herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zastępca Wójta Marek Mirota 2018-12-06 12:54:07
Wójt Gminy Marek Mirota 2018-12-06 12:51:49
Dostawy koksu i węgla kamiennego. Sławomir Pulkowski 2018-12-04 14:52:58
Dostawy koksu i węgla kamiennego. Sławomir Pulkowski 2018-12-04 14:51:56
ZARZĄDZENIE NR 107/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zastępcy wójta i określenia zakresu jego obowiązków. Marek Mirota 2018-12-04 13:14:04
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-12-04 13:13:22
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-28 10:18:04
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek" Marek Mirota 2018-11-28 10:17:20
ZARZĄDZENIE NR 103/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie Marek Mirota 2018-11-28 10:16:43
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-11-28 10:15:53
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-28 10:15:19
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019 - 2028 Marek Mirota 2018-11-28 09:09:20
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok Marek Mirota 2018-11-28 09:05:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2018-11-26 13:47:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2018-11-26 13:46:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 204, 205 i 206, obręb 0008 Szembruk, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2018-11-26 13:44:01
Petycja w sprawie zamówień publicznych Marek Mirota 2018-11-26 13:40:52
Radni Rady Gminy Marek Mirota 2018-11-26 13:23:45
Radni Rady Gminy Marek Mirota 2018-11-26 13:20:11
Radni Rady Gminy Marek Mirota 2018-11-26 13:14:14
Radni Rady Gminy - dokument usunięty Marek Mirota 2018-11-26 13:05:59
Radni Rady Gminy - dokument usunięty Marek Mirota 2018-11-26 13:05:02
Przewodnicząca Rady Gminy Marek Mirota 2018-11-26 13:01:07
Kadencja 2018-2023 Marek Mirota 2018-11-26 12:59:18
Dane teleadresowe Marek Mirota 2018-11-26 12:56:40
Dane teleadresowe Marek Mirota 2018-11-26 12:54:38
Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sławomir Pulkowski 2018-11-23 11:14:23
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-21 13:30:15
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-21 13:30:01
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-21 13:25:56
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-21 13:04:25
Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okrese od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Sławomir Pulkowski 2018-11-21 13:04:06
ZAWIADOMIENIE o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Rogóźno w kadencji 2018-2023 Marek Mirota 2018-11-20 13:33:50
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-19 14:33:22
Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek Sławomir Pulkowski 2018-11-15 13:36:43
UCHWAŁA NR XXXVI/218/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-11-13 12:27:05
UCHWAŁA NR XXXVI/217/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Bartłomieja w Szembruku Marek Mirota 2018-11-13 12:26:27
UCHWAŁA NR XXXVI/216/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-11-13 12:25:58
Sesja nr XXXVI Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 Marek Mirota 2018-11-13 12:25:16
Sesja nr XXXV Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018. Marek Mirota 2018-11-13 12:24:44