Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały i zarządzenia Marek Mirota 2019-03-12 11:29:55
Obwieszczenia Marek Mirota 2019-03-12 11:29:20
Komunikaty i informacje Marek Mirota 2019-03-12 11:29:11
Uchwały i zarządzenia Marek Mirota 2019-03-12 11:28:55
Rok 2019 Marek Mirota 2019-03-12 11:28:27
Rok 2014 Marek Mirota 2019-03-12 11:28:19
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-12 10:14:28
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-12 10:14:15
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-12 10:14:05
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-12 10:13:53
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-12 10:13:00
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-03-08 12:30:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka pomiędzy stanowiskiem nr 20 a 40 oraz w odgałęzieniu kierunek ST. Kłódka 1, projektowanej na działkach nr: 272/11, 211/4, 169/2, 177/1, 174, 176, 228/1 i 214, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-03-07 13:48:43
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-03-05 10:43:01
Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rogóźno" w ramach projektu "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO" Marek Mirota 2019-03-04 10:04:19
Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 Marek Mirota 2019-03-04 10:01:30
Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-03-04 10:00:02
Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno" Marek Mirota 2019-03-04 09:58:59
Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Marek Mirota 2019-03-04 09:58:26
Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno" Marek Mirota 2019-03-04 09:46:06
Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty Marek Mirota 2019-03-04 09:44:14
Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie statutu gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-03-04 09:41:31
Sesja nr V Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 Marek Mirota 2019-03-04 09:39:59
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2019-03-01 13:49:54
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania i Punktów Alarmowania Marek Mirota 2019-03-01 13:49:34
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania i Punktów Alarmowania Marek Mirota 2019-03-01 13:49:18
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2019-03-01 13:47:52
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac w Referacie Finansowym Marek Mirota 2019-03-01 13:43:19
Sławomir Pulkowski 2019-02-28 12:51:31
Rok 2019 Sławomir Pulkowski 2019-02-28 12:49:26
Dostawy koksu i węgla kamiennego. Sławomir Pulkowski 2019-02-28 10:47:47
Plan zamówień publicznych - dokument usunięty Sławomir Pulkowski 2019-02-28 10:47:00
Plan zamówień publicznych - dokument usunięty Sławomir Pulkowski 2019-02-28 10:43:28
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-27 15:09:10
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-27 15:08:56
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-27 15:08:41
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-27 15:08:15
Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok Marek Mirota 2019-02-27 13:18:24
Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania skarbnika gminy Marek Mirota 2019-02-27 13:17:16
Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Marek Mirota 2019-02-27 13:16:07