Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-04-07 12:10
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-04-06 14:28
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019 roku, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia za 2019r. 2020-04-02 14:53
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadani publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-03-27 13:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-03-27 12:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych 2020-03-25 14:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy opracowywaniu, podejmowaniu, rozpowszechnianiu oraz realizacji gminnych aktów prawnych - uchwał Rady Gminy Rogóźno 2020-03-19 11:22
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogóźno 2020-03-19 11:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-03-19 11:17
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lutego 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r 2020-02-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usługi autowypłat" 2020-02-25 14:50
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. 2020-02-25 14:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2020-02-25 14:46
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie 2020-02-25 14:44
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 2020-02-25 14:43
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:42
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:40
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Rogóźno 2020-02-25 14:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2019r. 2020-02-04 13:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-02-04 13:16
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2020-01-24 11:10
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 11:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. 2020-01-24 11:04
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno. 2020-01-24 11:03
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2020-01-24 10:35