herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" Marek Mirota 2010-06-08 15:32:09
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" Marek Mirota 2010-06-08 15:31:57
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" Marek Mirota 2010-06-08 15:31:45
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" Marek Mirota 2010-06-08 15:31:23
Uchwała Nr XXXI/162/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Marek Mirota 2010-06-07 10:30:59
Uchwała Nr XXXI/161/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2009 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:27:21
Uchwała Nr XXXI/159/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2009 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:26:25
Uchwała Nr XXXI/160/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rogóźnie za 2009 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:25:58
Uchwała Nr XXXI/160/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rogóźnie za 2009 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:24:24
Uchwała Nr XXXI/159/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2009 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:21:52
Uchwała Nr XXXI/158/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 r. Marek Mirota 2010-06-07 10:19:55
Uchwała Nr XXXI/157/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-06-07 10:17:33
Uchwała Nr XXXI/156/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Rogóźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu kluczowego pn. "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w części dotyczącej modułu "e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanego w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomoerskiego na lata 2007-2013 Marek Mirota 2010-06-07 10:08:06
Sesja nr XXXI Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010 Marek Mirota 2010-06-07 09:57:51
Uchwała Nr XXX/155/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 rok Marek Mirota 2010-06-07 09:56:40
Uchwała Nr XXX/154/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok Marek Mirota 2010-06-07 09:47:55
Sesja nr XXX Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2010 Marek Mirota 2010-06-07 09:47:10
Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Marek Mirota 2010-06-02 10:30:27
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-06-01 13:48:36
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-31 14:15:17
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-31 14:13:53
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-31 14:13:39
Publiczne losowanie składu komisji w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. Marek Mirota 2010-05-31 08:51:31
Janina Hoffmann - Przewodnicząca Rady Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-28 08:15:22
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 16 Kłódka - Rogóźno Zamek na odcinku od km 17+200 do 22+500 Marek Mirota 2010-05-26 11:18:29
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-05-25 15:26:15
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-05-25 15:25:50
Julita Górska - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2010-05-21 13:33:36
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2010-05-21 13:32:13
Hanna Wolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2010-05-21 13:31:09
Jacek Murawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2010-05-21 13:29:59
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Marek Mirota 2010-05-21 13:29:04
Małgorzata Chodakiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2010-05-21 13:27:17
Monika Dobrzeniewska - Skarbnik Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-21 13:25:57
Tadeusz Kaniecki - Sekretarz Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-19 14:21:19
Anna Pulkowska - Zastępca Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-19 14:18:34
Henryk Szpringiel - Wójt Gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-05-19 14:10:06
Rok 2010 Marek Mirota 2010-05-19 14:06:59
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku wraz z robotami towarzyszącymi Marek Mirota 2010-05-19 14:05:02
Zmiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 w Jamach Marek Mirota 2010-05-18 15:16:02