herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:42:48
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-09 13:37:47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustów drogi powiatowej nr 1353C Marek Mirota 2018-03-08 12:36:15
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-03-07 14:35:20
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 12:44:45
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:11:42
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:58
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:50
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:41
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:34
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:26
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:18
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:10:09
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:09:54
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:09:42
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:08:35
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-03-07 10:04:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marek Mirota 2018-02-28 14:04:52
Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. Marek Mirota 2018-02-27 14:02:16
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. usunięcie kolizji w ramach budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. Marek Mirota 2018-02-27 12:03:28
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-02-21 08:36:09
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:25
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:56:10
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:55:34
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-02-20 15:29:10
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-15 10:13:03
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Wojewódzctwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Mirota 2018-02-14 08:46:27
Więcej informacji dotyczące wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Marek Mirota 2018-02-14 08:35:53
OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Marek Mirota 2018-02-13 15:09:59
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-09 14:21:58
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2018 rok w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-06 14:57:21
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-02-06 14:56:29
Uchwała Nr 16/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Marek Mirota 2018-02-02 14:32:03
Uchwała Nr 14 /Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Marek Mirota 2018-02-02 14:31:33
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2018-02-02 13:51:05
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 13:38:34
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:52:10
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-01 12:06:20
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-01 12:05:44
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:04:57