Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr V/23/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie. 2015-04-13 11:54
dokument Uchwała Nr V/22/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2015-04-13 11:51
dokument Uchwała Nr V/21/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r. 2015-04-13 11:49
dokument Uchwała Nr V/20/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2015-2024 2015-04-13 11:47
dokument Uchwała Nr V/19/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości gruntowej 2015-04-13 11:44
dokument Uchwała Nr V/18/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2015 roku. 2015-04-13 11:41
dokument Uchwała Nr V/17/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. 2015-04-13 11:38
dokument Uchwała Nr V/16/2015r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogóźno na lata 2015-2013" 2015-04-13 11:34