Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rogóźno

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2020-01-13 09:56
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawy koksu i węgla kamiennego" 2020-01-13 09:55
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2020-01-13 09:52
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019 - 2028 2020-01-13 09:52
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-12-31 08:56
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 2019-12-31 08:53
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-12-31 08:51
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020 - 2028 2019-12-17 12:14
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Rogóźno 2019-12-06 12:00
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 2019-12-02 14:21
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogóźno 2019-12-02 14:20
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-12-02 14:19
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Odbierani i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogóźno w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021r." 2019-12-02 14:18
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Udzielenie Gminie Rogóźno kredytu długoterminowego do wysokości 1620000,00 PLN 2019-12-02 14:16
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-12-02 14:13
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-11-29 09:09
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020 - 2028 2019-11-29 09:06
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok. 2019-11-29 09:05
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rogóźno". 2019-11-29 09:03
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Rogóźnie 2019-11-29 09:01
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2019-11-29 08:59
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r. 2019-11-07 11:09
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-11-07 11:07
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019r. 2019-11-07 11:05
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Rogóźno za III kwartał 2019 r 2019-10-31 08:57
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r 2019-10-31 08:55
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-10-16 11:31
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-10-08 13:21
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2019-10-08 13:18
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-10-02 14:53
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Publicznego Gimnazjum im. żołnierzy AK w Rogóźnie 2019-10-02 14:52
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "KOBRA-19" 2019-09-30 14:52
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Rogóźno na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2019-09-30 14:51
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r." 2019-09-30 14:48
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 września 2019 r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie 2019-09-23 09:05
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019r. 2019-09-23 09:02
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Rogóźno-Zamek i Szembruk" 2019-09-23 08:51
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-09-23 08:41
dokument Zarządzenie Nr 77A/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-09-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2019-09-05 10:47
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 2 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-09-03 16:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 2019-09-03 16:07
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku. 2019-08-28 14:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej aktywów i pasywów w Publicznym Gminazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie. 2019-08-28 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych oraz gruntu zadrzewionego, przeznaczonego na dojazd do posesji. 2019-08-22 08:18
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rogóźno. 2019-08-21 15:12
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-08-21 15:10
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2019-08-14 08:02
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-08-08 13:22
dokument Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowania 2019-07-31 14:19
dokument Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. 2019-07-30 16:34
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno 2019-07-29 13:47
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za II kwartał 2019r. 2019-07-29 13:45
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno 2019-07-17 14:51
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-07-17 14:50
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I" 2019-07-09 14:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno 2019-07-09 14:10
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-07-09 14:09
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie. 2019-07-09 14:07
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. 2019-07-09 14:06
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie za 2018r. 2019-07-09 14:05
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2018r. 2019-07-09 14:04
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-07-02 15:45
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 2019-06-28 10:43
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-06-28 10:42
dokument Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 2019-06-19 12:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 07 czerwca 2019 r. uchylające zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej 2019-06-13 09:07
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2019-06-10 08:03
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odwołania zastępcy wójta 2019-06-06 11:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-06-06 11:02
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-06-06 11:00
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 22 maja 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2019-05-24 11:21
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 maja 2019 r.w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2019-05-24 11:20
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2019 r.w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. 2019-05-17 13:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych i powołania komisji skontrowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogóźnie 2019-05-17 13:34
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy 2019-05-13 11:37
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-05-13 11:34
dokument Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 2019-05-07 12:59
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2019 r.w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2019r. 2019-04-30 16:45
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie 2019-04-24 14:36
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2019r." 2019-04-24 14:34
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Rogóźno 2019-04-24 13:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciem pszczół na terenie Gminy Rogóźno 2019-04-24 13:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, składu, trybu i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 2019-04-24 13:33
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-04-24 13:31
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania zasiłku szkolnego 2019-04-11 07:43
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stypendium szkolnego dla uczniów na okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 30 czerwca 2019r. 2019-04-09 15:19
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I". 2019-04-04 11:13
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. 2019-04-04 10:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2018 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia za 2018 r. 2019-04-01 14:54
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Udzielenie gminie Rogóźno kredytu krótkoterminowego do wysokości 1 000 000,00 PLN" 2019-04-01 14:50
dokument Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2019-2028 2019-03-29 07:43
dokument Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 19 marca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. 2019-03-19 16:15
dokument Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 15 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Rogóźno 2019-03-19 12:24
dokument Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. 2019-03-13 08:02
dokument Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 marca 2019r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-03-12 14:06
dokument Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2019-03-12 14:05
dokument Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania i Punktów Alarmowania 2019-03-01 13:49
dokument Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno 2019-03-01 13:49
dokument Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany w skałdzie Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) i określenia zasad jego funkcjonowania 2019-02-27 09:19
dokument Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. 2019-02-25 07:50
dokument Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2019-02-21 12:48
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka - etap I" 2019-02-21 12:43
dokument Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 lutego 2019r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-02-19 09:48
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie" 2019-02-19 09:47
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2019-02-19 09:44
dokument Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie w przypadku jego nieobecności 2019-02-19 09:43
dokument Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Gminazjum im. Żołnierzy AK w Rogóźnie w przypadku jego nieobecności 2019-02-19 09:41
dokument Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białochowie w przypadku jego nieobecności 2019-02-19 09:40
dokument Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku w przypadku jego nieobecności 2019-02-19 09:39
dokument Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie 2019-02-06 10:22
dokument Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019r. 2019-02-06 10:20
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2018r. 2019-01-31 13:18
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2019-01-31 12:20
dokument Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Rogóźnie 2019-01-31 12:18
dokument Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2019-01-23 13:53
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rogóźno 2019-01-09 11:56
dokument Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu" 2019-01-09 11:54