herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-26 14:07:51
Henryk Szpringiel - Wójt Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-25 08:57:55
Janina Hoffmann - Przewodnicząca Rady Gminy Marek Mirota 2018-06-25 08:57:33
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania upoważnień dla Zastępcy Wójta Marek Mirota 2018-06-22 14:33:27
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem . Marek Mirota 2018-06-20 11:26:36
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania upoważnień dla Zastępcy Wójta Marek Mirota 2018-06-20 11:25:56
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-06-20 11:25:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego". Marek Mirota 2018-06-20 11:24:33
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-20 11:23:53
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-20 11:23:05
Czesław Ziemiński Marek Mirota 2018-06-20 11:21:59
Paweł Watkowski Marek Mirota 2018-06-20 11:21:34
Sylwia Mazurek Marek Mirota 2018-06-20 11:21:11
Anna Macidłowska Marek Mirota 2018-06-20 11:20:51
Ryszard Lipowski Marek Mirota 2018-06-20 11:20:26
Łukasz Lech Marek Mirota 2018-06-20 11:20:04
Tomasz Kurzyński Marek Mirota 2018-06-20 11:19:42
Edmund Kostrzewski Marek Mirota 2018-06-20 11:19:19
Mirosław Klonowski Marek Mirota 2018-06-20 11:18:49
Jacek Kamiński Marek Mirota 2018-06-20 11:18:22
Hanna Hydzik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:52
Katarzyna Halik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:31
Maciej Gachewicz Marek Mirota 2018-06-20 11:17:01
Jacek Chróscicki Marek Mirota 2018-06-20 11:16:29
Radni Marek Mirota 2018-06-20 11:15:41
Czesław Ziemiński Marek Mirota 2018-06-20 11:15:30
Paweł Watkowski Marek Mirota 2018-06-20 11:14:55
Sylwia Mazurek Marek Mirota 2018-06-20 11:14:25
Anna Macidłowska Marek Mirota 2018-06-20 11:13:44
Ryszard Lipowski Marek Mirota 2018-06-20 11:13:18
Łukasz Lech Marek Mirota 2018-06-20 11:12:43
Tomasz Kurzyński Marek Mirota 2018-06-20 11:12:18
Edmund Kostrzewski Marek Mirota 2018-06-20 11:11:38
Mirosław Klonowski Marek Mirota 2018-06-20 11:11:13
Jacek Kamiński Marek Mirota 2018-06-20 11:10:32
Hanna Hydzik Marek Mirota 2018-06-20 11:09:58
Katarzyna Halik Marek Mirota 2018-06-20 11:08:46
Maciej Gachewicz Marek Mirota 2018-06-20 11:08:08
Jacek Chróscicki Marek Mirota 2018-06-20 11:05:56
Radni Marek Mirota 2018-06-20 11:02:29