Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. 2018-11-26 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. 2018-11-26 13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 204, 205 i 206, obręb 0008 Szembruk, gmina Rogóźno. 2018-11-26 13:44
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno. 2018-07-09 11:45
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki 2018-07-09 11:43
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odnośnie budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV 2018-06-27 11:00
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Świerkocin-Owczarki, 2018-06-15 08:05
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia, 2018-06-12 14:46
dokument Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr 1353C 2018-05-22 15:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno - Pomorskie - dorga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" 2018-06-05 08:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 2018-05-11 14:40
dokument Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 2018-05-10 14:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia położonej na dz. nr 332/28, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno 2018-04-27 14:35
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 23 kwietnia 2018 r. o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie ? droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913? 2018-04-23 14:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów drogi powiatowej 2018-04-10 09:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie " Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I" 2018-04-09 12:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy drodze nr 535 w Rogóźnie. 2018-03-27 14:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. 2018-03-26 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 2018-03-15 14:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustów drogi powiatowej nr 1353C 2018-03-08 12:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2018-02-28 14:04
dokument Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. 2018-02-27 14:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. usunięcie kolizji w ramach budowy napowietrznej elektoenergetycznej dwutorowej linii 400 kV. 2018-02-27 12:03
dokument Obwieszczenie dot. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 stacja kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+ 913". 2018-01-30 09:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-23 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na adaptacji zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie. 2018-01-19 08:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę usunięcia kolizji w ramach napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-16 11:58
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń 2018-01-10 07:58