Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno Marek Mirota 2018-04-27 14:35:34
ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r. Marek Mirota 2018-04-27 10:41:39
UCHWAŁA NR XXXII/201/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-04-27 09:53:45
UCHWAŁA NR XXXII/200/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-04-27 09:53:17
UCHWAŁA NR XXXII/199/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Marek Mirota 2018-04-27 09:52:15
UCHWAŁA NR XXXII/198/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Marek Mirota 2018-04-27 09:50:23
UCHWAŁA NR XXXII/197/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Rogóźno za rok 2017 wraz z rekomendacjami Marek Mirota 2018-04-27 09:49:38
UCHWAŁA NR XXXII/196/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Marek Mirota 2018-04-27 09:45:48
Sesja nr XXXII Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018. Marek Mirota 2018-04-27 09:45:01
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:46:15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:45:33
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-26 13:44:30
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:46:17
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:45:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:44:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-04-25 14:43:27
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-04-25 13:13:55
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w referacie gospodarki i rozwoju gminy Marek Mirota 2018-04-24 11:34:51
WÓJT GMINY ROGÓŹNO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Rogóźnie, Szkole Podstawowej w Białochowie, Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2018-04-24 11:30:30
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Białochowie, dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie Marek Mirota 2018-04-24 11:29:33
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2017 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia za 2017 r. Marek Mirota 2018-04-24 11:28:56
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie ? droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913? Marek Mirota 2018-04-23 14:06:56
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2018 rok Marek Mirota 2018-04-23 10:29:44
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Sławomir Pulkowski 2018-04-17 15:24:52
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.". Marek Mirota 2018-04-17 14:52:28
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej Marek Mirota 2018-04-17 14:51:28
Informacja o wynikach zapytania ofertowego Marek Mirota 2018-04-17 10:47:57
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-04-11 12:45:05
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-04-11 12:39:07
ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek" Marek Mirota 2018-04-11 12:04:34
Dostawy kruszywa Sławomir Pulkowski 2018-04-10 15:26:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej Marek Mirota 2018-04-10 09:43:10
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie " Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I" Marek Mirota 2018-04-09 12:05:18
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r. Marek Mirota 2018-04-05 11:15:32
2018 Marek Mirota 2018-04-05 11:14:37
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-04-05 11:13:50
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Marek Mirota 2018-04-05 11:13:18
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. Marek Mirota 2018-04-05 11:12:31
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-04-05 11:11:55
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii Marek Mirota 2018-04-05 11:11:05