herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. Marek Mirota 2018-03-12 13:23:15
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-03-12 10:16:23
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Mirota 2018-03-12 10:15:42
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Rogóźno do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Marek Mirota 2018-03-12 10:15:06
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno Marek Mirota 2018-03-12 10:14:20
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-03-12 10:13:32
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:34
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:25
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:43:13
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:42:48
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:37:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustów drogi powiatowej nr 1353C Marek Mirota 2018-03-08 12:36:15
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-07 14:35:20
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 12:44:45
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:11:42
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:58
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:50
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:41
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:34
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:26
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:18
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:09
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:09:54
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:09:42
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:08:35
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:04:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marek Mirota 2018-02-28 14:04:52
Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. Marek Mirota 2018-02-27 14:02:16
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. usunięcie kolizji w ramach budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. Marek Mirota 2018-02-27 12:03:28
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-02-21 08:36:09
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:25
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:10
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:55:34
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:29:10
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-15 10:13:03
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojewódzctwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Mirota 2018-02-14 08:46:27
Więcej informacji dotyczące wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Marek Mirota 2018-02-14 08:35:53
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Marek Mirota 2018-02-13 15:09:59
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-09 14:21:58
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2018 rok w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-06 14:57:21