herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-20 10:16:43
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-19 15:49:43
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki, Marek Mirota 2018-06-15 08:05:30
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, Marek Mirota 2018-06-12 14:46:31
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych. Marek Mirota 2018-06-12 14:45:01
Wykaz garaży wraz z gruntem przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-06-12 14:26:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-06-12 14:26:10
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem . Marek Mirota 2018-06-12 14:24:33
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:23:45
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:22:58
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:22:22
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Marek Mirota 2018-06-12 14:20:49
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-12 14:17:19
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r.zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:16:38
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r.zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:16:28
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:15:52
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-12 13:51:29
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-11 13:08:02
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-11 13:00:37
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-08 18:15:45
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-08 18:15:18
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:30:36
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:16:25
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:15:05
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:13:31
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:12:34
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w referacie gospodarki i rozwoju gminy. Marek Mirota 2018-06-05 13:39:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno - Pomorskie - dorga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" Marek Mirota 2018-06-05 08:22:08
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rogóźno rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Marek Mirota 2018-06-04 14:20:05
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-04 14:19:05
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-06-04 14:16:09
Jarosław Kleszowski - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:11:29
Ewa Ossowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2018-05-30 12:09:01
Hanna Wolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2018-05-30 12:05:24
Paweł Żuchowski - Sekretarz Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:04:06
Wojciech Stogowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:03:39
Barbara Jabłońska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:03:13
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:02:42
Monika Dobrzeniewska - Skarbnik Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:02:17
Jacek Murawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2018-05-30 12:01:49