Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Nr 12/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 maja 2019 r. Marek Mirota 2019-05-08 14:11:15
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 Marek Mirota 2019-05-07 12:59:12
Mariusz Szczubiał Marek Mirota 2019-05-07 12:57:36
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-05-07 10:08:27
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy pracownik biblioteki Marek Mirota 2019-05-06 11:59:32
Zawiadomienie Wójta Gminy Rogóźno o sporządzeniu spisu wyborców Marek Mirota 2019-05-06 09:43:24
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019r. Marek Mirota 2019-04-30 16:46:11
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019r. Marek Mirota 2019-04-30 16:45:51
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do okw Marek Mirota 2019-04-26 14:04:46
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-25 12:59:26
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-25 12:59:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne co do części działki nr 211/4, obręb Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Marek Mirota 2019-04-25 10:49:06
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-04-25 09:03:03
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-04-25 08:19:17
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-04-25 08:19:10
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2019-04-24 14:37:46
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2019-04-24 14:36:20
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2019r." Marek Mirota 2019-04-24 14:34:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka Marek Mirota 2019-04-24 13:45:49
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik biblioteki Marek Mirota 2019-04-24 13:43:34
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-04-24 13:38:45
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciem pszczół na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-04-24 13:37:20
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu, trybu i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej Marek Mirota 2019-04-24 13:33:37
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. Marek Mirota 2019-04-24 13:31:37
Dane teleadresowe Marek Mirota 2019-04-18 10:28:23
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Marek Mirota 2019-04-16 09:36:55
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 Marek Mirota 2019-04-16 09:35:33
Przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Marek Mirota 2019-04-16 09:30:26
Przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Marek Mirota 2019-04-16 09:29:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 kwietnia 2019r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Marek Mirota 2019-04-16 09:23:21
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-04-15 14:11:41
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji na stanowisko Skarbnika Gminy Marek Mirota 2019-04-12 09:02:54
Uchwała Nr 12/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogóźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Marek Mirota 2019-04-12 07:17:49
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania zasiłku szkolnego Marek Mirota 2019-04-11 07:43:15
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:57:09
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:41:39
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:41:34
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:41:25
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:41:08
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-09 16:40:53