Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-01-28 07:49:00
Ibnformacja Zarządu Wojewódzctwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. uchwały antysmogowej Marek Mirota 2019-01-25 10:45:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych Marek Mirota 2019-01-24 08:49:52
Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy Marek Mirota 2019-01-23 13:53:49
Referat Finansowy Marek Mirota 2019-01-18 14:33:01
Skarbnik Gminy Marek Mirota 2019-01-18 14:32:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:55:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:54:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, demontażu stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN, przebudowie linii napowietrznej SN, na działkach nr 204, 205, 206, obręb Szembruk (0008), gmina Rogoźno Marek Mirota 2019-01-18 12:53:23
Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości Marek Mirota 2019-01-18 09:52:19
Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2019-01-18 09:50:25
Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. Marek Mirota 2019-01-18 09:48:59
Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:46:56
Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:45:08
Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku Marek Mirota 2019-01-18 09:43:20
Sesja nr III Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:41:09
Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2019-01-18 09:40:16
Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej progonozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2028 Marek Mirota 2019-01-18 09:38:12
Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Marek Mirota 2019-01-18 09:36:34
Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku Marek Mirota 2019-01-18 09:35:19
Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Marek Mirota 2019-01-18 09:34:09
Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:31:51
Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Marek Mirota 2019-01-18 09:30:39
Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Rogóźno oraz ustalenia składów osobowych Marek Mirota 2019-01-18 09:29:29
Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Marek Mirota 2019-01-18 09:28:16
Uchwała nr II/2/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2019-01-18 09:27:23
Sesja nr II Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:26:17
Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2019-01-18 09:24:33
Sesja nr I Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 listopada 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:22:35
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-01-16 12:46:02
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-01-15 15:52:27
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu Sławomir Pulkowski 2019-01-11 14:23:06
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-01-10 13:24:07
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-09 11:56:25
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" Marek Mirota 2019-01-09 11:54:35
ROK 2019 Marek Mirota 2019-01-09 11:43:01
Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2019-01-08 12:05:31
Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2019-01-08 12:04:33
Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2019-01-08 12:03:52
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2019-01-08 12:03:13