herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w 2016 r. Marek Mirota 2017-07-06 13:32:31
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2017 r. Marek Mirota 2017-07-06 13:31:57
Małgorzata Chodakiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:40:43
Katarzyna Dudek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:40:11
Anna Pulkowska - Zastępca Wójta Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:39:47
Dorota Grzeszkowska Marek Mirota 2017-07-06 11:39:26
Jacek Murawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-07-06 11:39:05
Monika Dobrzeniewska - Skarbnik Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:38:40
Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:38:13
Barbara Jabłońska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:37:52
Wojciech Stogowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-06 11:37:32
Paweł Żuchowski - Sekretarz Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-06 11:37:06
Hanna Wolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-07-06 11:36:31
ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-03 11:51:43
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-07-03 11:50:56
ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-03 11:44:16
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2016 r. Marek Mirota 2017-07-03 11:35:36
ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2016 r. Marek Mirota 2017-07-03 11:35:07
ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-07-03 11:34:37
Janina Hoffmann - Przewodnicząca Rady Gminy Marek Mirota 2017-07-03 11:33:13
Henryk Szpringiel - Wójt Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-07-03 11:32:46
ROK 2017 Marek Mirota 2017-07-03 11:31:13
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-06-30 13:19:35
Petycja dotycząca uciążliwości zapachowej Marek Mirota 2017-06-22 10:20:50
Petycja dotycząca uciążliwości zapachowej Marek Mirota 2017-06-22 10:18:24
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-06-20 11:41:02
ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy Marek Mirota 2017-06-19 12:00:23
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) i określenia zasad jego funkcjonowania Marek Mirota 2017-06-19 11:53:35
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-06-19 11:51:54
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku. Marek Mirota 2017-06-19 11:47:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie : wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży na działce nr 274/4, obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2017-06-09 13:02:31
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-05-31 14:22:20
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. z realizacji programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:18:48
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:18:00
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:17:29
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2017-05-31 13:16:22
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-05-31 13:15:37
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:10:25
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Rogóźnie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy. Marek Mirota 2017-05-31 13:09:03
ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-05-31 13:08:18