herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:25:21
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:21:09
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-08 13:20:30
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:40:19
ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych Marek Mirota 2018-10-08 10:39:52
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Marek Mirota 2018-10-08 10:39:21
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:38:51
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" Marek Mirota 2018-10-08 10:38:06
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-10-08 10:37:01
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-10-01 12:52:14
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-10-01 12:50:56
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Marek Mirota 2018-10-01 12:49:14
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 1 października 2018r. w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Marek Mirota 2018-10-01 12:48:06
Zawiadomienie Wójta Gminy Rogóźno o sporządzeniu spisu wyborców Marek Mirota 2018-09-28 14:46:45
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-28 12:35:23
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rogóźno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-28 12:34:41
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGÓŹNIE O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Marek Mirota 2018-09-28 09:37:34
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychUrząd Marek Mirota 2018-09-25 11:10:06
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychUrząd Marek Mirota 2018-09-24 07:59:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-09-21 10:01:21
Informacja o przyjmowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji Marek Mirota 2018-09-19 08:13:17
Petycja w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Marek Mirota 2018-09-14 12:01:33
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Marek Mirota 2018-09-13 09:41:31
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-09-11 13:10:49
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 września 2018 r. Marek Mirota 2018-09-07 14:17:41
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-09-06 14:51:53
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-09-05 12:45:20
Informacja IPN Marek Mirota 2018-09-03 10:30:23
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Marek Mirota 2018-08-29 09:51:48
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marek Mirota 2018-08-29 09:50:55
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk". Marek Mirota 2018-08-29 09:45:29
ZARZĄDZENIE NR 81/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek". Marek Mirota 2018-08-29 09:44:53
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-08-29 09:44:16
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-08-29 09:43:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-08-29 09:42:56
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-08-29 09:42:30
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:41:32
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:41:11
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:40:43
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:40:22