Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/210/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. 2018-07-17 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/209/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2027 2018-07-17 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/208/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogóźno oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-17 09:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/207/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogóźno 2018-07-17 09:08
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/206/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2018-07-17 09:07
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/205/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2018-07-17 09:07
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/204/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 2018-07-17 08:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/203/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2017 r. 2018-07-17 08:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/202/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rogóźnie za 2017 r. 2018-07-17 08:18