Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa komputerów przenośnych Piotr Kalicki 2020-03-30 14:21:06
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadani publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Marek Mirota 2020-03-27 13:02:37
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. Marek Mirota 2020-03-27 12:59:49
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych Marek Mirota 2020-03-27 12:22:06
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych Marek Mirota 2020-03-26 07:50:24
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych Marek Mirota 2020-03-25 14:15:48
Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie zawiadomienia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 15 stycznia 2020 utrzymującej w mocy decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400kV. Marek Mirota 2020-03-25 13:45:52
Dostawy kruszywa ceglano-betonowego i kruszywa wapiennego Piotr Kalicki 2020-03-24 15:41:11
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy opracowywaniu, podejmowaniu, rozpowszechnianiu oraz realizacji gminnych aktów prawnych - uchwał Rady Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-03-19 11:22:22
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rogóźno Marek Mirota 2020-03-19 11:19:37
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Marek Mirota 2020-03-19 11:17:25
UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Marek Mirota 2020-03-18 09:19:15
UCHWAŁA NR XVI/106/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-03-18 09:18:22
UCHWAŁA NR XVI/105/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-03-18 09:17:03
UCHWAŁA NR XVI/104/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2020-03-18 09:15:38
UCHWAŁA NR XVI/103/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienia przystanku szkolnego w miejscowości Szembruczek Podlesie Marek Mirota 2020-03-18 09:14:08
UCHWAŁA NR XVI/102/2020 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-03-18 09:12:16
Sesja nr XVI Rady Gminy Rogóźno z dnia 3 marca 2020 Marek Mirota 2020-03-17 11:22:20
ROK 2020 Marek Mirota 2020-03-17 11:21:47
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-03-16 13:34:46
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-03-13 13:39:21
Świadczenie usługi autowypłaty Piotr Kalicki 2020-03-12 15:24:52
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wzór Marek Mirota 2020-03-12 09:32:11
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Marek Mirota 2020-03-12 09:31:22
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Marek Mirota 2020-03-12 09:30:27
UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Marek Mirota 2020-03-12 09:29:27
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych Marek Mirota 2020-03-12 09:21:48
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marek Mirota 2020-03-12 09:21:17
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Marek Mirota 2020-03-12 09:20:22
Uchwały i Zarządzenia Marek Mirota 2020-03-12 09:07:59
Komunikaty i informacje Marek Mirota 2020-03-12 09:07:47
Rok 2020 Marek Mirota 2020-03-12 09:07:22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. postępowań administracyjnych Marek Mirota 2020-03-10 16:39:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN - 15kV oraz złącza kablowego SN - 15kV Marek Mirota 2020-03-10 16:30:33
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-03-09 15:49:08
Informacja z dnia 4 marca 2020 r. o dotacjach udzielonych z budżetu gminy Rogóźno w 2019 r. Marek Mirota 2020-03-06 12:12:11
Informacja z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznanych kwot dotacji i podmiotów, którym została zlecona realizacja zadań w 2020 r. Marek Mirota 2020-03-06 12:11:09
Remont wejść do klatek schodowych w budynku mieszkalnym nr 14 w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-03-06 12:07:55
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2019 rok Marek Mirota 2020-03-03 08:31:34
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2020-03-03 08:29:06