Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2018-01-05 08:50
dokument UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 2018-01-05 08:51
dokument Uchwała Nr 19/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 2017-12-18 14:25
dokument Uchwała Nr 19/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Rogóźno 2017-12-18 14:24
dokument Uchwała Nr 19/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gmina Rogóźno na 2018 rok 2017-12-18 14:22
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 listopada 2017 r. o dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-12-04 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018 - 2027 2017-11-15 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2017-11-15 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2017-10-31 13:25
dokument Uchwała Nr 12/I/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku 2017-10-11 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-09-13 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017r. 2017-07-31 10:33
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji zbiorczej o realizacji zadań zleconych w 2016 r. 2017-07-06 13:32
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przyznanych kwotach dotacji i podmiotach, którym została zlecona realizacja zadań w 2017 r. 2017-07-06 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2017-05-31 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2017-04-28 07:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2016 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia za 2016 r. 2017-03-31 14:09
dokument Uchwała Nr 4/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rogóźno 2017-02-07 08:33
dokument Uchwała Nr 6/D/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rogóźno 2017-02-07 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2017-01-31 12:29