Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 503/3, 503/4, 503/5, 293/2, 293/4 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2016-12-30 09:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E ? Z A W I A D O M I E N I E WÓJTA GMINY ROGÓŹNO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 16 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Rogóźno? 2016-11-17 11:50
dokument Obwieszczenie dot. "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, zad.IV, gm.Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie" 2016-10-24 09:03
dokument OBWIESZCZENIE - INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe Mosty na odcinku 2662 m" 2016-10-06 13:54
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2016 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe Mosty na odcinku 2662 m". 2016-10-06 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika na działkach nr 297/1, 499/5, 250/3, 503/4, 503/6 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2016-08-26 12:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, PE De 63 na działkach nr 503/4, 398, 419, 429/10, 412 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2016-08-26 12:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika na działkach nr 297/1, 499/5, 250/3, 503/4, 503/6 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2016-06-17 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE De 63 na działkach na 346, 351/27, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2016-06-08 11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy wiatrowej Rogóźno. 2016-04-27 14:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń 2016-04-19 13:38
dokument Obwieszczenie w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń 2016-04-15 13:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Rogóźno?, planowanego do realizacji w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, na terenie gminy Rogóźno, na działkach o numerach ewidencyjnych 227/2 i 218/3 obręb Rogóźno 2016-04-01 10:48
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz?Pelplin?Gdańsk Przyjaźń 2016-03-14 08:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 299/2, 328/3, 328/4, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2016-03-04 14:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na działkach 192, 197/2,191/17, 191/57, 191/59, 191/32, obręb Gubiny, gmina Rogóźno 2016-02-29 07:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 299/2, 328/3, 328/4, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2016-02-05 12:26