herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFROMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Mirota 2017-04-14 09:12:22
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2017-04-13 15:00:07
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-04-13 13:51:53
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jamy" Marek Mirota 2017-04-13 13:50:16
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Rogóźno. Marek Mirota 2017-04-13 13:49:28
ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-04-13 13:48:55
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-04-13 13:48:26
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-04-13 13:47:51
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-04-13 13:47:18
ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-04-13 13:46:46
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-13 12:04:58
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-12 13:23:21
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-12 13:23:07
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-12 13:20:56
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-12 13:08:44
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego Marek Mirota 2017-04-10 13:52:43
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2017-04-10 13:52:15
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2017-04-10 13:33:34
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego Marek Mirota 2017-04-10 12:49:37
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. Marek Mirota 2017-04-10 12:47:30
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie Marek Mirota 2017-04-10 12:43:59
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Marek Mirota 2017-04-10 12:43:18
ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-04-10 12:42:35
ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2017-04-10 12:40:31
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-04-10 12:39:45
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy kruszywa" Marek Mirota 2017-04-06 11:09:12
UCHWAŁA NR XXII/137/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017r. Marek Mirota 2017-04-06 11:02:50
UCHWAŁA NR XXII/136/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-04-06 11:01:41
UCHWAŁA NR XXII/135/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Marek Mirota 2017-04-06 10:58:17
UCHWAŁA NR XXII/134/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-04-06 10:57:22
UCHWAŁA NR XXII/133/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2017-04-06 10:56:36
UCHWAŁA NR XXII/132/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2017-04-06 10:55:48
UCHWAŁA NR XXII/131/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Marek Mirota 2017-04-06 10:54:48
UCHWAŁA NR XXII/130/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Rogóźno za rok 2016 wraz z rekomendacjami Marek Mirota 2017-04-06 10:53:13
UCHWAŁA NR XXII/129/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2017 roku Marek Mirota 2017-04-06 10:41:41
UCHWAŁA NR XXII/128/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Marek Mirota 2017-04-06 10:40:56
Sesja nr XXII Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017r. Marek Mirota 2017-04-06 10:20:52
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Sławomir Pulkowski 2017-04-05 14:45:21
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2017-03-31 14:21:36
ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2016 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia za 2016 r. Marek Mirota 2017-03-31 14:09:18