Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2013-10-10 09:19
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 3 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z wydzieloną częścią socjalną oraz z budynkiem ekspedycji, kwarantanny i konfiskacji padłych zwierząt, 33 silosów paszowych, 3 zbiorników do gnojowicy, zbiornika ppoż. oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 59/13 i 59/15, miejscowość Rogóźno Zamek, obręb Rogóźno Zamek, gmina Rogóźno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie" 2013-10-10 09:17
Obwieszczenie Wójta gminy Rogóźno z dnia 24 września 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Rogóźno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013-2028 2013-09-26 08:43
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowe dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 2013-08-27 12:22
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 2013-08-05 12:42
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej. 2013-07-24 09:20
Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej. 2013-04-30 12:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 2013-03-28 08:50