Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIV/77/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rogóźno a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jamy 2016-04-07 09:37
dokument UCHWAŁA NR XIV/76/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno 2016-04-07 09:18
dokument UCHWAŁA NR XIV/75/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 2016-04-07 09:17
dokument UCHWAŁA NR XIV/74/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2016-2028 2016-04-07 09:17
dokument UCHWAŁA NR XIV/73/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. "Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogóźnie" 2016-04-07 09:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/72/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rogóźnie 2016-04-07 09:15
dokument UCHWAŁA NR XIV/71/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2016-04-07 09:15
dokument UCHWAŁA NR XIV/70/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2016 roku 2016-04-07 09:14