herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 3/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.11.2012r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2023 2012-11-29 13:47
Uchwała Nr 1/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.11.2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rogóźno 2012-11-29 13:42
Uchwała Nr 3/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.11.2012r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok Gminy Rogóźno 2012-11-29 13:37
Zarządzenie NR 15/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2012-06-01 07:50
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-05-07 10:33
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2012r. 2012-05-07 10:32
Uchwała Nr 21/2012 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2012roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogóźno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 2012-05-07 10:29
Zarządzenie NR 3/2012 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie kwartalnej informacji w wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2011r. 2012-02-15 11:21
Uchwała nr 18/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rogóźno 2012-02-14 14:24
Uchwała nr 16/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rogóźno w latach 2012-2023 2012-02-14 14:23