herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomasz Kurzyński Marek Mirota 2018-06-20 11:19:42
Edmund Kostrzewski Marek Mirota 2018-06-20 11:19:19
Mirosław Klonowski Marek Mirota 2018-06-20 11:18:49
Jacek Kamiński Marek Mirota 2018-06-20 11:18:22
Hanna Hydzik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:52
Katarzyna Halik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:31
Maciej Gachewicz Marek Mirota 2018-06-20 11:17:01
Jacek Chróscicki Marek Mirota 2018-06-20 11:16:29
Radni Marek Mirota 2018-06-20 11:15:41
Czesław Ziemiński Marek Mirota 2018-06-20 11:15:30
Paweł Watkowski Marek Mirota 2018-06-20 11:14:55
Sylwia Mazurek Marek Mirota 2018-06-20 11:14:25
Anna Macidłowska Marek Mirota 2018-06-20 11:13:44
Ryszard Lipowski Marek Mirota 2018-06-20 11:13:18
Łukasz Lech Marek Mirota 2018-06-20 11:12:43
Tomasz Kurzyński Marek Mirota 2018-06-20 11:12:18
Edmund Kostrzewski Marek Mirota 2018-06-20 11:11:38
Mirosław Klonowski Marek Mirota 2018-06-20 11:11:13
Jacek Kamiński Marek Mirota 2018-06-20 11:10:32
Hanna Hydzik Marek Mirota 2018-06-20 11:09:58
Katarzyna Halik Marek Mirota 2018-06-20 11:08:46
Maciej Gachewicz Marek Mirota 2018-06-20 11:08:08
Jacek Chróscicki Marek Mirota 2018-06-20 11:05:56
Radni Marek Mirota 2018-06-20 11:02:29
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-20 10:16:43
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-19 15:49:43
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki, Marek Mirota 2018-06-15 08:05:30
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, Marek Mirota 2018-06-12 14:46:31
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych. Marek Mirota 2018-06-12 14:45:01
Wykaz garaży wraz z gruntem przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-06-12 14:26:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-06-12 14:26:10
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem . Marek Mirota 2018-06-12 14:24:33
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:23:45
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:22:58
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Marek Mirota 2018-06-12 14:22:22
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Marek Mirota 2018-06-12 14:20:49
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-12 14:17:19
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r.zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:16:38
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r.zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:16:28
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-12 14:15:52