Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt gminy Rogóźno ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno

 
                                                                                  O G Ł O S Z E N IE
 

Wójt    gminy   Rogóźno    ogłasza   pisemny   przetarg   nieograniczony  na  dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno .

 
 

1. Przedmiotem dzierżawy jest   nieruchomość  oznaczona  nr ewidencyjnym   64/3  o

    powierzchni    0,4800 ha  ,  położona  w  obrębie   Rogóźno  .

    W   skład     nieruchomości    wchodzą   następujące grunty  : ŁIV o pow. 0,4800 ha .

 

2. Czynsz wywoławczy dla nieruchomości  wynosi   0,62 dt pszenicy rocznie .

     Zaproponowana w ofercie wysokość czynszu wyrażona w dt , zostanie przeliczona w 

     każdym półroczu wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłoszonej przez Prezesa 

    GUS w drodze obwieszczenia .

 
3.Ustala się termin trwania dzierżawy od  26 lutego 2010 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
 

4. Dzierżawca zostanie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu należytego   

    utrzymania rowu RP- 3 przylegającego do przedmiotowej działki .
 

5.Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu gminy Rogóźno w

   BS Łasin  67 9500 0008 0000 0097 2000 0014

   w  terminie do 24  lutego  2010roku.
 

6. Oferty w zamkniętych kopertach wraz z kopią pokwitowania wpłaty wadium należy    

    składać do dnia 24  luty  2010 roku , do godziny  1400 w sekretariacie Urzędu Gminy ,  

    pokój nr 8.

    Oferta powinna zawierać :

-  imię , nazwisko i adres zamieszkania oferenta,

-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,

-  wysokość proponowanego rocznego czynszu wyrażona w decytonach .

 

7. Rozstrzygnięcie przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie

    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy .

 

7.Wadium wpłacone przez oferentów podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia

   rozstrzygnięcia przetargu.

 Wadium oferenta , który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na 

   poczet czynszu . Jednakże wadium nie będzie podlegało zwrotowi jeśli osoba która wygrała

   przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.  

 

8.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny .

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy w Rogóźnie , pokój nr 17 w godzinach od 700 do 1445 , tel. 056 4688485 .

 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 12-02-2010 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2010 11:47