Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 11:02:51
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adriana Mickiewicz 2021-04-08 11:00:13
Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:56:25
Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:52:18
Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025 - dokument usunięty Adriana Mickiewicz 2021-04-08 10:44:03
Informacja Nr 1/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:27:27
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:17:49
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:07:31
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:06:13
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upowaznienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 09:00:58
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:57:32
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:55:42
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postepowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:53:13
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:49:37
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:45:39
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:41:36
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Żurawskiej inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, wycofania upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, a także prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. Adriana Mickiewicz 2021-04-08 08:37:58
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Emilia Miller 2021-04-06 15:27:36
Petycje, skargi, wnioski, wysłuchania (zakładka menu) Mariusz Maciejewski 2021-04-06 15:14:29
Petycja o przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:41:06
Odpowiedź na petycję o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK z dnia 1 marca 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:22:39
Odpowiedź na petycję o opinię w sprawie Referendum Ludowego z dnia 21 lutego 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:20:52
Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:16:54
Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:15:33
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2021 roku Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:14:23
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:12:57
Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie-Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:11:24
Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:09:44
Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:07:47
Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:06:10
Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Adriana Mickiewicz 2021-04-01 13:04:29
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:29:38
2021 Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:28:14
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:27:13
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia za 2020 r. Adriana Mickiewicz 2021-04-01 11:02:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. Mariusz Szczubiał 2021-04-01 07:43:38
Raport o stanie zapewnienia dostępności za 2020 r. Mariusz Maciejewski 2021-03-31 13:52:35
Raport o stanie zapewnienia dostępności (zakładka menu) Mariusz Maciejewski 2021-03-31 13:50:37
. - dokument usunięty Mariusz Maciejewski 2021-03-21 22:02:59
. - dokument usunięty Mariusz Maciejewski 2021-03-21 22:00:53