herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Wartość brutto umowy

Tryb wyboru podmiotu realizującego umowę

Uwagi

138/OI/2018

9.01.2018 r.

Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne Sp.z o.o.

Nadzór autorski na d programem informatycznym SELWIN, RWWIN- System Ewidencji Ludności z modułem Rejestru Wyborców

5.889,24 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

01/02/2/2018

10.01.2018r.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Bydgoszcz

Monitoring gleby na terenie gminy Rogóźno w 2018 r.

2.000,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Badanie zasobności gleby w indywidualnych gospod. rolnych i węgla organicznego

01/GmR/2018

5.01.2018r.

Zakład Wielobranżowy „WIAZAR” Warlubie

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy, Remiza Szembruczek, Remiza Szembruk i świetlica Rogóźno-Zamek

Koszt opróżnienia odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu-

pojemnik 120 l-30,00 zł

pojemnik 240 l – 60,00 zł

odpady selektywnie zbierane jeden raz w miesiącu 7,00 zł od pojemnika 120/240 l (tworzywa sztuczne); co dwanaście tygodni (szkło)

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Wywóz odpadów zmieszanych, z tworzyw sztucznych , szkła

CAZ.ZRI.611.4.18

9.01.2018

Prezydent Miasta Grudziądza

(Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu)

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

1999,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

(3 m-ce + 32 dni w ramach zobowiązania)

01/05/2/2018

9.01.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „FACTUM” sp. z o. o. Bydgoszcz

Dostawa koksu opałowego -sortyment gruby w ilości 300 ton do kotłowni w Jamach

 

 

367.155,00 zł

Wybór dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego

9.01.2018-31.12.2018

01/05/4/2018

10.01.2018

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna Bydgoszcz

Dostawa energii elektrycznej

 

Przygotowanie procedur poprzedzających postępowanie, sporządzenie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego, świadczenie usług doradczych,opracowanie projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki.

492,00 zł

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

1.01.2018

8.01.2018

Miasto Grudziądz

W sprawie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Miastu Grudziądz

160.000,00

Umowa w sprawie dopłaty

do transportu autobusami komunikacji miejskiej realizowanej przez Miasto Grudziądz na obszarze Gminy Rogóźno

Dopłata budżetowa na 2018 rok uiszczana przez Gminę Rogóźno

01/05/3/2018

9.01.2018

EXITO s.c. Eliza Reinholz i Marek Skórski Radzyń Wybudowanie

Dostawy

-węgla kamiennego kostka 3 tony do świetlicy w Szembruku

-węgla kamiennego ekogroszek 8 ton do OSP w Szembruczku i Szembruku

-węgla kamiennego sortyment miał- 45 ton do bloku mieszkalnego w Skurgwach

31.488,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

Okres obowiązywania umowy: 9.01.2018 r. do 31.12.2018r.

01/02/10/2018

23.01.2018

DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Mszano 13c

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Zarośle, Białochowo i Rogóźno”

3.300,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

 

Aneks nr 7

25.01.2018

Kancelaria Prawna „Lege Artis” Michał Gilewicz Budziszewo

Obsługa prawna Urzędu Gminy

------------

Aneks do umowy z dnia 25 października 2012 roku

do 31 grudnia 2018 r.

01/05/1/2018

2.01.2018

DAR-KAJ” Hurt Detal s.s. Anna Dobrzyńska, Władysław Dobrzyński Grudziądz

Remont kotłowni w komunalnym lokalu mieszkalnym mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Szembruku

6.206,60 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 8-12 stycznia 2018 r. Wymiana kotła centralnego ogrzewania

EOŚ-81/2018

11.01.2018

Energa Oświetlenie Sp z o.o. Sopot

Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Rogóźno

13,30 zł za punkt , określa paragraf 6 umowy

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania umowy 01.01.2018- 31.12.2020

01/01/1/1018

11.01.2018

Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu

Udział finansowy gminy w specjalistycznej pomocy w poradniach w Świeciu, Grudziądzu

1.200,00 zł brutto

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Okres obowiązywania 11.01.2018-31.12.2018

Aneks do umowy 01/05/2/2018

18.01.2018

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FACTUM” Bydgoszcz

Zmiana wynagrodzenia za dostawę 300 ton koksu

385.605,00

Na podstawie § 5 umowy 01/05/2/2018 z dnia 9.01.2018

 

15/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

18/18/JNFR

22.01.2018

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grudziądz

Usługi przepompowania ścieków i usługa odprowadzania ścieków

1,54 zł na podstawie wskazań licznika wody za 1m3

należność na podstawie wskazań licznika wody za 1 m3 z faktury za 1 miesiąc rozliczeniowy z Zakładu Usług Komunalnych w Gardei powiększona o należny podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

1.01.2018 31.12.2018

01/03/1/2018

24.01.2018

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie

Konserwacja rowów i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

13.240,00 zł

Dotacja celowa

Termin wykonania robót do 30.11.2018 r. w sołectwach :

Szembruk, Skurgwy, Szembruczek,Bukowiec,Zarośle, Rogóźno

01/05/5/2018

25.01.2018

FAKOT Serwis Grzegorz Jur Nowa Sół

Wymiana 4 uszkodzonych półczłonów środkowych i 1 szt. półczłonu narożnego kotła wodnego w kotłowni w Jamach

19.200,00 zł + VAT

W trybie regulaminu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys. euro

Termin wykonania 25.01.2018- 26.01.2018

01/02/4/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruk

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/6/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Skurgwy

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/7/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Szembruczek

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/9/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Rogóźno

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

01/02/5/2018

16.01.2018

Rolnik indywidualny z miejscowości Kłódka

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

50% wartości zadania nie więcej niż 4.000,00

Dotacja celowa

 

Aneks nr 1

9.02.2018

Prezydent Grudziądza

Zorganizowanie robót publicznych dla 2 bezrobotnych

2099,00 zł + obligatoryjne składki

Umowa zawarta na podstawie ustawy

Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Mirota 17-01-2018 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Mirota 06-02-2018 14:56