Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. Marek Mirota 2019-01-31 13:18:59
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2019-01-31 12:20:37
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2019-01-31 12:18:40
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-01-28 07:49:00
Ibnformacja Zarządu Wojewódzctwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. uchwały antysmogowej Marek Mirota 2019-01-25 10:45:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych Marek Mirota 2019-01-24 08:49:52
Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy Marek Mirota 2019-01-23 13:53:49
Referat Finansowy Marek Mirota 2019-01-18 14:33:01
Skarbnik Gminy Marek Mirota 2019-01-18 14:32:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:55:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:54:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, demontażu stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN, przebudowie linii napowietrznej SN, na działkach nr 204, 205, 206, obręb Szembruk (0008), gmina Rogoźno Marek Mirota 2019-01-18 12:53:23
Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości Marek Mirota 2019-01-18 09:52:19
Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2019-01-18 09:50:25
Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. Marek Mirota 2019-01-18 09:48:59
Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:46:56
Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:45:08
Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku Marek Mirota 2019-01-18 09:43:20
Sesja nr III Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:41:09
Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2019-01-18 09:40:16
Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej progonozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2028 Marek Mirota 2019-01-18 09:38:12
Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Marek Mirota 2019-01-18 09:36:34
Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku Marek Mirota 2019-01-18 09:35:19
Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Marek Mirota 2019-01-18 09:34:09
Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-18 09:31:51
Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Marek Mirota 2019-01-18 09:30:39
Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Rogóźno oraz ustalenia składów osobowych Marek Mirota 2019-01-18 09:29:29
Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Marek Mirota 2019-01-18 09:28:16
Uchwała nr II/2/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2019-01-18 09:27:23
Sesja nr II Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:26:17
Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marek Mirota 2019-01-18 09:24:33
Sesja nr I Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 listopada 2018 Marek Mirota 2019-01-18 09:22:35
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-01-16 12:46:02
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-01-15 15:52:27
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu Sławomir Pulkowski 2019-01-11 14:23:06
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-01-10 13:24:07
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-01-09 11:56:25
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" Marek Mirota 2019-01-09 11:54:35
ROK 2019 Marek Mirota 2019-01-09 11:43:01
Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2019-01-08 12:05:31