herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw budownictwa Marek Mirota 2017-11-16 08:36:46
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2017-11-16 08:34:59
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-11-16 08:34:31
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-16 08:33:36
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-16 08:32:46
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2017-11-15 13:34:21
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-11-15 13:33:52
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-11-15 12:13:37
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:26:04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:25:39
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:24:06
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:23:29
UCHWAŁA NR XXVII/161/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-08 11:08:35
UCHWAŁA NR XXVII/160/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-11-08 11:07:36
UCHWAŁA NR XXVII/159/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marek Mirota 2017-11-08 11:06:52
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Marek Mirota 2017-11-08 11:05:56
UCHWAŁA NR XXVII/157/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Marek Mirota 2017-11-08 11:05:02
UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-08 11:04:10
Sesja nr XXVII Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 11:03:14
UCHWAŁA NR XXVI/155/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-08 11:02:06
UCHWAŁA NR XXVI/154/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1363C Kłódka-Dąbrówka Królewska Marek Mirota 2017-11-08 10:59:39
UCHWAŁA NR XXVI/153/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku 385 m" będącego zadaniem własnym Powiatu Grudziądzkiego Marek Mirota 2017-11-08 10:59:06
UCHWAŁA NR XXVI/152/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody gminy Rogóźno za pomocą innego instrumentu płatniczego Marek Mirota 2017-11-08 10:50:36
UCHWAŁA NR XXVI/151/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa Marek Mirota 2017-11-08 10:49:56
UCHWAŁA NR XXVI/150/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szembruczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szembruczku Marek Mirota 2017-11-08 10:28:49
UCHWAŁA NR XXVI/149/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Białochowie Marek Mirota 2017-11-08 10:27:34
UCHWAŁA NR XXVI/148/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rogóźnie Marek Mirota 2017-11-08 10:26:00
Sesja nr XXVI Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 września 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 10:24:54
UCHWAŁA NR XXV/147/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych Marek Mirota 2017-11-08 10:22:45
UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-08 10:20:02
UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-11-08 10:19:06
Sesja nr XXV Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 10:17:17
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? specjalista do spraw budownictwa. Marek Mirota 2017-11-03 12:48:22
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-10-31 13:25:14
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-10-31 13:24:56
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Mirota 2017-10-31 13:23:59
ZARZĄDZENIE NR 89/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1września 2017r. do 31grudnia 2017r. Marek Mirota 2017-10-31 13:23:21
ZARZĄDZENIE NR 88/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marek Mirota 2017-10-31 13:22:37
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Marek Mirota 2017-10-31 13:21:56
ZARZĄDZENIE NR 86/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-10-27 13:15:51