herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:18:48
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:18:00
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:17:29
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-05-31 13:16:22
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-05-31 13:15:37
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:10:25
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Rogóźnie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy. Marek Mirota 2017-05-31 13:09:03
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:08:18
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2017-05-31 13:07:37
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Rogóźnie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy. Marek Mirota 2017-05-31 13:06:33
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Sławomir Pulkowski 2017-05-30 15:32:37
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Sławomir Pulkowski 2017-05-30 15:32:30
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-05-30 12:24:08
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach. Marek Mirota 2017-05-29 14:21:50
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-05-24 12:49:14
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2017-05-18 14:02:31
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-05-16 16:08:50
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogóźno za 2016 rok Marek Mirota 2017-05-11 13:35:04
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogóźno za 2015 rok Marek Mirota 2017-05-11 13:34:50
Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 Marek Mirota 2017-05-10 14:24:52
Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 Marek Mirota 2017-05-10 14:24:37
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku Marek Mirota 2017-05-09 08:47:11
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Sławomir Pulkowski 2017-05-04 14:27:13
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-04-28 07:09:40
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2017-04-28 07:09:17
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-04-28 07:08:39
ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w zasadach ewidencji i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-04-28 07:07:52
Obwieszczenie o ponownym wystapieniu do Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgdonienie realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-04-27 10:08:20
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy Sławomir Pulkowski 2017-04-25 15:58:47
ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r." Marek Mirota 2017-04-21 11:46:01
ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Marek Mirota 2017-04-21 11:45:14
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-04-21 11:43:56
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Sławomir Pulkowski 2017-04-18 15:18:34
ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-04-14 11:03:28
INFROMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marek Mirota 2017-04-14 09:12:22
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2017-04-13 15:00:07
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-04-13 13:51:53
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jamy" Marek Mirota 2017-04-13 13:50:16
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Rogóźno. Marek Mirota 2017-04-13 13:49:28
ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-04-13 13:48:55