herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie" Marek Mirota 2019-02-19 09:47:02
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2019-02-19 09:44:36
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie w przypadku jego nieobecności Marek Mirota 2019-02-19 09:43:24
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Gminazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie w przypadku jego nieobecności Marek Mirota 2019-02-19 09:41:52
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białochowie w przypadku jego nieobecności Marek Mirota 2019-02-19 09:40:29
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku w przypadku jego nieobecności Marek Mirota 2019-02-19 09:39:08
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-02-15 13:42:32
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-12 17:09:11
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-11 10:29:23
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-02-11 10:25:36
Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I. Sławomir Pulkowski 2019-02-08 12:07:51
Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I. Sławomir Pulkowski 2019-02-08 12:07:11
Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I. Sławomir Pulkowski 2019-02-08 12:06:30
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019r. na okres 5 lat oraz sprawowanie obowiązków bibliotekarza Marek Mirota 2019-02-06 10:26:20
ROK 2019 Marek Mirota 2019-02-06 10:22:55
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie Marek Mirota 2019-02-06 10:22:29
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-02-06 10:20:52
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-02-06 10:18:56
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-02-06 10:18:11
Obwieszczenie Wojewdoy Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej napowietrznej linii dwutorowej 400kV Marek Mirota 2019-02-06 09:27:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15kV Marek Mirota 2019-02-06 09:20:14
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu Sławomir Pulkowski 2019-02-05 12:30:13
Dane teleadresowe Marek Mirota 2019-02-04 13:30:14
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-02-01 15:08:09
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-02-01 15:05:56
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-02-01 15:05:05
Dane teleadresowe Marek Mirota 2019-02-01 13:45:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie zmiany terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych Marek Mirota 2019-02-01 13:09:48
Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. Marek Mirota 2019-01-31 13:18:59
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2019-01-31 12:20:37
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2019-01-31 12:18:40
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2019-01-28 07:49:00
Ibnformacja Zarządu Wojewódzctwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. uchwały antysmogowej Marek Mirota 2019-01-25 10:45:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych Marek Mirota 2019-01-24 08:49:52
Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy Marek Mirota 2019-01-23 13:53:49
Referat Finansowy Marek Mirota 2019-01-18 14:33:01
Skarbnik Gminy Marek Mirota 2019-01-18 14:32:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:55:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2019-01-18 12:54:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, demontażu stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN, przebudowie linii napowietrznej SN, na działkach nr 204, 205, 206, obręb Szembruk (0008), gmina Rogoźno Marek Mirota 2019-01-18 12:53:23