Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, Marek Mirota 2019-09-23 14:02:14
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2019-09-23 09:05:17
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019r. Marek Mirota 2019-09-23 09:02:28
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk" Marek Mirota 2019-09-23 08:51:48
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-09-23 08:41:26
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk Marek Mirota 2019-09-19 12:57:05
Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Marek Mirota 2019-09-18 09:17:23
Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia gminy Rogóźno jako członka zwyczajnego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza Marek Mirota 2019-09-18 09:15:14
Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-09-18 09:13:42
Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników Marek Mirota 2019-09-18 09:12:16
Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych Marek Mirota 2019-09-18 09:11:08
Sesja nr XI Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 Marek Mirota 2019-09-18 09:09:20
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 16 września 2019 r. w sprawie losowania kandydatów do komisji wyborczych Marek Mirota 2019-09-17 09:51:49
Informacja o liczbie zgłoszonych kandydatów do komisji wyborczych Marek Mirota 2019-09-16 14:58:12
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk Piotr Kalicki 2019-09-13 13:10:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 09 września 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Marek Mirota 2019-09-10 15:33:07
Przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Marek Mirota 2019-09-10 15:31:21
InformacjaO UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Marek Mirota 2019-09-10 13:16:03
Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Piotr Kalicki 2019-09-10 10:46:42
Zarządzenie Nr 77A/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. Marek Mirota 2019-09-09 11:39:25
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15kV Marek Mirota 2019-09-06 13:22:09
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2019-09-05 10:47:35
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk Piotr Kalicki 2019-09-04 15:22:00
Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni z napędem 4x4 Piotr Kalicki 2019-09-04 14:01:17
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Marek Mirota 2019-09-03 16:10:47
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Marek Mirota 2019-09-03 16:07:55
Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo-gaśniczego typ średni z napędem 4x4 Piotr Kalicki 2019-08-30 13:42:47
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego co do części działki nr 177/2 i 218 obręb Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Marek Mirota 2019-08-30 08:37:43
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marek Mirota 2019-08-29 09:59:57
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych Wybory posłów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 Marek Mirota 2019-08-29 09:59:08
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Marek Mirota 2019-08-29 09:56:26
Komunikaty i Informacje Marek Mirota 2019-08-29 07:18:13
Zarządzenia Marek Mirota 2019-08-29 07:17:53
Obwieszczenia Marek Mirota 2019-08-29 07:17:42
2019 Marek Mirota 2019-08-29 07:17:26
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku. Marek Mirota 2019-08-28 14:35:36
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej aktywów i pasywów w Publicznym Gminazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie. Marek Mirota 2019-08-28 14:32:48
Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Piotr Kalicki 2019-08-22 16:10:23
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych oraz gruntu zadrzewionego, przeznaczonego na dojazd do posesji. Marek Mirota 2019-08-22 08:19:20
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych oraz gruntu zadrzewionego, przeznaczonego na dojazd do posesji. Marek Mirota 2019-08-22 08:18:44