Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojazdu JELCZ 325
2 Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
3 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości w gminie oraz gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej.
4 Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 r.
5 Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno w roku 2021 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę
6 Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rogóźno"
7 Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Rogóźno
8 Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r.
9 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rogóźno
10 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- aktualizacja