herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Marek Mirota 2018-05-11 14:40:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-05-11 08:04:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-05-11 08:04:34
ROK 2018 Marek Mirota 2018-05-11 08:03:53
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem Marek Mirota 2018-05-11 08:03:21
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publiczej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-05-10 14:20:09
Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Marek Mirota 2018-05-10 14:15:16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-05-10 13:56:00
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-05-10 11:23:29
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-05-10 11:18:45
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. Marek Mirota 2018-05-09 12:13:02
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-05-09 12:12:36
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-05-09 12:10:59
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-05-08 14:41:49
Wójt Gminy Rogóźno POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ Marek Mirota 2018-05-04 21:55:08
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek Sławomir Pulkowski 2018-05-02 14:12:52
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek Sławomir Pulkowski 2018-05-02 14:12:41
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek Sławomir Pulkowski 2018-05-02 14:12:05
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek Sławomir Pulkowski 2018-05-02 14:11:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno Marek Mirota 2018-04-27 14:35:34
ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r. Marek Mirota 2018-04-27 10:41:39
UCHWAŁA NR XXXII/201/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-04-27 09:53:45
UCHWAŁA NR XXXII/200/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-04-27 09:53:17
UCHWAŁA NR XXXII/199/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Marek Mirota 2018-04-27 09:52:15
UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Marek Mirota 2018-04-27 09:50:23
UCHWAŁA NR XXXII/197/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Rogóźno za rok 2017 wraz z rekomendacjami Marek Mirota 2018-04-27 09:49:38
UCHWAŁA NR XXXII/196/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Marek Mirota 2018-04-27 09:45:48
Sesja nr XXXII Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018. Marek Mirota 2018-04-27 09:45:01
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:46:15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:45:33
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:44:30
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:46:17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:45:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:44:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:43:27
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-04-25 13:13:55
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-04-24 11:34:51
WÓJT GMINY ROGÓŹNO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Rogóźnie, Szkole Podstawowej w Białochowie, Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2018-04-24 11:30:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Białochowie, dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2018-04-24 11:29:33
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2017 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia za 2017 r. Marek Mirota 2018-04-24 11:28:56