herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie Marek Mirota 2010-10-08 10:15:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2010 w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze Marek Mirota 2010-10-01 13:35:19
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-10-01 10:34:31
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-10-01 10:33:44
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-10-01 10:32:20
Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego w sprawie okręgów wyborczych i iczbie radnych Marek Mirota 2010-09-30 14:29:58
Dostawy lekkiego oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku Marek Mirota 2010-09-30 14:06:44
Dostawy lekkiego oleju opałowego do Szkół Podstawowych w Białochowie i Szembruczku Marek Mirota 2010-09-30 14:06:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2010r. w sprawie okręgów wyborczych i liczbie radnych Marek Mirota 2010-09-29 12:44:18
Wykaz miejsc przeznaczonych na obwieszczenia i plakaty Marek Mirota 2010-09-27 13:05:31
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-24 11:18:22
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-24 11:17:53
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-24 11:17:35
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-24 11:14:23
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Marek Mirota 2010-09-24 08:29:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej Marek Mirota 2010-09-24 07:47:32
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Marek Mirota 2010-09-23 11:08:37
Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Marek Mirota 2010-09-23 11:03:19
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r. o miejscu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych Marek Mirota 2010-09-23 10:48:00
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Marek Mirota 2010-09-23 10:42:50
Komunikaty Marek Mirota 2010-09-23 10:35:57
Obwieszczenia Marek Mirota 2010-09-23 10:35:47
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-22 14:39:59
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-22 14:38:38
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-22 14:37:22
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-22 14:34:47
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-22 14:09:48
Wojciech Stogowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Marek Mirota 2010-09-20 11:54:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej Marek Mirota 2010-09-15 08:57:59
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-09-14 09:44:16
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-09-14 09:35:53
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:57:52
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:56:46
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-09-07 14:56:25
Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo Marek Mirota 2010-08-31 10:40:30
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-27 10:33:34
Uchwała Nr XXXII/164/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 r. Marek Mirota 2010-08-25 09:07:35
Uchwała Nr XXXII/163/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno. Marek Mirota 2010-08-25 08:53:52
Sesja nr XXXII Rady Gminy Rogóźno z dnia 15 czerwca 2010 Marek Mirota 2010-08-25 08:53:07
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie i utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłódka Marek Mirota 2010-08-20 08:53:55