Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Szembruk - Gubiny - Bukowiec - Rogóźno Zamek

 

                                                                                                              Rogóźno, dnia 08.02.2010r.

Znak: RGG. 7331-1-1/10
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 

           Wójt Gminy Rogóźno zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 
zawiadamia strony, że w dniu 05.02.2010r.
na wniosek Gminy Rogóźno
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 

w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Szembruk – Gubiny – Bukowiec – Rogóźno Zamek na działkach :

- obręb Szembruk : dz. nr 113, 97/3, 126/1, 111/5, 110/10, 115, 93, 97/2;

- obręb Gubiny : dz. nr 77/1, 72/2, 82/5, 3032/10;
- obręb Bukowiec : dz. nr 107, 102, 51/2, 57/2;
- obręb Rogóźno Zamek : dz. nr 98/3.
 

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w Urzędzie Gminy Rogóźno, pokój nr 16.

 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy Rogóźno
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogóźnie
3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 08-02-2010 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 08-02-2010 10:25