herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje Marek Mirota 2010-04-30 08:49:03
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 11:10:44
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 11:10:29
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 11:10:09
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 11:08:04
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 11:07:51
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 10:58:51
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 10:58:20
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-04-29 10:57:52
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-04-22 14:32:39
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-04-22 14:21:54
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-04-22 14:03:48
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-04-22 14:03:31
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 16 Kłódka - Rogóźno Zamek na odcinku od km 17+200 do 22+500 Marek Mirota 2010-04-22 12:59:35
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-04-15 12:11:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej Marek Mirota 2010-04-13 14:26:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie sieci wodociągowej Marek Mirota 2010-04-13 14:25:52
Sesja nr XXIX Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010 Marek Mirota 2010-04-06 10:38:46
Uchwała Nr XXIX/153/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2010 rok Marek Mirota 2010-04-06 10:37:18
Uchwała Nr XXIX/152/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu grudziądzkiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1354C Dusocin - Zarośle Marek Mirota 2010-04-06 10:32:48
Uchwała Nr XXIX/151/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Marek Mirota 2010-04-06 10:28:06
Uchwała Nr XXIX/150/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku Marek Mirota 2010-04-06 10:25:45
Uchwała Nr XXIX/149/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-04-06 10:21:35
Uchwała Nr XXIX/147/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2010-2015 dla gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-04-06 09:53:12
Uchwała Nr XXIX/148/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rogóźno nieruchomości gruntowej Marek Mirota 2010-04-06 09:52:59
Uchwała Nr XXIX/147/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2010-2015 dla gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-04-06 09:49:52
Sesja nr XXIX Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 marca 2010 Marek Mirota 2010-04-06 09:48:55
Zarządzenie NR 3/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres styczeń-maj 2010r. Marek Mirota 2010-04-06 08:58:53
Zarządzenie NR 2/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2009rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2009r. Marek Mirota 2010-04-06 08:56:56
Zarządzenie NR 2/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2009rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2009r. Marek Mirota 2010-04-06 08:56:39
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-04-02 11:50:42
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki. Marek Mirota 2010-03-26 11:42:51
Wymiana konstrukcji dachu nad dużą salą Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2010-03-25 14:06:34
Wymiana konstrukcji dachu nad dużą salą Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2010-03-25 13:49:43
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki. Marek Mirota 2010-03-24 13:39:43
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-03-18 14:50:24
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-03-18 14:14:39
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-03-18 14:12:40
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-03-18 14:11:52
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-03-12 09:34:15