12.04.2018

Zakład Usług Elektrycznych „INSTEL” Marek Ostrowski Mełno

Badanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz w świetlicach wiejskich i budynkach OSP

14.514,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 30.04.2018 r.

01/02/16/2018

18.04.2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SONNENFELD Dariusz Sonnenfeld Grudziądz

Dostawa 2000

kruszywa ceglano-betonowego frakcji 0-0,51 mm

78.720,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin dostawy od dnia 18.04 br. do dnia 15 listopada br.

01/02/13/2018

8.03.2018

ED-BUD Chruszczewski Edward z siedzibą w Kisielicach

Roczny przegląd instalacji gazowej butlowej z gazem płynnym w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz w świetlicach wiejskich i budynkach OSP;

okresowy przegląd pięcioletni i roczny budynków i otoczenia ,

okresowy przegląd roczny placów zabaw

3.040,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 30.04.2018 r.

CAZ.ZRI.611.96.18

18.04.2018

Prezydent Grudziądza

Zorganizowanie robót publicznych dla 6 bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

2.099,00 dofinansowanie z Funduszu Pracy

zatrudnienie subsydiowane

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zatrudnienie od 7.05. do 6.08. 2018 r.

01/05/8/2018

12.04.2018

Produkcja-Handel-Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski Toruń

Dostawa kruszywa wapiennego 1100 ton –

wartość 83.886,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego

Dostawy od dnia 12.04.15.11.2018 r.

Aneks nr 1/2018

23.04.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Zwiększenie dotacji z 3.000,00 zł do 4.000,00 zł

Dotacja celowa

 

Aneks Nr 1 do umowy Nr EOŚ-291/2017 z dnia 29.03.2017

29.03.2018

Energa Oświetlenie Sopot

Przedłużenie terminu wykonania umowy

-----------------

-----------------

Przedłużono termin do dnia 31.08.2018r.

------------

8.05.2018

Rafał Kazimierczak firma „MAGICZNA TĘCZA” Papowo Toruńskie

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Rogóźno

Wartość zamówienia 4.956,90

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 22.06.2018

EOŚ-532/2018

27.04.2018

Energa Oświetlenie spółka z o.o. Sopot

Wykonanie 2 punktów świetlnych LED sieci oświetleniowej w miejscowości Rogóźno

7.850,00 brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 31 sierpnia 2018

01/03/18/2018

14.05.2018

Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz

Prowadzenie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno z zakupem sprzętu sportowego

10.280,00 zł

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- otwarty konkurs ofert

Dofinansowanie kosztów zadania w 63,83 %

01/03/28/2018

17.05.2018

Gminny Ludowy Klub Sportowy Rogóźno

Szkolenie młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach powiatowych , wojewódzkich i krajowych organizowanych przez Związki Sportowe tenisa stołowego, siatkówki i piłki nożnej

10.000,00

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- otwarty konkurs ofert

Dofinansowanie kosztów zadania w 94,70 %

01/02/18/2018

4.06.2018

AUTO JOKER Rafał Kociszewski

Kłódka

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sołectwach : Bukowiec, Szembruczek,Szembruk, Gubiny, Skurgwy, Budy, Białochowo, Kłódka, Rogóźno Zamek, Zarośle

10.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 16.06.2018

01/02/19/2018

7 czerwca 2018

P.H.U. „GRA-MAR” Joanna Malinowska, Kowalewo Pomorskie

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2018 roku

21.877,45 zł nett + podatek VAT 1.750,20

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania12.06.-12.10.2018r.

01/05/10/2018

8.06.2018

Firma Ogólnobudowlana Paweł Wasucionek

Dolna Grupa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy W Rogóźnie

592.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Termin wykonania 14 września 2018 r.

01/02/17/2018

25 maja 2018 r.

Firma Ciepłownicza Energosan M. Jaskowski Sp. J. Grudziądz

Nadzór inwestorski nad zadaniem „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

14.760,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

 

 

27.06.2018

Krajowe Biuro Wyborcze

W sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania

Wg wskaźników

Na podstawie art. 191g ustawy Kodeks wyborczy

 

 

27.06.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu III Rewir Dzielnicowych

5.000,00 zł brutto

Art. 13 ust. 3 ustawy o Policji

Na zakup aparatu fotograficznego, mobilnej drukarki, latarki Streamlight

01/05/11/2018

28.06.2018

Firma Handlowo-Usługowa auto-mar Mariusz Piotrowicz Toruń

Dostawa uzywanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

215.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Termin dostawy 12 lipca 2018 r.

01/02/21/2018

17.07.2018

Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołkow Toruń

Wykonanie dokumentacji projektowej dloa inwestycji pod nazwą”Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóxno”

14.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 30.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

CAZ.ZRI.611.227.18

14.08.2018r.

Prezydent Grudziądza- Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Organizacja robót publicznych dla 4 bezrobotnych w okresie od 03.09.2018 do 30.11.2018

2.099, 00 zł + składki – wynagrodzenia dla osób zatrudnionych subsydiowane z PUP

W trybie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy

 

DFS-7211-623/18


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

01/02/23/2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 

01/02/22/2018


 


 


 


 


 


 

OR.031.5.2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

CAZ,ZRI.611.270.18

28.06.2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

28.08.2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 

23.07.2018


 


 


 


 


 


 

7.08.2018


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

24.09.2018

Minister Sprawiedliwości


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Auto-Joker Rafał Kociszewski Rogóźno


 


 


 


 


 


 


 

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno


 


 


 

Prezydent Grudziądza


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Prezydent Grudziądza- Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Dofinansowanie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Rogóźno


 


 

wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sołectwach


 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

doradztwo metodyczne nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Rogóźno

przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Organizacja robót publicznych dla 1 osoby bezrobotnej w okresie od 01.10.2018 do 31. 12.2018


 

 

95.000,00 z ł brutto


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

7.000,00 zł brutto


 


 


 


 


 


 


 


 

dotacja 4.000,00 zł


 


 


 


 


 


 

2.200,00 zł


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

2.099, 00 zł + składki – wynagrodzenia dla osób zatrudnionych subsydiowane z PUP

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości

wybór dostawcy w trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro


 


 


 

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro


 


 


 


 

dotacja celowa


 


 


 


 


 


 


 

porozumienie między organami samorządu terytorialnego


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

W trybie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy

Dla jednostki OSP Rogóźno i OSP Szembruk


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

termin wykonania do dnia 12.09.2018r.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Rok szkolny 2018/2019

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

14.09.2018

14.09.2018

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

Przewożenie dziecka na zajęcia do Grudziądza

0,45 zł stawka za 1 km

 

 

15.10.2018

01/02/25/2018

„ER-TRANS” Firma Transportowo Ciężarowo-Osobowa Handel i Usługi, Roman Wojda, Mokre

Utwardzenie i rozprowadzanie kruszywa na drogach gminnych

30.000,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania do 5.11.2018r.

Anek nr 1/S/2018

22.10.2018

Wojewodą Kujawsko-Pomorski

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków i stypendiów w roku szkolnym 2018/2019

128.501,00 zł

Umowa Nr 77/S/2018 z dnia 27.04.2018

 

01/05/13/2018

22.10.2018

Firma TANK Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski Toruń

Dostawa oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy) w ilości 23.000 litrów

82.800,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

do dnia 31 maja 2019 r.

 

10.10.2018

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Dofinansowanie zadania dla Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”

10.000,00 zł

porozumienie

 

01/05/12/2018

1.10.2018

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz

Przygotowywanie procedur na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej

400,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Grupa zakupowa energii elektrycznej

5588/2018

19.11.2018

WytwórniaTelewizyjno-Filmowa ALFA Sp z o.o., Szczecin

Udpostępnienie Systemu Rada (eRada)

3.690,00 zł jednorazowo, 369,00 zł miesięcznie

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

od 01.12.2018 do 31.10.2023

01/02/27/2018

10.12.2018

"Urbanista" M.Kornalewski

Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zmieniających wraz z analizą na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

184,00 zł projekt decyzja WZ, 123,00 zł projekt decyzji LCP, 24,60 projekty zmieniające decyzje

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

od 01.01.2019 d0 31.12.2019

01/05/18/2018

12.12.2018

P.P.H.U. "Mały Strażak" Sp. j. Jastrzębie Zdrój

Tor przeszkód na zawody MDP

18.000,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

1/12/2018 - doodać numer!!!

20.12.2018

Kancelaria Prawna Novum, Kwidzyn

Obsługa prawna

1.761,00 zł miesięcznie

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

od 01.01.2019 d0 31.12.2019

Aneks do umowy 02/S/18

24.12.2018 (umowa 27.11.2017)

PHU "Daniel" A.Zielaskowski

zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Rogóźno

Za odbiór padłego zwierzęcia- 16,00 netto za 1 roboczogodzinę; transport zwierzęcia samochodem 1,70 za 1 km przekazanie zwierzęcia do utylizacji 2,00 netto za 1 kg przekazanego zwierzęcia.

Wybór pozaustawowy

od 01.01.2019 d0 31.01.2019

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 17-01-2018 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 03-03-2020 08:29