Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXII/137/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017r. 2017-04-06 11:02
dokument UCHWAŁA NR XXII/136/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 2017-04-06 11:01
dokument UCHWAŁA NR XXII/135/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2017-04-06 10:58
dokument UCHWAŁA NR XXII/134/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno 2017-04-06 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXII/133/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2017-04-06 10:56
dokument UCHWAŁA NR XXII/132/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2017-04-06 10:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/131/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-06 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXII/130/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Rogóźno za rok 2016 wraz z rekomendacjami 2017-04-06 10:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/129/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2017 roku 2017-04-06 10:41
dokument UCHWAŁA NR XXII/128/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 2017-04-06 10:40