Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2019r. Marek Mirota 2019-04-08 13:14:34
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Bibliotekarza Marek Mirota 2019-04-05 07:55:57
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I". Marek Mirota 2019-04-04 11:13:55
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. Marek Mirota 2019-04-04 10:59:12
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Bibliotekarza Marek Mirota 2019-04-04 10:55:35
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-04 08:02:38
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2019-04-04 07:54:11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Marek Mirota 2019-04-04 07:36:26
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2018 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia za 2018 r. Marek Mirota 2019-04-01 14:54:12
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN" Marek Mirota 2019-04-01 14:50:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. Marek Mirota 2019-04-01 14:42:20
2019 Marek Mirota 2019-04-01 14:41:12
2019 Marek Mirota 2019-04-01 14:40:49
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. Marek Mirota 2019-04-01 14:34:58
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rogóźno Marek Mirota 2019-03-29 13:19:28
Informacja o wynikach naboru ( II etap ) na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac w referacie finansowym Marek Mirota 2019-03-29 13:18:13
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-29 12:59:37
Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie Marek Mirota 2019-03-29 08:50:44
Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. Marek Mirota 2019-03-29 08:48:51
Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku. Marek Mirota 2019-03-29 08:47:38
Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Marek Mirota 2019-03-29 08:45:57
Sesja nr VI Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 Marek Mirota 2019-03-29 08:41:01
Mariusz Szczubiał Marek Mirota 2019-03-29 07:48:10
Monika Dobrzeniewska Marek Mirota 2019-03-29 07:47:45
Jarosław Kleszowski Marek Mirota 2019-03-29 07:46:19
Fabian Dąbrowski Marek Mirota 2019-03-29 07:45:05
Ewa Nowogrodzka Marek Mirota 2019-03-29 07:44:36
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 Marek Mirota 2019-03-29 07:43:16
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:37:14
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:37:02
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:36:52
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:36:40
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:36:29
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:36:19
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-26 18:35:38
Obwieszczenie Wojewdoy Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Marek Mirota 2019-03-26 13:17:42
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2019-03-25 15:08:15
Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu Sławomir Pulkowski 2019-03-25 15:01:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń". Marek Mirota 2019-03-25 08:17:44
Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN. Sławomir Pulkowski 2019-03-22 10:15:15