herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-02-01 12:05:44
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:04:57
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:04:06
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2018 r. Marek Mirota 2018-02-01 12:02:25
Obwieszczenie dot. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913". Marek Mirota 2018-01-30 09:53:46
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Rogóźno przewiduje przeprowadzić w 2018 roku Marek Mirota 2018-01-26 14:23:52
Rok 2018 Marek Mirota 2018-01-26 14:23:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Rogóźno i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-24 08:07:53
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-01-24 08:07:17
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w 2017 r. Marek Mirota 2018-01-24 08:06:35
2018 Marek Mirota 2018-01-24 08:05:46
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-23 14:46:27
Wójt Gminy Rogóźno poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko Referenta Ds. Gospodarki Gruntami I Nieruchomości w Referacie Gospodarki I Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-01-22 14:24:57
ROK 2018 Marek Mirota 2018-01-22 14:21:30
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2018-01-19 09:46:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. Marek Mirota 2018-01-19 08:59:52
Informacja o wynikach zapytania ofertowego OSA Marek Mirota 2018-01-18 11:09:25
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-17 08:36:58
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-01-17 08:36:01
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę usunięcia kolizji w ramach napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-16 11:58:28
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Zarośle, Białochowo i Rogóźno Marek Mirota 2018-01-11 07:39:17
2018 Marek Mirota 2018-01-11 07:38:19
Zapytanie ofertowe opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2018-01-11 07:38:10
Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka etap I Marek Mirota 2018-01-11 07:38:00
2017 Marek Mirota 2018-01-11 07:37:45
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń Marek Mirota 2018-01-10 07:58:44
2018 Marek Mirota 2018-01-10 07:51:00
2018 Marek Mirota 2018-01-10 07:50:48
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 12:36:32
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:58:24
ROK 2018 Marek Mirota 2018-01-08 08:57:45
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 08:57:34
ZARZĄDZENIE NR 115/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:56:58
ZARZĄDZENIE NR 114/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-08 08:56:31
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-01-08 08:55:37
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2018-01-08 08:53:05
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:51:08
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:50:19
UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2018-01-05 08:49:20
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2018-01-05 08:48:24