herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-08 14:18:34
Dostawy koksu i węgla kamiennego Sławomir Pulkowski 2017-12-08 14:17:53
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych Marek Mirota 2017-12-08 13:38:02
Informacja o wynikach naboru (I etap) na wolne stanowisko pracy ? specjalista do spraw budownictwa i inwestycji gminnych Marek Mirota 2017-12-06 14:37:55
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-12-06 13:18:39
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-12-06 12:33:44
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-12-05 15:57:26
INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. o dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marek Mirota 2017-12-04 10:11:45
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-29 13:37:51
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-29 13:37:38
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno" Marek Mirota 2017-11-29 13:37:08
ZARZĄDZENIE NR 96/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-29 13:35:22
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-29 10:53:24
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia Marek Mirota 2017-11-27 14:35:02
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia" Marek Mirota 2017-11-24 14:35:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wystąpienie o opinie do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS w Grudziądzu Marek Mirota 2017-11-24 14:33:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Marek Mirota 2017-11-24 14:32:52
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-23 14:36:22
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2017-11-22 13:23:36
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw budownictwa Marek Mirota 2017-11-22 13:22:42
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" Marek Mirota 2017-11-16 11:16:49
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty do spraw budownictwa Marek Mirota 2017-11-16 08:36:46
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2017-11-16 08:34:59
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-11-16 08:34:31
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-16 08:33:36
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-16 08:32:46
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 Marek Mirota 2017-11-15 13:34:21
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok Marek Mirota 2017-11-15 13:33:52
Rejestr umów zawartych przez Gminę Rogóźno (Urząd Gminy Rogóźno) 2017 rok Marek Mirota 2017-11-15 12:13:37
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:26:04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:25:39
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:24:06
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno Sławomir Pulkowski 2017-11-13 15:23:29
UCHWAŁA NR XXVII/161/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. Marek Mirota 2017-11-08 11:08:35
UCHWAŁA NR XXVII/160/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 Marek Mirota 2017-11-08 11:07:36
UCHWAŁA NR XXVII/159/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Marek Mirota 2017-11-08 11:06:52
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Marek Mirota 2017-11-08 11:05:56
UCHWAŁA NR XXVII/157/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Marek Mirota 2017-11-08 11:05:02
UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2017-11-08 11:04:10
Sesja nr XXVII Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017r. Marek Mirota 2017-11-08 11:03:14