herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-07-11 09:44:12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2018-07-09 11:45:46
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki Marek Mirota 2018-07-09 11:43:47
Dane teleadresowe Marek Mirota 2018-07-02 13:48:38
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-07-02 13:47:50
Zastępca Wójta Marek Mirota 2018-07-02 13:46:45
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:04:22
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:03:29
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:02:18
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2017 r. Marek Mirota 2018-06-27 13:00:24
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2017 r. Marek Mirota 2018-06-27 12:59:44
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białochowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-27 12:58:54
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Chodakiewicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-27 12:58:27
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-27 12:57:40
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV Marek Mirota 2018-06-27 11:00:12
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-26 14:07:51
Henryk Szpringiel - Wójt Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-25 08:57:55
Janina Hoffmann - Przewodnicząca Rady Gminy Marek Mirota 2018-06-25 08:57:33
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania upoważnień dla Zastępcy Wójta Marek Mirota 2018-06-22 14:33:27
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem . Marek Mirota 2018-06-20 11:26:36
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania upoważnień dla Zastępcy Wójta Marek Mirota 2018-06-20 11:25:56
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-06-20 11:25:11
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego". Marek Mirota 2018-06-20 11:24:33
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-20 11:23:53
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-06-20 11:23:05
Czesław Ziemiński Marek Mirota 2018-06-20 11:21:59
Paweł Watkowski Marek Mirota 2018-06-20 11:21:34
Sylwia Mazurek Marek Mirota 2018-06-20 11:21:11
Anna Macidłowska Marek Mirota 2018-06-20 11:20:51
Ryszard Lipowski Marek Mirota 2018-06-20 11:20:26
Łukasz Lech Marek Mirota 2018-06-20 11:20:04
Tomasz Kurzyński Marek Mirota 2018-06-20 11:19:42
Edmund Kostrzewski Marek Mirota 2018-06-20 11:19:19
Mirosław Klonowski Marek Mirota 2018-06-20 11:18:49
Jacek Kamiński Marek Mirota 2018-06-20 11:18:22
Hanna Hydzik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:52
Katarzyna Halik Marek Mirota 2018-06-20 11:17:31
Maciej Gachewicz Marek Mirota 2018-06-20 11:17:01
Jacek Chróscicki Marek Mirota 2018-06-20 11:16:29
Radni Marek Mirota 2018-06-20 11:15:41