herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVI/149/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Białochowie Marek Mirota 2017-11-08 10:27:34
UCHWAŁA NR XXVI/148/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rogóźnie Marek Mirota 2017-11-08 10:26:00
Sesja nr XXVI Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 10:24:54
UCHWAŁA NR XXV/147/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych Marek Mirota 2017-11-08 10:22:45
UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-08 10:20:02
UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-11-08 10:19:06
Sesja nr XXV Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 10:17:17
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? specjalista do spraw budownictwa. Marek Mirota 2017-11-03 12:48:22
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-10-31 13:25:14
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-10-31 13:24:56
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Mirota 2017-10-31 13:23:59
ZARZĄDZENIE NR 89/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1września 2017r. do 31grudnia 2017r. Marek Mirota 2017-10-31 13:23:21
ZARZĄDZENIE NR 88/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marek Mirota 2017-10-31 13:22:37
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Marek Mirota 2017-10-31 13:21:56
ZARZĄDZENIE NR 86/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-27 13:15:51
ZARZĄDZENIE NR 85/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA-17 " Marek Mirota 2017-10-27 13:14:46
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-27 13:12:28
Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku Sławomir Pulkowski 2017-10-27 10:49:46
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-10-24 15:33:49
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2017-10-19 11:36:21
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." Marek Mirota 2017-10-19 11:34:58
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." Marek Mirota 2017-10-19 11:32:56
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2017-10-19 11:32:23
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2017-10-19 11:31:55
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." Marek Mirota 2017-10-19 11:29:48
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2017-10-19 11:28:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw budownictwa. Marek Mirota 2017-10-18 14:18:05
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marek Mirota 2017-10-17 12:36:17
Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2017-10-17 09:00:18
Uchwała Nr 12/I/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku Marek Mirota 2017-10-11 10:30:33
ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-10-11 10:29:31
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2017-10-11 10:28:47
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Hannie Wolskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szembruczku do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2017-10-11 10:20:58
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-11 10:18:34
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-10-11 10:17:38
ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Marek Mirota 2017-10-11 10:16:43
ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-11 10:16:09
ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-10-11 10:15:37
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Marek Mirota 2017-10-11 10:05:36
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku?. Marek Mirota 2017-10-11 10:04:14