herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Publiczne Gimnazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie Marek Mirota 2010-03-10 12:27:16
Publiczne Gimnazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie - dokument usunięty Marek Mirota 2010-03-10 12:27:10
Przedszkole Publiczne Marek Mirota 2010-03-10 12:26:48
Publiczne Gimnazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie - dokument usunięty Marek Mirota 2010-03-10 12:25:55
Szkoły Podstawowe Marek Mirota 2010-03-10 12:24:28
Ewa Ossowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-03-10 11:51:45
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-03-10 11:50:15
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-03-10 11:47:45
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Mirota 2010-03-10 11:45:15
Biblioteka Marek Mirota 2010-03-10 11:37:55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-03-10 11:37:36
Gminny Ośrodek Kultury Marek Mirota 2010-03-10 11:37:17
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki. Marek Mirota 2010-03-09 15:11:18
Dostawy kruszywa wapiennego i szlaki. Marek Mirota 2010-03-09 15:09:12
Uchwała Nr XXVIII/146/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-03-09 10:26:29
Uchwała Nr XXVIII/145/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r. Marek Mirota 2010-03-09 10:25:26
Sesja nr XXVIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 stycznia 2010 Marek Mirota 2010-03-09 10:23:04
ROK 2010 Marek Mirota 2010-03-09 10:21:49
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza pisemny przetarg ograniczony na najem garażu położonego na osiedlu mieszkaniowym Jamy Marek Mirota 2010-02-25 09:59:55
Dane teleadresowe Marek Mirota 2010-02-24 10:29:49
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem garażu z dnia 03.02.2010 Marek Mirota 2010-02-17 14:30:30
Informacja o wynikach na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marek Mirota 2010-02-17 10:03:13
Informacja o wynikach na stanowisko pracy głównego księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2010-02-17 10:02:06
ROK 2010 Marek Mirota 2010-02-17 09:55:11
Wójt gminy Rogóźno ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Rogóźno Marek Mirota 2010-02-12 11:47:51
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Marek Mirota 2010-02-09 12:38:36
Skarbnik Gminy Marek Mirota 2010-02-09 12:36:48
Zastępca Wójta Marek Mirota 2010-02-09 12:34:09
Wójt Gminy Marek Mirota 2010-02-09 12:32:08
Radca Prawny Marek Mirota 2010-02-09 12:29:08
Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Marek Mirota 2010-02-09 12:28:51
Radca Prawny Marek Mirota 2010-02-09 12:26:17
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2010-02-09 12:22:43
Urząd Stanu Cywilnego Marek Mirota 2010-02-09 12:22:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Szembruk - Gubiny - Bukowiec - Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-02-08 10:25:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Szembruk - Gubiny - Bukowiec - Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-02-08 10:24:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Szembruk - Gubiny - Bukowiec - Rogóźno Zamek Marek Mirota 2010-02-08 10:22:44
Referat Finansowy Marek Mirota 2010-02-05 14:30:24
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2010-02-05 14:29:54
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2010-02-05 14:05:05