herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-19 12:12:29
Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-10-16 12:16:54
Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-10-16 07:47:53
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:50:00
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:41
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:22
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:14
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:06
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:56
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:48
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:38
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:25
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:10
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:47:27
HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGÓŹNIE Marek Mirota 2018-10-15 09:24:09
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:25:58
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:25:21
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:21:09
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:20:30
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:40:19
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych Marek Mirota 2018-10-08 10:39:52
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Marek Mirota 2018-10-08 10:39:21
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:38:51
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" Marek Mirota 2018-10-08 10:38:06
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:37:01
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-10-01 12:52:14
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-10-01 12:50:56
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Marek Mirota 2018-10-01 12:49:14
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018r. w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Marek Mirota 2018-10-01 12:48:06
Zawiadomienie Wójta Gminy Rogóźno o sporządzeniu spisu wyborców Marek Mirota 2018-09-28 14:46:45
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-28 12:35:23
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-28 12:34:41
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGÓŹNIE O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Marek Mirota 2018-09-28 09:37:34
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychUrząd Marek Mirota 2018-09-25 11:10:06
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychUrząd Marek Mirota 2018-09-24 07:59:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-21 10:01:21
Informacja o przyjmowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji Marek Mirota 2018-09-19 08:13:17
Petycja w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Marek Mirota 2018-09-14 12:01:33
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Marek Mirota 2018-09-13 09:41:31
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-09-11 13:10:49