herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja nr XXXVI Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 Marek Mirota 2018-11-13 12:25:16
Sesja nr XXXV Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018. Marek Mirota 2018-11-13 12:24:44
UCHWAŁA NR XXXV/215/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-13 12:24:11
UCHWAŁA NR XXXV/214/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-11-13 12:23:16
UCHWAŁA NR XXXV/213/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Marek Mirota 2018-11-13 12:21:51
UCHWAŁA NR XXXV/212/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rogóźno na lata 2018-2020 Marek Mirota 2018-11-13 12:21:09
Sesja nr XXXV Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018. Marek Mirota 2018-11-13 12:20:22
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-11-09 09:58:11
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-09 09:28:40
Sesja nr XXXIV Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 sierpnia 2018. Marek Mirota 2018-11-09 09:27:00
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie podczas jego nieobecności Marek Mirota 2018-11-08 14:06:11
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. Marek Mirota 2018-11-08 14:05:21
ZARZĄDZENIE NR 96/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-08 14:04:56
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej Marek Mirota 2018-11-08 14:03:57
ZARZĄDZENIE NR 94/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 września 2018r. do 31 grudnia 2018r. Marek Mirota 2018-11-08 14:02:53
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-08 14:02:15
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno" Marek Mirota 2018-11-08 13:53:22
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-08 13:52:28
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-06 15:27:23
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-02 14:28:20
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-02 14:28:06
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-02 14:27:13
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-02 14:26:46
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU II z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w głosowaniu ponownym w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Marek Mirota 2018-11-02 09:13:22
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie Marek Mirota 2018-11-02 09:11:17
Wyniki wyborów samorządowych w gminie Rogóźno Marek Mirota 2018-10-25 10:14:31
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-25 08:46:02
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 24 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r. Marek Mirota 2018-10-24 13:38:10
Uchwała Nr II/1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Rogóźnie z dnia 23 października 2018r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Marek Mirota 2018-10-24 13:36:24
Wyniki wyborów samorządowych w gminie Rogóźno Marek Mirota 2018-10-23 15:16:04
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-23 14:28:22
Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno Sławomir Pulkowski 2018-10-19 12:12:29
Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-10-16 12:16:54
Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-10-16 07:47:53
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:50:00
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:41
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:22
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:14
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:49:06
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-10-15 11:48:56