herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 września 2018 r. Marek Mirota 2018-09-07 14:17:41
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-09-06 14:51:53
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-09-05 12:45:20
Informacja IPN Marek Mirota 2018-09-03 10:30:23
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Marek Mirota 2018-08-29 09:51:48
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marek Mirota 2018-08-29 09:50:55
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk". Marek Mirota 2018-08-29 09:45:29
ZARZĄDZENIE NR 81/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek". Marek Mirota 2018-08-29 09:44:53
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-08-29 09:44:16
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-08-29 09:43:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-08-29 09:42:56
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-08-29 09:42:30
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:41:32
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:41:11
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:40:43
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:40:22
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:39:44
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu. Sławomir Pulkowski 2018-08-23 14:39:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-08-23 11:02:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-08-22 14:16:54
Kalendarz wyborczy Marek Mirota 2018-08-21 12:18:18
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROGÓŹNO w sprawie miejsc przeznaczonych, na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marek Mirota 2018-08-21 11:51:18
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROGÓŹNO w sprawie miejsc przeznaczonych, na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marek Mirota 2018-08-21 11:50:49
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Mirota 2018-08-21 08:42:12
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Marek Mirota 2018-08-21 08:41:26
Termomodernizacja budynku użyteczności publiczej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-08-17 12:48:38
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-08-17 12:46:01
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk Sławomir Pulkowski 2018-08-17 12:45:31
Zarządzenie Wójta Nr 76/2018 z dnia 31.07.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-08-03 13:13:17
Zarządzenie Wójta Nr 75/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy Marek Mirota 2018-08-03 13:11:12
Zarządzenie Wójta Nr 74/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. Marek Mirota 2018-08-03 13:07:21
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk Sławomir Pulkowski 2018-08-02 12:36:25
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk Sławomir Pulkowski 2018-08-02 12:36:21
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk Sławomir Pulkowski 2018-08-02 12:35:49
Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk Sławomir Pulkowski 2018-08-02 12:35:22
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-08-01 14:25:16
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-08-01 14:25:00
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-08-01 14:24:32
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-07-27 14:32:59
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego ze służby przygotowawczej Marek Mirota 2018-07-27 14:32:21