Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2018-01-08 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok 2018-01-08 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2018-01-08 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-01-08 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2018-01-08 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-01-03 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-01-03 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2018-01-03 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Rogóźno. 2018-01-03 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-01-03 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2018-01-03 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-12-20 11:46
dokument Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy koksu i węgla kamiennego" 2017-12-15 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2017-12-15 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji, kontroli i rozliczenia druków ścisłego zarachowania 2017-12-15 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-12-15 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-12-15 14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogóźno 2017-12-06 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Rogóźno 2017-11-29 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Rogóźno" 2017-11-29 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-11-29 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 2017-11-16 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2017-11-16 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno 2017-11-16 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-11-16 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2017-10-31 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017-10-31 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1września 2017r. do 31grudnia 2017r. 2017-10-31 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-10-31 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 2017-10-31 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-10-27 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA-17 " 2017-10-27 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-10-27 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." 2017-10-19 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie 2017-10-19 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 października 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Rogóźno 2017-10-11 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2017-10-11 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Hannie Wolskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szembruczku do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2017-10-11 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-10-11 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogóźno 2017-10-11 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2017-10-11 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-10-11 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 2017-10-11 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 2017-10-11 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi gminnej nr 041242C w Szembruku?. 2017-10-11 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-10-05 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2017-10-05 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-09-13 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-09-13 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2017-07-31 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-07-31 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-07-31 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie sprzętu rolniczego sołectwa Kłódka 2017-07-11 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Rogóźno 2017-07-11 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2016 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie 2017-07-11 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-07-03 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie 2017-07-03 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rogóźno 2017-07-03 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2016 r. 2017-07-03 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2016 r. 2017-07-03 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-07-03 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy 2017-06-19 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) i określenia zasad jego funkcjonowania 2017-06-19 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-06-19 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku. 2017-06-19 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2017-05-31 13:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie 2017-05-31 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2017-05-31 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-05-31 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Rogóźnie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy. 2017-05-31 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-05-31 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2017-05-31 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Rogóźnie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy. 2017-05-31 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-05-30 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku 2017-05-09 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2017-04-28 07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-04-28 07:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w zasadach ewidencji i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych Gminy Rogóźno 2017-04-28 07:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r." 2017-04-21 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2017-04-21 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno 2017-04-14 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jamy" 2017-04-13 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Rogóźno. 2017-04-13 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2017-04-13 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2017-04-13 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Białochowie 2017-04-13 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie 2017-04-13 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2017-04-13 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego 2017-04-10 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego na okres od 1stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. 2017-04-10 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogóźnie 2017-04-10 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 2017-04-10 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rogóźno 2017-04-10 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2017-04-10 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-04-10 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy kruszywa" 2017-04-06 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2016 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia za 2016 r. 2017-03-31 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-03-31 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie kontroli doraźnej w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2017-03-31 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2017-03-31 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 2017-03-09 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017r. 2017-03-09 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-02-09 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2017-02-09 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ?Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2017 w Urzędzie Gminy Rogóźno? 2017-01-26 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 rok 2017-01-26 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego . 2017-01-19 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Rocznego Planu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2017-01-19 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-01-19 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno na 2017 rok 2017-01-17 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-01-17 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-01-17 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-01-17 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Rogóźno i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-01-11 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2017-01-11 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego 2017-01-11 09:54