herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-01-17 08:36:01
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę usunięcia kolizji w ramach napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-16 11:58:28
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Zarośle, Białochowo i Rogóźno Marek Mirota 2018-01-11 07:39:17
2018 Marek Mirota 2018-01-11 07:38:19
Zapytanie ofertowe opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2018-01-11 07:38:10
Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2018-01-11 07:38:00
2017 Marek Mirota 2018-01-11 07:37:45
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-10 07:58:44
2018 Marek Mirota 2018-01-10 07:51:00
2018 Marek Mirota 2018-01-10 07:50:48
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 12:36:32
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:58:24
ROK 2018 Marek Mirota 2018-01-08 08:57:45
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 08:57:34
ZARZĄDZENIE NR 115/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:56:58
ZARZĄDZENIE NR 114/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:56:31
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-08 08:55:37
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 08:53:05
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:51:08
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:50:19
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:49:20
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:48:24
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 07:07:46
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 07:07:14
UCHWAŁA NR XXIX/181/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-03 09:23:55
UCHWAŁA NR XXIX/180/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2018-01-03 09:23:26
UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Marek Mirota 2018-01-03 09:22:26
UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Marek Mirota 2018-01-03 09:21:41
UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r Marek Mirota 2018-01-03 09:20:45
UCHWAŁA NR XXIX/176/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marek Mirota 2018-01-03 08:56:54
UCHWAŁA NR XXIX/175/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-03 08:54:11
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-03 08:52:19
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-03 08:51:40
Sesja nr XXIX Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017r. Marek Mirota 2018-01-03 08:51:04
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-03 08:50:25
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-03 08:49:34
ZARZĄDZENIE NR 111/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Marek Mirota 2018-01-03 08:47:36
ZARZĄDZENIE NR 110/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-01-03 08:47:07
ZARZĄDZENIE NR 109/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Mirota 2018-01-03 08:46:20
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-01-03 08:45:23