herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2010-12-17 10:26:46
Komisja Budżetu i Finansów Marek Mirota 2010-12-17 10:25:50
Komisja Rewizyjna Marek Mirota 2010-12-17 10:24:31
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2010-12-17 10:22:37
Dostawy koksu i węgla kamiennego Marek Mirota 2010-12-16 14:15:52
Dostawy koksu i węgla kamiennego Marek Mirota 2010-12-16 14:09:15
Uchwała Nr II/5/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez gminę Rogóźno Marek Mirota 2010-12-14 08:56:04
Sesja nr II Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2010 Marek Mirota 2010-12-14 08:53:05
Uchwała Nr I/4/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy oraz ich składów osobowych Marek Mirota 2010-12-14 08:52:05
Uchwała Nr I/3/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Marek Mirota 2010-12-14 08:49:30
Uchwała Nr I/2/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2010-12-14 08:47:40
Uchwała Nr I/1/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2010-12-14 08:46:15
Sesja nr I Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 listopada 2010 Marek Mirota 2010-12-14 08:45:40
Uchwała Nr XXXIV/178/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/63/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 18 marca 2008r. Marek Mirota 2010-12-13 12:50:33
Uchwała Nr XXXIV/177/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/54/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2007r. Marek Mirota 2010-12-13 12:47:43
Uchwała Nr XXXIV/176/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 12:45:49
Uchwała Nr XXXIV/175/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 roku Marek Mirota 2010-12-13 12:18:27
Uchwała Nr XXXIV/174/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Marek Mirota 2010-12-13 12:16:42
Uchwała Nr XXXIV/173/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 Marek Mirota 2010-12-13 12:15:22
Uchwała Nr XXXIV/172/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Marek Mirota 2010-12-13 12:13:49
Uchwała Nr XXXIV/171/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Marek Mirota 2010-12-13 12:12:14
Sesja nr XXXIV Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 listopada 2010 Marek Mirota 2010-12-13 12:11:47
Uchwała Nr XXXIII/170/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 12:07:25
Uchwała Nr XXXIII/169/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w.Św. Wojciecha w Rogóźnie Marek Mirota 2010-12-13 11:37:15
Uchwała Nr XXXIII/168/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach Marek Mirota 2010-12-13 11:32:55
Uchwała Nr XXXIII/167/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-12-13 11:27:55
Uchwała Nr XXXIII/166/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-12-13 11:20:46
Uchwała Nr XXXIII/165/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 października 2008 roku. Marek Mirota 2010-12-13 11:19:05
Sesja nr XXXIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010 Marek Mirota 2010-12-13 11:18:24
Zarządzenie NR 45/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-12-13 10:46:38
Zarządzenie NR 44/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rogóźnie Marek Mirota 2010-12-13 10:38:44
Zarządzenie NR 43/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 10:35:10
Zarządzenie NR 42/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie PROJEKTU WILOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROGÓŹNO NA LATA 2011-2024 Marek Mirota 2010-12-13 10:31:37
Zarządzenie NR 41/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROGÓŹNO NA 2011 R. Marek Mirota 2010-12-13 10:28:00
Zarządzenie NR 40/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 listopada 2010r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 09:40:22
Zarządzenie NR 39/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno wprowadzonego zarządzeniem z dnia 24.04.2003 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-12-13 09:37:18
Zarządzenie NR 38/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przyznania jednorazowego dodatku do stypendium w miesiącu listopadzie i grudniu 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 09:22:29
Zarządzenie NR 36/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres wrzesień - grudzień 2010r. Marek Mirota 2010-12-13 09:18:07
Zarządzenie NR 35/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Marek Mirota 2010-12-13 09:14:34
Zarządzenie NR 34/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 147.975,00zł Marek Mirota 2010-12-10 14:10:09