herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:04:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marek Mirota 2018-02-28 14:04:52
Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. Marek Mirota 2018-02-27 14:02:16
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. usunięcie kolizji w ramach budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. Marek Mirota 2018-02-27 12:03:28
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-02-21 08:36:09
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:25
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:10
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:55:34
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:29:10
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-15 10:13:03
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojewódzctwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Mirota 2018-02-14 08:46:27
Więcej informacji dotyczące wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Marek Mirota 2018-02-14 08:35:53
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Marek Mirota 2018-02-13 15:09:59
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-09 14:21:58
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2018 rok w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-06 14:57:21
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-06 14:56:29
Uchwała Nr 16/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Marek Mirota 2018-02-02 14:32:03
Uchwała Nr 14 /Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Marek Mirota 2018-02-02 14:31:33
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2018-02-02 13:51:05
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 13:38:34
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:52:10
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-01 12:06:20
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-01 12:05:44
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:04:57
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:04:06
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:02:25
Obwieszczenie dot. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913". Marek Mirota 2018-01-30 09:53:46
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Rogóźno przewiduje przeprowadzić w 2018 roku Marek Mirota 2018-01-26 14:23:52
Rok 2018 Marek Mirota 2018-01-26 14:23:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Rogóźno i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-24 08:07:53
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-01-24 08:07:17
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w 2017 r. Marek Mirota 2018-01-24 08:06:35
2018 Marek Mirota 2018-01-24 08:05:46
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-23 14:46:27
Wójt Gminy Rogóźno poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko Referenta Ds. Gospodarki Gruntami I Nieruchomości w Referacie Gospodarki I Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-01-22 14:24:57
ROK 2018 Marek Mirota 2018-01-22 14:21:30
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2018-01-19 09:46:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. Marek Mirota 2018-01-19 08:59:52
Informacja o wynikach zapytania ofertowego OSA Marek Mirota 2018-01-18 11:09:25
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-17 08:36:58