herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie ? droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913? Marek Mirota 2018-04-23 14:06:56
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-04-23 10:29:44
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-04-17 15:24:52
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.". Marek Mirota 2018-04-17 14:52:28
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej Marek Mirota 2018-04-17 14:51:28
Informacja o wynikach zapytania ofertowego Marek Mirota 2018-04-17 10:47:57
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-04-11 12:45:05
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-04-11 12:39:07
ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek" Marek Mirota 2018-04-11 12:04:34
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-04-10 15:26:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej Marek Mirota 2018-04-10 09:43:10
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie " Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I" Marek Mirota 2018-04-09 12:05:18
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r. Marek Mirota 2018-04-05 11:15:32
2018 Marek Mirota 2018-04-05 11:14:37
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-04-05 11:13:50
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-04-05 11:13:18
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2018-04-05 11:12:31
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-04-05 11:11:55
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii Marek Mirota 2018-04-05 11:11:05
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-04-03 15:25:54
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Marek Mirota 2018-04-03 10:43:40
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-28 12:06:43
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Marek Mirota 2018-03-28 10:02:55
UCHWAŁA NR XXXI/195/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-03-28 10:00:58
UCHWAŁA NR XXXI/194/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Marek Mirota 2018-03-28 09:59:39
UCHWAŁA NR XXXI/193/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Marek Mirota 2018-03-28 09:58:58
UCHWAŁA NR XXXI/192/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Marek Mirota 2018-03-28 09:58:20
UCHWAŁA NR XXXI/191/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku Marek Mirota 2018-03-28 09:57:48
UCHWAŁA NR XXXI/190/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Marek Mirota 2018-03-28 09:57:13
Sesja nr XXXI Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018. Marek Mirota 2018-03-28 09:56:16
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:09:52
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:09:31
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:08:40
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-27 19:04:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. Marek Mirota 2018-03-27 14:37:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. Marek Mirota 2018-03-27 14:36:43
Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa Marek Mirota 2018-03-26 13:41:43
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Dostawy kruszywa?. Marek Mirota 2018-03-26 11:13:12
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. Marek Mirota 2018-03-26 11:12:19
UCHWAŁA NR XXX/189/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2018-03-26 11:10:47