Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:38:32
XXII Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:35:51
XXII Sesja Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-14 13:35:33
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-12-14 11:55:47
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Emilia Miller 2020-12-14 11:52:44
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. Emilia Miller 2020-12-14 11:39:42
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:37:52
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:37:32
Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. - dokument usunięty Emilia Miller 2020-12-14 11:35:20
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Emilia Miller 2020-12-11 10:34:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent w Referacie Organizacyjnym Adriana Mickiewicz 2020-12-10 09:20:33
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-12-09 09:20:21
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-12-09 09:18:42
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Emilia Miller 2020-12-09 09:12:48
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogóźno oraz kontroli i obiegu dokumentów związanych z wydatkami dotyczącymi ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług. Emilia Miller 2020-12-09 09:05:13
Informacja z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznanych kwot dotacji i podmiotów którym została zlecona realizacja zadań w 2020 r. Emilia Miller 2020-12-08 09:28:07
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-03 14:16:53
Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy Emilia Miller 2020-12-02 12:01:35
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-12-02 11:58:38
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-12-01 15:31:16
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:30:35
Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rogóźno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:29:09
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:27:27
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:24:46
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:21:57
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Rogóźno w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2020-12-01 11:21:13
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Emilia Miller 2020-11-30 14:00:27
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Rogóźno systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Emilia Miller 2020-11-27 09:31:36
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Specjalnej. Emilia Miller 2020-11-27 09:24:19
Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojazdu Emilia Miller 2020-11-26 15:00:30
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-25 20:34:47
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-25 13:05:46
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Emilia Miller 2020-11-25 11:20:28
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno nr 67/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno. Emilia Miller 2020-11-25 11:16:16
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-24 12:54:12
Zmiana do ogłoszenia (przedłużenie terminu składania ofert) o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie Adriana Mickiewicz 2020-11-19 12:21:08
Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno w sezonie zimowym 2020/2021 Piotr Kalicki 2020-11-17 11:20:28
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. Adriana Mickiewicz 2020-11-12 15:13:01
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Roboty budowlane związane z utworzeniem Ośrodków wsparcia w Gminie Rogóźno: Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Rogóźno i Klubu Senior+ w miejscowości Jamy" Adriana Mickiewicz 2020-11-12 15:07:21
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany we wprowadzonych czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Rogóźnie Adriana Mickiewicz 2020-11-12 14:16:11