Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie 2019-01-08 12:05
dokument Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2019-01-08 12:04
dokument Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rogóźnie 2019-01-08 12:03
dokument Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Białochowie 2019-01-08 12:03
dokument Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum Publicznym w Rogóźnie 2019-01-08 12:02
dokument Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2019-01-08 12:01
dokument Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. 2019-01-08 11:59
dokument Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno 2019-01-08 11:57
dokument Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powołania zastępcy wójta i określenia zakresu jego obowiązków 2019-01-08 11:55
dokument Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie odwołania zastępcy wójta 2019-01-08 11:52
dokument Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2019-01-08 11:51
dokument Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2028 2019-01-08 11:49
dokument Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie. 2019-01-08 11:47
dokument Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźnona 2018r. 2019-01-08 11:47
dokument Zarządzenie nr 114/2018r. Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-12-18 12:59
dokument Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawy koksu i węgla kamiennego" 2018-12-18 12:56
dokument Zarządzenie nr 112/2018r. Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-12-18 12:40
dokument Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-12-18 12:38
dokument Zarządzenie nr 110/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej 2018-12-18 12:36
dokument Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 grudnia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. 2018-12-17 12:13
dokument Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie dokonania zmiany w składzie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu miejscowości Rogóźno - Zamek" 2018-12-17 12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zastępcy wójta i określenia zakresu jego obowiązków. 2018-12-04 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-12-04 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-11-28 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek" 2018-11-28 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie 2018-11-28 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno 2018-11-28 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-11-28 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019 - 2028 2018-11-28 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2019 rok 2018-11-28 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie podczas jego nieobecności 2018-11-08 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 października 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. 2018-11-08 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-11-08 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej 2018-11-08 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 września 2018r. do 31 grudnia 2018r. 2018-11-08 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-11-08 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno" 2018-11-08 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-11-08 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-10-08 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych 2018-10-08 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Rogóźno na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-08 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-10-08 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" 2018-10-08 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-10-08 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 2018-08-29 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-29 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk". 2018-08-29 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek". 2018-08-29 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". 2018-08-29 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-08-29 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-08-29 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 2018-08-29 09:42
dokument Zarządzenie Wójta Nr 76/2018 z dnia 31.07.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-08-03 13:13
dokument Zarządzenie Wójta Nr 75/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy 2018-08-03 13:11
dokument Zarządzenie Wójta Nr 74/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. 2018-08-03 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-07-27 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego ze służby przygotowawczej 2018-07-27 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-07-27 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o zasiłek szkolny 2018-07-27 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-07-17 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na najem garaży 2018-07-17 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Rogóźno 2018-07-17 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". 2018-07-17 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-07-17 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-07-16 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-07-11 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2017 r. 2018-06-27 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2017 r. 2018-06-27 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jackowi Murawskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białochowie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2018-06-27 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Chodakiewicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2018-06-27 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-06-27 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania upoważnień dla Zastępcy Wójta 2018-06-22 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". 2018-06-20 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego". 2018-06-20 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rogóźno 2018-06-20 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-06-20 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem . 2018-06-20 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2018-06-12 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2018-06-12 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia ?Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 2018-06-12 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-06-12 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-06-12 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r.zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2018-06-12 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-06-12 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Jabłońskiej Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Rogóźnie pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2018-06-12 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rogóźno rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 2018-06-04 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-06-04 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 2018-05-29 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2018-05-29 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-05-25 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2018-05-23 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2018-05-23 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2018-05-23 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno - Zamek" 2018-05-23 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Szembruczku 2018-05-23 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem 2018-05-16 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publiczej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie". 2018-05-10 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018 r. 2018-05-09 12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-05-09 12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r. 2018-04-27 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Białochowie, dyrektora Przedszkola Publicznego w Rogóźnie 2018-04-24 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2017 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia za 2017 r. 2018-04-24 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.". 2018-04-17 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika po odbyciu służby przygotowawczej 2018-04-17 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek" 2018-04-11 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 2018-04-05 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 2018-04-05 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. 2018-04-05 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 2018-04-05 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii 2018-04-05 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Dostawy kruszywa?. 2018-03-26 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. 2018-03-26 11:12
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ?Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek?. 2018-03-12 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-03-12 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-03-12 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Rogóźno do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2018-03-12 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2018-03-12 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-03-12 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 2018-02-21 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2018 rok w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-02-06 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2018-02-01 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-02-01 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-02-01 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Rogóźno i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-01-24 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-01-24 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie 2018-01-19 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rogóźno 2018-01-17 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Rogóźno na 2018 rok 2018-01-08 08:58