Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Przedszkolu Publicznym 2017-01-26 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2017-01-26 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2017-01-26 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Szkole Podstawowej w Białochowie 2017-01-26 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Gimnazjum Publicznym 2017-01-26 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Szembruczku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-01-26 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Rogóźnie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-01-26 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Białochowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-01-26 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Przedszkole Publiczne zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2017-01-26 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gimnazjum Publiczne zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 2017-01-26 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2017-01-26 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2017-01-26 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Białochowie 2017-01-26 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej 2017-01-26 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2017-01-26 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2017-01-26 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Szkole Podstawowej w Białochowie 2017-01-26 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie 2017-01-26 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rogóźno 2017-01-26 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Białochowie 2017-01-26 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2017-01-26 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2017-01-26 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogóźno 2017-01-26 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2017-01-26 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2017-01-26 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2016-12-30 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej 2016-12-30 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 Euro na dostawy koksu i węgla kamiennego 2016-12-22 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2016-12-22 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, który nie może być poddany odkażaniu. 2016-12-22 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016r. 2016-12-22 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-12-22 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rogóźno 2016-12-22 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-11-28 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-11-28 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017 - 2027 2016-11-28 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2016-11-28 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno. 2016-11-28 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych 2016-11-28 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-11-16 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2016-11-16 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-10-31 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 2016-10-31 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 2016-10-31 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej 2016-10-31 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-10-31 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2016-10-26 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich 2016-10-26 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-10-26 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-10-26 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-10-07 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie informacji dla pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu w Urzędzie Gminy Rogóźno 2016-10-07 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-10-07 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2016-10-07 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok". 2016-09-13 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225.000 Euro na przebudowę drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie 2016-09-13 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Sołectwa Rogóźno - Zamek 2016-09-13 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 2016-09-13 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Rogóźno do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2016-09-07 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-08-31 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 2016-08-31 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2016-08-31 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-08-31 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez sekretariat Urzędu Gminy Rogóźno 2016-08-09 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.?. 2016-08-09 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-08-09 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-08-09 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 041212C w Zaroślu". 2016-08-09 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-08-09 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-08-09 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 2016-08-09 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 2016-08-09 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-08-09 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupy Działania ?Vistula ? Terra Culmensis ? Rozwój przez Tradycję? z siedzibą w Stolnie 2016-08-02 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rogóźno 2016-06-30 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-06-24 13:50
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno 2016-06-17 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia ANAKONDA 16 (epizody RENEGADE 16 - SAREX 16/I) organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 2016-06-17 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-06-17 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno na rok szkolny 2016/2017 2016-06-17 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku 2016-05-23 11:53
dokument Zarządzenie nr 40 /2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów w dzierżawę oraz określenia stawek czynszu za grunty stanowiące własność Gminy Rogóźno . 2016-05-23 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2016-05-23 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-05-23 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Rogóźno. 2016-05-20 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.? 2016-05-20 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-05-20 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogóźnie? 2016-05-20 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-05-20 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2016-04-29 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-04-29 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) i określenia zasad jego funkcjonowania 2016-04-29 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-04-29 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół oraz zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla szkół prowadzonych przez Gminę Rogóźno 2016-04-20 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2016-04-19 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru ryzyka dla celów i zadań Urzędu Gminy Rogóźno na 2016 rok 2016-04-19 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-04-04 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-04-04 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016r. 2016-04-04 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2015 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia za 2015 r. 2016-04-04 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 2016-04-04 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Grzeszkowskiej ? pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-30 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ?Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2016 w Urzędzie Gminy Rogóźno? 2016-03-30 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie 2016-03-30 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-30 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy kruszywa" 2016-03-30 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-03-30 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rogóźno 2016-03-03 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 2016-03-03 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-03-03 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno w 2016 roku 2016-02-19 12:18
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17.02.2016r. w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Dudek Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2016-02-19 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie organizacji, składu , trybu i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 2016-02-16 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2016-02-16 10:21
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt , zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego , jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu , który nie może być poddany odkażaniu . 2016-02-16 10:20
dokument Zarządzenie Nr 6 /2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2016 rok 2016-02-16 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2016 rok 2016-02-16 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2015 r. 2016-01-29 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-01-29 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej 2016-01-29 11:51
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2016-01-29 11:50