herb BIP - Urząd Gminy Rogóźno

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-07-27 14:29:28
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o zasiłek szkolny Marek Mirota 2018-07-27 14:28:34
Termomodernizacja budynku użyteczności publiczej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-07-25 13:59:49
Termomodernizacja budynku użyteczności publiczej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-07-25 13:56:21
Termomodernizacja budynku użyteczności publiczej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-07-25 13:55:55
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-07-18 11:12:23
Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych i gospodarki komunalnej Marek Mirota 2018-07-18 11:10:19
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-07-17 09:10:47
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 Marek Mirota 2018-07-17 09:10:26
UCHWAŁA NR XXXIII/208/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Marek Mirota 2018-07-17 09:09:44
UCHWAŁA NR XXXIII/207/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-07-17 09:08:50
UCHWAŁA NR XXXIII/206/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Marek Mirota 2018-07-17 09:07:39
UCHWAŁA NR XXXIII/205/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marek Mirota 2018-07-17 09:07:06
UCHWAŁA NR XXXIII/204/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 Marek Mirota 2018-07-17 08:22:33
UCHWAŁA NR XXXIII/203/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. Marek Mirota 2018-07-17 08:19:25
UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2017 r. Marek Mirota 2018-07-17 08:18:42
Sesja nr XXXIII Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2018. Marek Mirota 2018-07-17 08:17:07
ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-07-17 08:15:52
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na najem garaży Marek Mirota 2018-07-17 08:15:13
ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-07-17 08:14:45
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". Marek Mirota 2018-07-17 08:13:45
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-07-17 08:12:47
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-07-16 08:30:18
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-07-13 14:39:42
Wójt Gminy Rogóźno ogłasza przetargi ustne ograniczone na najem garaży , stanowiących własność gminy Rogóźno Marek Mirota 2018-07-12 13:21:18
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Marek Mirota 2018-07-11 09:44:12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. Marek Mirota 2018-07-09 11:45:46
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki Marek Mirota 2018-07-09 11:43:47
Dane teleadresowe Marek Mirota 2018-07-02 13:48:38
Referat Gospodarki i Rozwoju Gminy Marek Mirota 2018-07-02 13:47:50
Zastępca Wójta Marek Mirota 2018-07-02 13:46:45
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:04:22
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:03:29
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie Sławomir Pulkowski 2018-06-27 15:02:18
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2017 r. Marek Mirota 2018-06-27 13:00:24
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2017 r. Marek Mirota 2018-06-27 12:59:44
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białochowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-27 12:58:54
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Chodakiewicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Marek Mirota 2018-06-27 12:58:27
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. Marek Mirota 2018-06-27 12:57:40
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV Marek Mirota 2018-06-27 11:00:12