herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I. 2019-02-08 12:06 Zakończone
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2019-02-01 15:05 Zakończone
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu 2018-12-21 14:41 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego. 2018-12-04 14:51 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek 2018-11-02 14:26 Zakończone
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno 2018-10-08 13:20 Zakończone
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. 2018-08-23 14:39 Zakończone
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk 2018-08-02 12:35 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek 2018-08-01 14:24 Zakończone
Termomodernizacja budynku użyteczności publiczej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2018-07-25 13:55 Zakończone
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2018-06-27 15:02 Zakończone
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2018-06-08 18:15 Zakończone
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. 2018-06-05 14:12 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek 2018-05-02 14:11 Zakończone
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2018-04-25 14:43 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek 2018-03-27 19:04 Zakończone
Dostawy kruszywa 2018-03-13 14:19 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek 2018-03-09 13:37 Zakończone
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek 2018-02-20 15:29 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2017-12-08 14:17 Zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno 2017-11-13 15:23 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku 2017-08-25 13:33 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy 2017-03-30 15:42 Zakończone
Dostawy kruszywa 2017-03-22 13:56 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2016-12-13 12:22 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie 2016-09-07 14:22 Zakończone
Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. 2016-07-19 14:16 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 041212C w Zaroślu 2016-07-14 13:11 Zakończone
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogóźnie 2016-04-15 14:18 Zakończone
Dostawy kruszywa 2016-03-07 14:23 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2015-12-24 14:10 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-30 14:51 Zakończone
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2015-11-24 15:45 Zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z ternu gminy Rogóźno 2015-11-06 14:13 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rogóźno 2015-10-30 13:28 Zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno 2015-10-21 14:36 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno 2015-06-02 16:12 Zakończone
Dostawy kruszywa 2015-02-26 14:45 Zakończone
Budowa oświetlenia obiektów sakralnych w miejscowościach Rogóźno i Szembruk 2015-01-08 16:41 Zakończone
2014-12-15 15:35 -
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2014-12-15 15:34 Zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno 2014-11-28 13:24 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2014/215 2014-11-25 16:14 Zakończone
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2014-11-24 15:02 Zakończone
Dostawa wyposażenia do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2014-10-21 16:03 Zakończone
2014-10-14 14:15 Zakończone
Dostawy kruszywa 2014-09-05 14:38 Zakończone
Dostawy kruszywa 2014-07-14 13:57 Zakończone
Dostawy kruszywa 2014-07-04 11:29 Zakończone
Dostawy kruszywa i żużla 2014-04-10 14:44 Zakończone
Dostawy kruszywa i żużla 2014-03-25 14:54 Zakończone
Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Rogóźnie 2014-03-18 14:26 Zakończone
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szembruczek 2013-12-16 10:00 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2013-11-29 11:24 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2013/2014 2013-11-06 14:12 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie 2013-10-07 14:30 Zakończone
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2013-09-20 14:19 Zakończone
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym nr 63 w Skurgwach 2013-08-27 10:07 Zakończone
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym nr 63 w Skurgwach 2013-08-12 14:14 Zakończone
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci szkolnych w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół gminy Rogóźno 2013-07-25 13:25 Zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno 2013-04-23 15:31 Zakończone
Dostawy kruszywa naturalnego łamanego i żużla 2013-03-28 13:51 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2012 - 2013 2012-12-18 11:15 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2012-12-07 13:19 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rogóźno 2012-11-05 14:58 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2012 - 2013 2012-10-31 14:28 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek z terenu Powiatu Grudziądzkiego i Wąbrzeskiego 2012-09-17 09:10 Zakończone
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2012-09-14 10:06 Zakończone
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu długoterminowego na kwotę 487 000,00 PLN 2012-09-03 13:25 Zakończone
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szembruczku 2012-08-23 13:04 Zakończone
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci szkolnych w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół gminy Rogóźno 2012-07-30 12:46 Zakończone
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szembruczku 2012-07-30 08:43 Zakończone
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki 2012-03-29 14:36 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2011-12-06 15:38 Zakończone
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2011 - 2012 2011-10-25 16:46 Zakończone
Dostawy oleju napędowego do celów opałowych do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2011-10-11 13:42 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2011-09-15 12:59 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w miejscowości Rogóźno-Zamek 2011-07-26 15:26 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczku 2011-06-08 12:58 Zakończone
Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Rogóźnie 2011-05-27 12:20 Zakończone
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Ja też chcę pracować 2011-05-24 08:10 Zakończone
Przebudowa budynku Przeszkola Publicznego w Rogóźnie 2011-05-13 14:32 Zakończone
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki 2011-04-01 11:34 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Rogóźno 2011-02-23 14:23 Zakończone
Dostawa wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie 2011-02-18 13:10 Zakończone
Dostawy koksu i węgla kamiennego 2010-12-16 14:09 Zakończone
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 1.157.000,00 PLN 2010-10-12 14:20 Zakończone
Dostawy lekkiego oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku 2010-09-30 14:06 Zakończone
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo 2010-09-07 14:56 Zakończone
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka 2010-08-10 14:27 Zakończone
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo 2010-08-10 14:24 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej nr 041216C 2010-07-02 13:36 Zakończone
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo 2010-07-02 12:00 Zakończone
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo 2010-06-14 12:04 Zakończone
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" 2010-06-08 15:31 Zakończone
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno 2010-05-31 14:13 Zakończone
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi 2010-04-29 10:57 Zakończone
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach 2010-04-22 14:03 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek 2010-03-18 14:11 Zakończone
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki. 2010-03-09 15:09 Zakończone