Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2015r. zasad prowadzenia ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji "cząstkowych" VAT-7 przez jednostki budżetowe gminy Rogóźno 2016-01-19 12:36
dokument Zarządzenie nr 93/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015r. 2016-01-19 12:34
dokument Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno. 2016-01-19 12:33
dokument Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Rogóźno zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2016-01-19 12:12
dokument Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015r. 2016-01-19 11:57
dokument Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej 2015-12-10 09:26
dokument Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Rogóźno 2015-12-10 09:25
dokument Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno 2015-12-10 09:22
dokument Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015r. 2015-12-10 09:20
dokument Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Głównemu Księgowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie Pani Joannie Dąbrowskiej do wykonywania wszelkich czynności związanych z przekazywaniem do Biur Informacji Gospodarczej informacji o zobowiazaniach dłużników alimentacyjnych 2015-12-10 09:18
dokument Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rogóźno i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji 2015-12-10 09:15
dokument Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie 2015-12-10 09:13
dokument Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015r. 2015-12-10 09:06
dokument Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zasad dokumentowania czynności i sprzedaży dokonywanych przez gminę Rogóźno i jej jednostki budżetowe 2015-12-10 09:05
dokument Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-12-10 09:03
dokument Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-11-27 12:38
dokument Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2015-11-27 12:37
dokument Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez sekretariat Urzędu Gminy Rogóźno 2015-11-27 12:35
dokument Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015r. 2015-11-27 12:28
dokument Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania biegłego w postepowaniu przetargowym dotyczącym ubezpieczenia mieia i odpowiedzialności Gminy Rogóźno 2015-11-27 12:26
dokument Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej za IV kwartał 2015 roku 2015-11-27 12:00
dokument Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno na IV kwartał 2015 rok 2015-11-27 11:45
dokument Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2016-2028 2015-11-27 11:43
dokument Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2016 rok 2015-11-27 11:39
dokument Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-11-09 12:37
dokument Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w składzie komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2015-11-09 12:35
dokument Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie powołania administratora systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Rogóźno 2015-11-09 12:34
dokument Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Rogóźno 2015-11-09 12:32
dokument Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 listopada 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-11-09 12:31
dokument Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej 2015-11-09 12:30
dokument Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2015-11-09 12:22
dokument Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 października 2015r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2015-10-27 12:48
dokument Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-10-27 12:47
dokument Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2015r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r. 2015-10-27 12:45
dokument Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 października 2015r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-19 13:54
dokument Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2015-10-19 13:53
dokument Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 października 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowe komisji wyborczej 2015-10-19 13:51
dokument Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 października 2015r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II organizowanego przez Dowódzctwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 2015-10-19 13:49
dokument Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-10-19 13:46
dokument Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-12 11:14
dokument Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2015-10-12 11:13
dokument Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2015-10-12 10:27
dokument Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-10-12 10:26
dokument Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2015r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. finansowych w referacie finansowym Gminy Rogóźno 2015-10-12 10:24
dokument Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-10-12 10:21
dokument Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-10-12 10:20
dokument Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 września 2015r. zmieniające zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2015-10-12 10:19
dokument Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 1 września 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-10-12 10:01
dokument Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-10-12 10:00
dokument Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-10-12 09:59
dokument Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2015-10-12 09:58
dokument Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2015-10-12 09:56
dokument Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. 2015-10-12 09:55
dokument Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-10-12 09:48
dokument Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 sierpnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-08-18 12:21
dokument Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-08-18 12:18
dokument Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-08-18 12:13
dokument Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-08-18 11:46
dokument Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2015 r. 2015-08-18 11:44
dokument Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lipca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-08-18 11:42
dokument Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników ( Wyprawka szkolna 2015/2016 ) 2015-08-18 11:40
dokument Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powołania biegłego w postepowaniu przetargowym dotyczącym Bankowej obsługi budżetu Gminy Rogóźno 2015-08-18 11:38
dokument Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2015/2016 2015-08-18 11:35
dokument Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 maja 2015r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2014 r. 2015-05-29 13:08
dokument Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-05-29 13:07
dokument Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 maja 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016 - upoważniony zamawiający Gmina Rogóźno" 2015-05-29 13:05
dokument Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-05-29 12:58
dokument Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 maja 2015r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 2015-05-29 12:56
dokument Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie 2015-05-29 12:53
dokument Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2015 r. 2015-05-06 11:21
dokument Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-05-06 11:19
dokument Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2015-05-06 11:10
dokument Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. 2015-05-06 11:08
dokument Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2015-05-06 11:06
dokument Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-20 13:32
dokument Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2014 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia za 2014 r. 2015-04-20 13:30
dokument Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół oraz zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno. 2015-04-15 10:54
dokument Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. 2015-04-15 10:51
dokument Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. obronnych i dodatków mieszkaniowych 2015-04-15 10:48
dokument Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu komisji stypendialnej 2015-04-15 10:45
dokument Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-04-15 10:41
dokument Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2014 rok, sprawozdaniao przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia za 2014 r 2015-04-15 10:37
dokument Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 luty 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-04-15 10:33
dokument Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 luty 2015r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2015-02-23 11:50
dokument Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 luty 2015r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białochowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2015-02-23 11:41
dokument Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 luty 2015r. w sprawie udzielenia Pani Hannie Wolskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szembruczku pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2015-02-23 11:24
dokument Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 luty 2015r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Stogowskiemu Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2015-02-23 11:25
dokument Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 luty 2015r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Chodakiewicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2015-02-23 11:17
dokument Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2014r. 2015-02-23 11:12
dokument Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-02-23 11:12
dokument Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2015-2024 2015-02-23 11:07
dokument Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie oraz specjalisty pracy socjalnej do prowadzenia postepowań w psrawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydwania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2015-02-23 09:46
dokument Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 stycznia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-02-23 09:40
dokument Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Rogóźno. 2015-01-16 08:31