Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na adaptacji obiekyu zabytkowego 2017-12-13 14:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia 2017-11-27 14:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia" 2017-11-24 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wystąpienie o opinie do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS w Grudziądzu 2017-11-24 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-11-24 14:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-11-16 11:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-10-24 15:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2017-10-17 12:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń wraz z przebudową linii niskiego i średniego napięcia" 2017-10-09 10:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" wraz z niezbędną przebudową obiektów kolidujących 2017-09-15 12:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-08-21 08:33
dokument Obwieszczeni o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 274/4 obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2017-07-28 13:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-07-14 19:30
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży na działce nr 274/4, obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno 2017-07-12 12:30
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-06-20 11:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie : wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży na działce nr 274/4, obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. 2017-06-09 13:02
dokument Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach. 2017-05-29 14:21
dokument Obwieszczenie o ponownym wystapieniu do Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgdonienie realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-04-27 10:08
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń" 2017-04-21 11:43
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 17 lutego 2017 r., wpłynął wniosek Inwestora GYRO-TECH INNOVATION IN AVIATION Sp. z o.o. z siedzibą w Rogóźnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącego budynku do produkcji kompozytowych elementów dla lotnictwa w miejscowości Rogóźno na działce nr 497/13 2017-02-23 14:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa PE 63mm, na działkach nr 503/3, 503/4, 503/5, 293/2, 293/4, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2017-02-15 09:03