Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 100, 159/5, 159/4, 101, 205/3 obręb Skurgwy, gmina Rogóźno. 2019-12-11 10:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach 75/9 i 75/7 - obręb geodezyjny Dusocin, gmina Grudziądz. 2019-12-11 10:52
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi krajowej nr 55" 2019-12-10 16:07
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN 2019-11-18 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach 75/9 i 75/7 - obręb geodezyjny Dusocin, gmina Grudziądz. 2019-11-15 11:36
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rogóźno o mocy 1MW" 2019-10-25 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 100, 159/5, 159/4, 101, 205/3 obręb Skurgwy, gmina Rogóźno. 2019-10-15 17:02
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400kV. 2019-10-03 13:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 2019-09-30 13:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, 2019-09-23 14:02
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15kV 2019-09-06 13:22
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego co do części działki nr 177/2 i 218 obręb Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2019-08-30 08:37
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV. 2019-07-25 14:56
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. 2019-07-22 12:52
dokument Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 14 sierpnia 2018 r. złożonego przez Pana Romana Aniołkowskiego właściciela firmy ANPOL Ubojnia Bydła i Trzody Szembruk 43, gmina Rogóźno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 60 i 75 obręb Szembruk oraz nr 105, 107/1 i 245 obręb Szembruczek, gmina Rogóźno? 2019-07-10 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o umorzeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka pomiędzy stanowiskiem nr 20 a 40 oraz w odgałęzieniu kierunek ST. Kłódka 1 2019-06-04 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne co do części działki nr 211/4, obręb Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 2019-04-25 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka 2019-04-24 13:45
dokument OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. 2019-04-04 07:36
dokument Obwieszczenie Wojewdoy Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-26 13:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń". 2019-03-25 08:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek nr 60 i 75 obręb Szembruk oraz nr 105, 107/1 i 245 obręb Szembruczek, gmina Rogóźno?. 2019-03-13 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka pomiędzy stanowiskiem nr 20 a 40 oraz w odgałęzieniu kierunek ST. Kłódka 1, projektowanej na działkach nr: 272/11, 211/4, 169/2, 177/1, 174, 176, 228/1 i 214, obręb 0005 Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno. 2019-03-07 13:48
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15 kV ? w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN na terenach zadrzewionych na linię kablową SN GPZ Łasin ? Rogóźno w miejscowości Kłódka pomiędzy stanowiskiem nr 20 a 40 oraz w odgałęzieniu kierunek ST. Kłódka 1, projektowanej na działkach nr: 272/11, 211/4, 169/2, 177/1, 174, 176, 228/1, 214, 171/3, 171/2, 198, 199/3, 199/2, 199/1, 200/11, 200/10, 200/4, 200/8, 200/13, 200/12, 203, 202/5, 205/6, 205/1, 239, 237, 236, 234/4, 234/3, 234/6, 234/5, 233, 230/2, 230/1, 229/1, 225, 224/1, 222/2 i 221/1 obręb 0005 Kłódka Szlachecka, gmina Rogóźno. 2019-02-26 16:37
dokument Obwieszczenie Wojewdoy Kujawsko - Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej napowietrznej linii dwutorowej 400kV 2019-02-06 09:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN-15kV 2019-02-06 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie zmiany terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych 2019-02-01 13:09
dokument Ibnformacja Zarządu Wojewódzctwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. uchwały antysmogowej 2019-01-25 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie terminów i miejsc zgłoszonych polowań zbiorowych 2019-01-24 08:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9, obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno. 2019-01-18 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4 obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno. 2019-01-18 12:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rogóźno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, demontażu stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznej nN na linię kablową nN, przebudowie linii napowietrznej SN, na działkach nr 204, 205, 206, obręb Szembruk (0008), gmina Rogoźno 2019-01-18 12:53
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 97, 96, 199 i 52/9 obręb 0007 Skurgwy, gmina Rogóźno oraz na działkach nr: 3113/8, 6, 3113/13 i 3113/4 obręb 0010 Rogóźno, gmina Rogóźno 2019-01-03 13:46
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 3032/4 i 3031/4, obręb 0004 Gubiny, gmina Rogóźno 2019-01-03 13:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową SN, projektowanej na działkach nr: 204, 205, 206, obręb 0008 Szembruk, gmina Rogóźno 2019-01-03 13:34