Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXX/189/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018r. 2018-03-26 11:10
dokument U C H W A Ł A Nr XXX/188/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-03-26 11:09
dokument UCHWAŁA NR XXX/187/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2018-03-26 10:59
dokument UCHWAŁA NR XXX/186/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno 2018-03-26 10:58
dokument UCHWAŁA NR XXX/185/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2018-03-26 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXX/184/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2018-03-26 10:57
dokument UCHWAŁA NR XXX/183/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno 2018-03-26 10:54
dokument UCHWAŁA NR XXX/182/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-03-26 10:53