herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr V/26/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rogóźno 2011-05-09 08:42
Uchwała Nr V/25/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogóźno na lata 2011-2016 2011-05-09 08:34
Uchwała Nr V/24/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań dotyczących budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, finansowanych z budżetu gminy Rogóźno 2011-05-06 13:00
Uchwała Nr V/23/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" 2011-05-06 12:11
Uchwała Nr V/22/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szembruczek 2011-05-06 12:04
Uchwała Nr V/21/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogóźno 2011-05-06 11:46
Uchwała Nr V/20/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogóźno Zamek 2011-05-06 11:31
Uchwała Nr V/19/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku 2011-05-05 14:31
Uchwała Nr V/18/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2011r 2011-05-05 14:27
Uchwała Nr V/17/2011r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. 2011-05-05 14:24