herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej Marek Mirota 2010-09-15 08:57:59
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-09-14 09:44:16
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-09-14 09:35:53
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:57:52
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:56:46
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:56:25
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-31 10:40:30
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-27 10:33:34
Uchwała Nr XXXII/164/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 r. Marek Mirota 2010-08-25 09:07:35
Uchwała Nr XXXII/163/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno. Marek Mirota 2010-08-25 08:53:52
Sesja nr XXXII Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010 Marek Mirota 2010-08-25 08:53:07
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-20 08:53:55
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-18 12:04:19
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-18 12:03:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na utworzeniu terenu rekreacyjno - sportowego w Kłódce Marek Mirota 2010-08-18 08:15:11
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-12 11:33:22
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-10 15:08:33
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-10 15:07:58
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-10 14:27:40
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-10 14:27:27
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-10 14:25:39
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-10 14:25:33
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-10 14:24:20
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-10 14:24:05
Przebudowa drogi gminnej nr 041216C Marek Mirota 2010-08-05 11:34:37
Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Ja też chcę pracować" Marek Mirota 2010-08-04 14:20:17
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-07-20 10:52:31
Przebudowa drogi gminnej nr 041216C Marek Mirota 2010-07-20 10:52:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej Marek Mirota 2010-07-14 09:52:23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-07-08 08:28:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-07-08 08:26:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-07-08 08:22:57
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-07-08 08:21:37
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-07-08 08:20:28
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-07-07 10:38:45
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-07-07 10:32:58
Zarządzenie NR 16/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzajace finansowanie w 2010r. Marek Mirota 2010-07-07 08:34:29
Zarządzenie NR 20/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków do Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka szkolna" Marek Mirota 2010-07-05 12:36:14
Zarządzenie NR 18/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2010/2011 Marek Mirota 2010-07-05 12:23:46
Zarządzenie NR 17/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010r. Marek Mirota 2010-07-05 12:12:58