Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIV/144/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r. 2017-08-11 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXIV/143/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2017-2027 2017-08-11 10:14
dokument UCHWAŁA NR XXIV/142/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do projektu ?Wiedza kluczem do przyszłości ? kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno? w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-08-11 10:13
dokument UCHWAŁA NR XXIV/141/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016 2017-08-11 09:46
dokument UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2016 r. 2017-08-11 09:44
dokument UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2016 r. 2017-08-11 09:43