herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok Marek Mirota 2017-12-14 10:33:12
UCHWAŁA NR XXVIII/167/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Marek Mirota 2017-12-14 10:32:24
UCHWAŁA NR XXVIII/166/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Marek Mirota 2017-12-14 10:31:33
UCHWAŁA NR XXVIII/165/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie statutu Szkoły Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-12-14 10:29:42
UCHWAŁA NR XXVIII/164/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-12-14 10:18:58
UCHWAŁA NR XVIII/163/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-12-14 10:17:33
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Marek Mirota 2017-12-14 10:16:16
Sesja nr XXVIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2017r. Marek Mirota 2017-12-14 10:12:21
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-12-14 09:38:20
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na adaptacji obiekyu zabytkowego Marek Mirota 2017-12-13 14:42:41
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ ROGÓŹNO Marek Mirota 2017-12-13 10:03:11
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROGÓŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-12-13 10:02:11
GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROGOŹNIE - dokument usunięty Marek Mirota 2017-12-13 10:02:07
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyREFERENTA D/S POBORU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH I DS. FINANSOWYCH W REFERACIE FINANSOWYM Marek Mirota 2017-12-11 13:56:38
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-08 14:18:34
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-08 14:17:53
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych Marek Mirota 2017-12-08 13:38:02
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? specjalista do spraw budownictwa i inwestycji gminnych Marek Mirota 2017-12-06 14:37:55
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-12-06 13:18:39
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-12-06 12:33:44
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-12-05 15:57:26
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. o dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marek Mirota 2017-12-04 10:11:45
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-29 13:37:51
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-29 13:37:38
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno" Marek Mirota 2017-11-29 13:37:08
ZARZĄDZENIE NR 96/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-29 13:35:22
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-29 10:53:24
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia Marek Mirota 2017-11-27 14:35:02
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia" Marek Mirota 2017-11-24 14:35:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wystąpienie o opinie do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS w Grudziądzu Marek Mirota 2017-11-24 14:33:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marek Mirota 2017-11-24 14:32:52
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-23 14:36:22
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2017-11-22 13:23:36
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw budownictwa Marek Mirota 2017-11-22 13:22:42
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-11-16 11:16:49
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw budownictwa Marek Mirota 2017-11-16 08:36:46
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2017-11-16 08:34:59
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-11-16 08:34:31
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-16 08:33:36
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-16 08:32:46