herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 114/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:56:31
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-08 08:55:37
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 08:53:05
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:51:08
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:50:19
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:49:20
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:48:24
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 07:07:46
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 07:07:14
UCHWAŁA NR XXIX/181/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-03 09:23:55
UCHWAŁA NR XXIX/180/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2018-01-03 09:23:26
UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Marek Mirota 2018-01-03 09:22:26
UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Marek Mirota 2018-01-03 09:21:41
UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r Marek Mirota 2018-01-03 09:20:45
UCHWAŁA NR XXIX/176/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marek Mirota 2018-01-03 08:56:54
UCHWAŁA NR XXIX/175/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-03 08:54:11
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-03 08:52:19
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-03 08:51:40
Sesja nr XXIX Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017r. Marek Mirota 2018-01-03 08:51:04
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-03 08:50:25
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-03 08:49:34
ZARZĄDZENIE NR 111/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Marek Mirota 2018-01-03 08:47:36
ZARZĄDZENIE NR 110/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-01-03 08:47:07
ZARZĄDZENIE NR 109/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Mirota 2018-01-03 08:46:20
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Rogóźno. Marek Mirota 2018-01-03 08:45:23
ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-01-03 08:44:21
ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-03 08:32:42
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. poboru zobowiązań pieniężnych i ds. finansowych w referacie finansowym. Marek Mirota 2018-01-02 09:57:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Mirota 2017-12-29 14:20:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Marek Mirota 2017-12-29 13:05:05
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-12-28 13:56:42
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? referenta ds. poboru zobowiązań pieniężnych i ds. finansowych w referacie finansowym. Marek Mirota 2017-12-27 14:32:28
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-21 14:52:22
ZARZĄDZENIE NR 105/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marek Mirota 2017-12-20 11:46:26
Uchwała Nr 19/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 Marek Mirota 2017-12-18 14:25:28
Uchwała Nr 19/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-12-18 14:24:59
Uchwała Nr 19/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gmina Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-12-18 14:22:30
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-15 14:42:19
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy koksu i węgla kamiennego" Marek Mirota 2017-12-15 14:41:24
ZARZĄDZENIE NR 103/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2017-12-15 14:40:16