herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dorota Grzeszkowska Marek Mirota 2018-05-30 12:01:11
Anna Pulkowska - Zastępca Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:00:36
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 11:59:27
Małgorzata Chodakiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 11:59:00
ROK 2018 Marek Mirota 2018-05-30 11:58:01
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-05-29 08:15:20
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2018-05-29 08:14:50
Klauzule informacyjne USC Rogóźno Marek Mirota 2018-05-25 10:06:01
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-25 09:52:49
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2018-05-25 09:51:56
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-05-23 15:07:43
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-05-23 14:23:40
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:42:25
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:41:55
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:41:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno - Zamek" Marek Mirota 2018-05-23 09:41:02
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2018-05-23 09:36:09
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych Marek Mirota 2018-05-23 08:53:40
Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr 1353C Marek Mirota 2018-05-22 15:13:11
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-zamek Sławomir Pulkowski 2018-05-17 14:37:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno - Pomorskie - dorga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" Marek Mirota 2018-05-17 13:35:03
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-05-16 14:35:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-05-16 14:21:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-05-16 08:37:45
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem Marek Mirota 2018-05-16 08:36:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Marek Mirota 2018-05-11 14:40:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-05-11 08:04:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-05-11 08:04:34
ROK 2018 Marek Mirota 2018-05-11 08:03:53
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem Marek Mirota 2018-05-11 08:03:21
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publiczej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-05-10 14:20:09
Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Marek Mirota 2018-05-10 14:15:16
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-05-10 13:56:00
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-05-10 11:23:29
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-05-10 11:18:45
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. Marek Mirota 2018-05-09 12:13:02
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-05-09 12:12:36
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-05-09 12:10:59
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-05-08 14:41:49
Wójt Gminy Rogóźno POSZUKUJE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ Marek Mirota 2018-05-04 21:55:08