herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-12 13:51:29
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-11 13:08:02
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-11 13:00:37
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-08 18:15:45
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-06-08 18:15:18
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:30:36
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:16:25
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:15:05
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:13:31
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Sławomir Pulkowski 2018-06-05 14:12:34
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w referacie gospodarki i rozwoju gminy. Marek Mirota 2018-06-05 13:39:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno - Pomorskie - dorga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" Marek Mirota 2018-06-05 08:22:08
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rogóźno rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Marek Mirota 2018-06-04 14:20:05
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-04 14:19:05
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-06-04 14:16:09
Jarosław Kleszowski - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:11:29
Ewa Ossowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Marek Mirota 2018-05-30 12:09:01
Hanna Wolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2018-05-30 12:05:24
Paweł Żuchowski - Sekretarz Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:04:06
Wojciech Stogowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:03:39
Barbara Jabłońska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:03:13
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 12:02:42
Monika Dobrzeniewska - Skarbnik Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:02:17
Jacek Murawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2018-05-30 12:01:49
Dorota Grzeszkowska Marek Mirota 2018-05-30 12:01:11
Anna Pulkowska - Zastępca Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-30 12:00:36
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 11:59:27
Małgorzata Chodakiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2018-05-30 11:59:00
ROK 2018 Marek Mirota 2018-05-30 11:58:01
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-05-29 08:15:20
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2018-05-29 08:14:50
Klauzule informacyjne USC Rogóźno Marek Mirota 2018-05-25 10:06:01
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-05-25 09:52:49
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY ROGÓŹNO Marek Mirota 2018-05-25 09:51:56
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-05-23 15:07:43
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-05-23 14:23:40
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:42:25
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:41:55
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Mirota 2018-05-23 09:41:28
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno - Zamek" Marek Mirota 2018-05-23 09:41:02