Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/162/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2010-06-07 10:30
dokument Uchwała Nr XXXI/161/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2009 r. 2010-06-07 10:27
dokument Uchwała Nr XXXI/160/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rogóźnie za 2009 r. 2010-06-07 10:25
dokument Uchwała Nr XXXI/159/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2009 r. 2010-06-07 10:26
dokument Uchwała Nr XXXI/158/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2010 r. 2010-06-07 10:19
dokument Uchwała Nr XXXI/157/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogóźno 2010-06-07 10:17
dokument Uchwała Nr XXXI/156/2010r. Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Rogóźno z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu kluczowego pn. "e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w części dotyczącej modułu "e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowanego w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomoerskiego na lata 2007-2013 2010-06-07 10:08