Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 14 sierpnia 2018 r. złożonego przez Pana Romana Aniołkowskiego właściciela firmy ANPOL Ubojnia Bydła i Trzody Szembruk 43, gmina Rogóźno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 60 i 75 obręb Szembruk oraz nr 105, 107/1 i 245 obręb Szembruczek, gmina Rogóźno? Marek Mirota 2019-07-10 13:55:40
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I" Marek Mirota 2019-07-09 14:13:48
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno Marek Mirota 2019-07-09 14:11:10
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno Marek Mirota 2019-07-09 14:10:44
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-07-09 14:09:01
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie. Marek Mirota 2019-07-09 14:07:55
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Marek Mirota 2019-07-09 14:06:39
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2018r. Marek Mirota 2019-07-09 14:05:06
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2018r. Marek Mirota 2019-07-09 14:04:08
Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I Piotr Kalicki 2019-07-08 14:59:56
Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-08 14:17:03
Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-08 14:16:46
2019 Marek Mirota 2019-07-08 14:16:25
Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-08 14:16:07
Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-08 14:15:19
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-07-02 15:45:51
Klauzule informacyjne USC Rogóźno Marek Mirota 2019-07-02 12:01:54
Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-07-01 12:39:54
Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-07-01 12:38:50
Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-07-01 12:32:57
Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji projektu pod nazwą "planowanie z mieszkańcami" Marek Mirota 2019-07-01 12:30:52
Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania skarbnika gminy Marek Mirota 2019-07-01 12:24:15
Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2018 rok Marek Mirota 2019-07-01 12:23:33
Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 Marek Mirota 2019-07-01 12:22:05
Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 Marek Mirota 2019-07-01 12:21:43
Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. Marek Mirota 2019-07-01 12:20:50
Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok Marek Mirota 2019-07-01 12:19:17
Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-07-01 12:17:48
Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-07-01 12:16:30
Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Marek Mirota 2019-07-01 12:13:25
Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Marek Mirota 2019-07-01 12:12:24
Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie powołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-01 12:11:05
Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2019-07-01 12:10:28
Sesja nr VIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 Marek Mirota 2019-07-01 12:08:46
Sesja nr IX Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 Marek Mirota 2019-07-01 12:08:34
Sesja nr VIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 Marek Mirota 2019-07-01 12:07:39
Radosław Wódka Marek Mirota 2019-07-01 11:05:37
Ewa Włodarczyk Marek Mirota 2019-07-01 11:05:03
Krystyna Podziawo Marek Mirota 2019-07-01 11:04:27
Piotr Pawłowski Marek Mirota 2019-07-01 11:03:41