Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojazdu Skoda Felicia. Marek Mirota 2020-02-12 14:47:20
ROK 2020 Marek Mirota 2020-02-12 14:44:43
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowym Marek Mirota 2020-02-11 16:29:28
ROK 2020 Marek Mirota 2020-02-11 16:27:40
Świadczenie usługi autowypłaty Piotr Kalicki 2020-02-11 12:01:22
Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400kV. Marek Mirota 2020-02-05 13:02:39
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2019r. Marek Mirota 2020-02-04 13:17:53
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. Marek Mirota 2020-02-04 13:16:33
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-01-27 13:35:59
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-01-27 13:33:54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych Piotr Kalicki 2020-01-27 13:33:28
Informacja z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie przyznanych kwot dotacji i podmiotów, którym została zlecona realizacja zadań w 2019r. Marek Mirota 2020-01-24 12:49:03
2020 Marek Mirota 2020-01-24 12:47:26
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. Marek Mirota 2020-01-24 11:10:09
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-01-24 11:07:36
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r. Marek Mirota 2020-01-24 11:04:39
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno. Marek Mirota 2020-01-24 11:03:09
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-01-24 10:55:20
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-01-24 10:35:59
ROK 2020 Marek Mirota 2020-01-24 10:33:38
ROK 2020 Marek Mirota 2020-01-24 10:33:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych Piotr Kalicki 2020-01-16 15:05:55
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy Piotr Kalicki 2020-01-15 15:00:15
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy - dokument usunięty Piotr Kalicki 2020-01-15 14:58:09
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy - dokument usunięty Piotr Kalicki 2020-01-15 14:57:36
2020 Piotr Kalicki 2020-01-15 14:57:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach 75/9 i 75/7 - obręb geodezyjny Dusocin, gmina Grudziądz. Marek Mirota 2020-01-14 14:52:51
Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 4, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno położonej w obrębie geodezyjnym Rogóźno. Marek Mirota 2020-01-14 09:48:03
Uchwała nr XV/100/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zwierzyniec Marek Mirota 2020-01-14 09:45:26
Uchwała nr XV/99/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Marek Mirota 2020-01-14 09:44:04
Uchwała nr XV/98/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2019/2020 Marek Mirota 2020-01-14 09:40:35
Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020r. Marek Mirota 2020-01-14 09:39:33
Uchwała nr XV/96/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Marek Mirota 2020-01-14 09:38:33
Uchwała nr XV/95/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2020-01-14 09:37:12
Uchwała nr XV/94/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie da Gminy Rogóźno na lata 2020-2024 Marek Mirota 2020-01-14 09:35:36
Uchwała nr XV/93/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Marek Mirota 2020-01-14 09:33:59
Uchwała nr XV/92/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2020-01-14 09:32:29
Uchwała nr XV/91/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 Marek Mirota 2020-01-14 09:31:26
Uchwała nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok Marek Mirota 2020-01-14 09:30:01
Uchwała nr XV/89/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie powołania skarbnika gminy Marek Mirota 2020-01-14 09:28:51