herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Apel o niepalenie, opon, plastiku i opakowań Marek Mirota 2017-02-17 14:08:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE 63mm, na działkach nr 503/3, 503/4, 503/5, 293/2, 293/4, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno Marek Mirota 2017-02-15 09:03:27
2017 Marek Mirota 2017-02-15 09:00:11
Petycja w sprawie bezpieczeństwa informacji Marek Mirota 2017-02-10 11:41:13
ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-02-09 08:17:04
ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-02-09 08:16:35
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-02-09 08:12:48
Uchwała Nr 4/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-02-07 08:33:38
Uchwała Nr 6/D/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-02-07 08:32:09
ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. Marek Mirota 2017-01-31 12:29:20
2017 Marek Mirota 2017-01-31 12:28:20
2017 Marek Mirota 2017-01-31 12:28:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Sławomir Pulkowski 2017-01-27 13:32:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Sławomir Pulkowski 2017-01-27 13:31:54
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Sławomir Pulkowski 2017-01-27 13:31:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok Sławomir Pulkowski 2017-01-27 13:12:27
Rok 2017 Marek Mirota 2017-01-27 12:36:36
ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ?Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2017 w Urzędzie Gminy Rogóźno? Marek Mirota 2017-01-26 10:04:33
ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 rok Marek Mirota 2017-01-26 10:03:56
ZARZĄDZENIE NR 126/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Przedszkolu Publicznym Marek Mirota 2017-01-26 09:47:37
ZARZĄDZENIE NR 125/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-01-26 09:46:58
ZARZĄDZENIE NR 124/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:46:27
ZARZĄDZENIE NR 123/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-01-26 09:45:51
ZARZĄDZENIE NR 122/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Gimnazjum Publicznym Marek Mirota 2017-01-26 09:45:11
ZARZĄDZENIE NR 121/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Szembruczku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Marek Mirota 2017-01-26 09:44:41
ZARZĄDZENIE NR 120/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Rogóźnie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Marek Mirota 2017-01-26 09:44:04
ZARZĄDZENIE NR 119/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Białochowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Marek Mirota 2017-01-26 09:43:33
ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Przedszkole Publiczne zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Marek Mirota 2017-01-26 09:42:56
ZARZĄDZENIE NR 117/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gimnazjum Publiczne zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej Marek Mirota 2017-01-26 09:42:22
ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-01-26 09:41:45
ZARZĄDZENIE NR 115/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:41:04
ZARZĄDZENIE NR 114/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-01-26 09:40:27
ZARZĄDZENIE NR 113/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:39:50
ZARZĄDZENIE NR 112/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:39:12
ZARZĄDZENIE NR 111/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej Marek Mirota 2017-01-26 09:38:27
ZARZĄDZENIE NR 110/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Szembruczku Marek Mirota 2017-01-26 09:37:13
ZARZĄDZENIE NR 109/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:36:43
ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Białochowie Marek Mirota 2017-01-26 09:36:01
ZARZĄDZENIE NR 107/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:35:33
ZARZĄDZENIE NR 106/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie Marek Mirota 2017-01-26 09:34:51